Siste nytt

Klimarådgiving på Gårdsnivå er under utvikling

Med ei tildeling frå Landbruksdirektoratet sitt Klima- og miljøprogram på kr 2 370 000,- er Norsk Landbruksrådgiving i gang med utvikling av Klimarådgiving på Gårdsnivå i 2016. Prosjektet er ei oppfølging etter eit forprosjekt i regi av Bondelaget i 2015 der målet var å få vurdert etablering av eit rådgivingstilbod innan klimasmart landbruk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nå vokser rågivingsenhetene

I disse dager slår enhetene i Norsk Landbruksrådgiving seg sammen. Det skal gi enda bedre rådgiving til medlemmene våre.

> Les mer

Delta på Korn 2016!

NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving inviterer til Korn 2016. Fagmøtet arrangeres onsdag 17. og torsdag 18. februar.

> Les mer

Bli med på fagseminaret Løk 2016

Norsk Landbruksrådgiving inviterer løkprodusenter og alle alle interesserte til løkseminar på Gardermoen, 16. og 17. februar 2016.

> Les mer

Rekordavlinger i Havre-NM

Laget fra Felleskjøpet Agris avdeling i Sarpsborg gikk helt til topps i årets Havre-NM etter å ha vunnet fylkesmesterskapet på Øsaker i Østfold både i 2013 og 2014. Vinneroppskriften var 23 kg Vinger og 46 kg NPK 24-3,5-6 per dekar, uten stråforkorting, soppsprøyting eller tilleggsgjødsling. Det ga et dekningsbidrag på 1257 kroner per dekar

> Les mer   > Kommentarer [0]

Halle Arnes blir fagkoordinator for HMS-rådgiving

Halle Arnes er ansatt i en nyopprettet stilling som fagkoordinator for HMS-rådgiving i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Han kommer fra stillingen som distriktsleder for NLR HMS i Nord-Norge.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vestfoldinger vant Avlingskampen 2015

Jon Petter og Christopher Helgestad fra Holmestrand i Vestfold, med rådgiver Ingvild Evju i NLR Viken, vant Avlingskampen 2015 med en rekordavling på 934 kg per dekar. Juryleder Einar Strand delte ut prisen på standen til Norsk Landbruk under Agroteknikk 2015.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Samler storfenæringa til fagtreff

Rydd allerede nå plass i kalenderen for 10. og 11. november 2016. Det er oppfordringa fra de seks organisasjonene som arrangerer Storfe 2016. Konferansen byr på variert faglig påfyll, med lønnsomhet som rød tråd.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Fagforum potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. Nå er tallene for sesongen 2014/2015 klare. Totalt sett er det grønne knoller, mekaniske skader og skurv som utgjør de største tap...

> Les mer

Foredragene som ble presentert på Bransjemøte 19. januar finnes igjen i programmet nedenfor. Hvert enkelt innlegg kan lastes ned ved å trykke på lenken i de ulike programpostene.

> Les mer

Gjennom fire år har dette FoU-prosjektet fått kartlagt og sett på tiltak i epleproduksjonsfelt. Det er gjort endringar i oppalet av planter og gitt konkret rådgjeving til dyrkar.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Fornyingskursa i fylket våren 2016 Kursa har gått for fullt denne veka med god oppslutnad. Det har vore kurs i Gloppen, Luster, Eid og Lærdal. Det står att å halda kurs i Bremanger i morgon den 6....

> Les mer

Mjølkeytinga i Noreg har auka svært mykje dei siste åra. Mykje av auken kjem på grunn meir bruk av kraftfôr. I dag spør vi oss om dette er ei rett utvikling. Bør vi i staden legge tilhøva til rette...

> Les mer

70 personer deltok på konferansen om godt bondesamliv - møte om kjærleikens kår i landbruket med det noe utradisjonelle innholdet som tok oss på en reise fra landbruket på 1960-tallet til hvordan b...

> Les mer