Siste nytt

NLR Potetskolen starter i november

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) starter i november høgskolestudiet «NLR Potetskolen – Kvalitetsproduksjon av matpotet». Målgruppa er først og fremst potetprodusenter, men studiet er åpent for alle. NLR Potetskolen skal gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innen potetproduksjon. Både erfarne og nye produsenter ønskes velkommen.

> Les mer

Grønnsaksrådgivere på fagtur til NLR SørØst

Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving besøkte NLR SørØst på sin årlige fagtur. Rådgiver Hilde Marie Saastad viste de 18 deltakerne rundt hos mange dyktige produsenter. Rådgiverne fikk også innblikk i hvordan SørØst driver sin virksomhet v/daglig leder Tor Anton Guren. Forsøkstekniker Ninni Christiansen ga nyttig informasjon om hvordan SørØst gjennomfører forsøksarbeidet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Satelittovervåker enga for framtida

Kan man ved hjelp av satellittbilder vite mer om hvordan årets avling vil bli, og kan de hjelpe oss å måle klimaendringer? Framtidsdrømmene er store på flere forsøksfelt i Troms og Nordland.

> Les mer

Seks organisasjoner samarbeider om Storfe 2016

Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr går sammen om å arrangere en ny storfekongress i 2016. Det faglige og sosiale arrangementet for alle storfebønder foregår på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 10. - 11. november 2016.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt norsk institutt for bioøkonomi

Forskning og verdiskaping på biologiske og fornybare ressurser blir viktig når Norge skal redusere sin oljeavhengighet. Det er bakgrunnen for etableringen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), som blir et av de største forskningsinstituttene her i landet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt universitetsstudium om HMS i landbruket

Universitetet i Nordland i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms landbruksfaglige senter inviterer til studiet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Det er et deltidstudium som gir 15 studiepoeng. Studiet legger opp til tre samlinger à to dager i oktober-desember 2015 og februar 2016. Elektronisk søknad til Universitetet i Nordland med søknadsfrist 1. september.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Utfordringer for kornbonden

To store temaer har preget kornrådgivernes hverdag så langt denne vekstsesongen. Begge er relatert til de rådende værforhold.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ny sesong med KornFUTH

I prosjektet KornFUTH er målet å få forskningsresultater omsatt til praktisk nytte for kornbøndene, slik at de kan oppnå større avlinger av bedre kvalitet. Derfor satses det blant annet på demonstrasjonsforsøk, markdager, utprøving av sorter og dyrkningsteknkk.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

For å kunne gi sikrere veiledning om valg av byggsort ble det i regi av KornFUTH startet en ny serie med demonstrasjonsforsøk der de viktigste markedssortene prøves med og uten sopp- og stråforkort...

> Les mer

I gjennomsnitt for årene 2011 - 2014 har Edel gitt størst meravling for soppbekjempelse etterfulgt av Tiril. Helium, Marigold og Fairytale har mindre krav til soppbekjempelse skriver Unni Abrahamse...

> Les mer

Værforholdene det enkelte år varierer normalt svært mye, og det er store lokalklimatiske variasjoner. Varsling av forventa sjukdomsangrep tilpasset sort og såtid på det enkelte sted må være basis i...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Til bønder som søkjer Regionalt miljøprogram (RMP)i Hordaland. » Det er straks tid for å klikka seg inn på søknadskjema for produksjonstilskot. » Etnemarknaden » Sprøyting av kratt. » Bondevenn...

> Les mer

Søknad om produksjonstilskudd og regionale miljømidler.

> Les mer

Torsdag 27. august kl. 19.00 arrangerer Bjerkreim Sau og Geit og NLR Dalane Sauekveld i Ørsdalen.

> Les mer