Siste nytt

Viderefører bevilgningen til rådgiving

Staten og Norges Bondelag er enige om å videreføre bevilgningen til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) over jordbruksavtalen på 82,5 mill. kroner i 2016. I tillegg tildeles NLR midler over Klima- og miljøprogrammet til å iverksette Gratis førsteråd for klimatiltak på gårdsnivå, for å følge opp igangsatt arbeid.

> Les mer

Norske tidliggrønnsaker på markedet

En vinter uten tele, tidlig våronn og en varierende aprilmåned mht temperatur er situasjonen i Rogaland, det tidligste grønnsaksområdet i Norge. Det har vært salg av spesialsalater i 3 uker – og flere grønnsakstyper er nå på vei ut på markedet

> Les mer   > Kommentarer [0]

Lagring av grønnsaker i fokus

17 grønnsaksrådgivere og 3 bygningsrådgivere var samlet til kurs den 30. april for å lære mer om lagring av grønnsaker. Jon Olav Forbord fra Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag delte sine kunnskaper med deltakerne. Temaet for dagen var blant annet oppbygning av kjølemaskineriet, ulike former for kjøling, kjølekapasitet, luftstrøm og luftbevegelse. Kurset var første trinn i å heve kompetansen innen lagring av grønnsaker hos rådgiverne.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nye regler for godkjenning og bruk av plantevernmidler

Alle må nå vurdere om de kan bruke andre metoder enn plantevernmidler for å bekjempe ugras, sopp og andre skadegjørere, såkalt integrert plantevern (IPV). Det blir også store endringer i godkjennelsesprosessen for plantevernmidler. Dette er hjemlet i ny forskrift om plantevernmidler som trer i kraft 1. juni.

> Les mer

Staten foreslår uendret bevilgning til rådgiving

Statens forhandlingsutvalg mener det er viktig å opprettholde aktiviteten i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og arbeidet med god agronomi på dagens nivå og foreslår å videreføre bevilgningen til NLRs rådgivingsaktivitet på 82,5 mill. kroner for 2016. Av dette skal minst 14 mill. kroner brukes til HMS-rådgiving, minst 5,5 mill. kroner skal gå til byggteknisk rådgiving og inntil 2 mill. kroner kan benyttes til prosessen med ny organisasjonsstruktur.

> Les mer   > Kommentarer [2]

1100 nye HMS-medlemmer

I løpet av de siste 12 måneder er det hele 1103 som har meldt seg inn i NLR HMS. Per 11. april 2015 var det totalt 10.245 medlemmer, hvorav 7429 hovedmedlemmer og 2825 tilleggsmedlemmer.

> Les mer

Synliggjør lønnsomheten i produksjon av økogrønt

Hvor lønnsomt vil det være å legge om til økologisk produksjon av potet, gulrot eller løk? Nå er Bioforsk nærmere å kunne i deg et svar.

> Les mer

Felles rådgivingstilbod for heile landet

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har utvikla ei rekke felles rådgivingstilbod innanfor fleire fagområde. Målet er eit betre og meir likt rådgivingstilbod i heile landet, samt kompetansebygging og -deling i organisasjonen.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Hege Hovd frå Bioforsk har skrive litt om utvikling av kulturlandskapet, korleis moderne jordbruk fører til endring av kulturlandskapet med kantsoner og kvifor det er viktig å ta vare på kantsonene.

> Les mer

Utprøving med rybskant i rapsåkeren har vist at rybsplantene tiltrekker seg glansbillene og at det tidlige angrepet kommer på disse plantene. Det vil da være mulig å kun sprøyte kanten på et tidlig...

> Les mer

Det er nå gjennomført en forsøksserie med ulik fosforgjødsling i grønnsakskulturene kålrot, isbergsalat og brokkoli, totalt 19 forsøk. Serien gir grunnlag for å redusere anbefalingene for fosforgj...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Fredag 29.mai fra kl 10 30 -til 11 00 blir det fagdag om effektiv bruk av organisk gjødsel og slangesprederutstyr. Sted: Dag Erik Kristensen, Sørbyvn. 749, 3178 Våle.

> Les mer

10.06.2015 kl. 14 hos Norsk Agurk AS. NB! Påmelding.

> Les mer

Fredag 15. mai kl. 19.00 blei det inngått avtale mellom Norges Bondelag og staten. Norsk Bonde- og Småbrukarlag valte å bryte forhandlingane fredag ettermiddag. Avtalen har ei ramme på 400 milliona...

> Les mer