Siste nytt

På kurs for å lære medlemmene å stikke finger'n i jorda

– Du får ingen levende åker uten liv i jorda, sier Kristian Ormseth. Han var en av foredragsholderne da 17 rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving samlet seg for å få enda mer kunnskap om jord.

> Les mer

Søknadsfrist 1. september for nytt universitetsstudium om HMS i landbruket

Universitetet i Nordland, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms landbruksfaglige senter, inviterer til studiet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Det er et deltidstudium som gir 15 studiepoeng. Studiet legger opp til tre samlinger à to dager i oktober-desember 2015 og februar 2016. Elektronisk søknad til Universitetet i Nordland innen 1. september.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Virustesting av egne settepoteter

Planlegger du bruk av egne settepoteter neste sesong er det greit å vite status for potetvirus A (PVA) og Y (PVY) før potetene skal settes. Tidligere virustestinger har vist at mange partier av egenoppformerte settepoteter inneholdt mye mer sterke virus enn det som anbefales. Nå kan du få testet dine settepoteter. Bestillingsfrist 1. september.

> Les mer   > Kommentarer [0]

NLR Potetskolen starter i november

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er i full gang med å planlegge studiet «NLR Potetskolen – Kvalitetsproduksjon av matpotet». Målgruppa er først og fremst potetprodusenter, men studiet er åpent for alle. NLR Potetskolen skal gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innen potetproduksjon. Både erfarne og nye produsenter ønskes velkommen.

> Les mer

Miniseminar: Hjelp - praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer, Oslo 27. august

27. august arrangeres et miniseminar om praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer. Det foregår på P-hotell, Grensen i Oslo fra kl. 10 til 16. Målet med miniseminaret er å utvikle en modell for hjelpeapparatet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Trøndersk havremesterskap – et Trøndelag i miniatyr

– Kornavlingene i Trøndelag er svært varierte. Årets vinnere blir de som har sådd tidlig, de som har spredd risikoen på høsthvete, bygg og havre, og de som har ettergjødsla for å kompensere for utvaskinga av nitrogen og svovel, sier rådgiver Jon Olav Forbord i NLR Nord-Trøndelag.

> Les mer

Markdag for løkprodusenter

Prosjektet «Bakterieråte i kepaløk - årsaker og tiltak» arrangerte markdag for løkprodusentene i landet 4. august. Markdagen var lagt til Vestfold, hvor rådgiver Lars-Arne Høgetveit fra NLR Viken loset 50-60 deltakere gjennom Vestfold fra Åsgårdstrand til Brunlanes, fra kompostering av løkavfall til forsøk med midler mot bakterieråte i løk, markedsprat og besøk i lokalene til Larvik Løk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Høsthvetekonkurranse i Østfold og Akershus

Hvem er dyktigst til å dyrke høsthvete i Østfold og Akershus? Grupper, lag, foreninger, firma og personer inviteres til å stille lag. Vinner er det laget som oppnår best dekningsbidrag (salgsverdi minus kostnader). Påmeldingsfrist er 25. august.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

For å kunne gi sikrere veiledning om valg av byggsort ble det i regi av KornFUTH startet en ny serie med demonstrasjonsforsøk der de viktigste markedssortene prøves med og uten sopp- og stråforkort...

> Les mer

I gjennomsnitt for årene 2011 - 2014 har Edel gitt størst meravling for soppbekjempelse etterfulgt av Tiril. Helium, Marigold og Fairytale har mindre krav til soppbekjempelse skriver Unni Abrahamse...

> Les mer

Værforholdene det enkelte år varierer normalt svært mye, og det er store lokalklimatiske variasjoner. Varsling av forventa sjukdomsangrep tilpasset sort og såtid på det enkelte sted må være basis i...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Magi med maten. Magi med poteten. Magi med Gulløye.

> Les mer

Delegasjoner fra Peru og fra Costa Rica deponerte forrige uke potetfrø i Svalbard Globale frøhvelv. Dette er et viktig bidrag til beskyttelse av det verdifulle genetiske potetmangfoldet, og kan vær...

> Les mer

Det er gjort avlingsregistreringer på to gårder i Sortland i år. Begge avlingsregistreringene er på myrprofiler. Det er gjort registreringer både fra 1. slått og 2. slått. På den ene lokaliteten va...

> Les mer