Siste nytt

Steinar Klev og Gette Eidesen nye i NLR-styret

Årsmøtet valgte Steinar Klev fra Nord-Trøndelag og Gette Eidesen fra Rogaland som nye styremedlemmer i Norsk Landbruksrådgiving. Bjørn Mathisen fra Troms ble gjenvalgt som styreleder. Steinar Klev ble valgt til ny nestleder etter Erik Belbo fra Nord-Trøndelag, som hadde frasagt seg gjenvalg etter åtte år i styret.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ny organisering av Norsk Landbruksrådgiving

Færre og større enheter er resultatet etter avstemning på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving. Møtet ga stor oppslutning til strukturendringen styret foreslo.

> Les mer   > Kommentarer [1]

Årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving er i gang.

Færre og større rådgivingsenheter, men ikke mindre rådgiving er noe av det som diskuteres når årsmøtet i Norsk Landbruksrådgivng klubbes i gang mandag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Invitasjon til NM i havredyrking 2015

Norsk Havreforening med samarbeidspartnere hos Norsk Landbruksrådgiving inviterer til et nytt Norgesmesterskap i havredyrking. Målet med konkurransen er å bedre økonomi og kvalitet i havreproduksjonen ved å fokusere på god agronomi på markdager, fagmøter og i artikler før, under og etter konkurransen.

> Les mer

Bekymret for nedleggelse av forskningsstasjoner

Styret i Bioforsk foreslår å legge ned aktivitetene ved forskningsstasjonene Løken i Valdres, Fureneset i Fjaler og Holt i Tromsø. Norsk Landbruksrådgiving er redd for at bøndene vil miste verdifull informasjon dersom viktige arenaer for kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling forsvinner.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kronikk: Flinkis-bønder bruker rådgivere

Bondebladet hadde 26. februar et intervju med seniorforsker Egil Petter Stræte i Norsk senter for bygdeforskning under tittelen: «Flinkis-bønder dropper rådgiveren». Vi har et annet inntrykk enn det som formidles i Bondebladet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Forslag om ny organisering for bedre rådgiving

Framtidig organisasjonsstruktur med ny regioninndeling er en viktig sak for årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving, 23. - 24. mars.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Best kompetanse på byggrådgiving

Byggrådgivere ved Norsk Landbruksrådgiving fikk høyest score på kompetanse da de deltok i konkurransen om å lage Norsvins nye seminstasjon i Vang i Hedmark. Nå er de videre til finalen.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Det er nå gjennomført en forsøksserie med ulik fosforgjødsling i grønnsakskulturene kålrot, isbergsalat og brokkoli, totalt 19 forsøk. Serien gir grunnlag for å redusere anbefalingene for fosforgj...

> Les mer

I 2013 ble det produsert rundt 320’ tonn potet i Norge. Dette utgjør i gjennomsnitt 2541 kg/daa. Potetarealet i Norge har sunket mye i perioden etter 2. verdenskrig, faktisk fra flere hundre tusen ...

> Les mer

Ved Bioforsk Øst Landvik har forsker Erling Stubhaug i samarbeid med NLR Agder og NLR Viken foretatt systematiske målinger av plantetilgjengelig nitrogen gjennom vekstsesongen hos ulike grønnsakss...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Som omtalt i tidligere artikkel inviterte vi professor Hilde-Gunn O. Hoen-Sorteberg til å snakke om GMO før årsmøtet den 19. mars. Temaet var "Nye funn og løsninger med GMO, spesielt fokus på omega...

> Les mer

16.april er det årsmøte i NLR Namdal på Eldhuset, Overhalla. I tillegg til årsmøtesaker kommer Steinar Klev og orienterer om den pågående strukturprosessen i NLR og Gunnar Aunsmo skal fortelle hvor...

> Les mer

Du må tilby kyllingene en lun plass og riktig kost for å gi dem en god start.

> Les mer