Tidligere Landbrukets HMS-tjeneste er fra 2014 en fagavdeling i Norsk Landbruksrådgiving, med navnet Norsk Landbruksrådgiving HMS, forkortet NLR HMS. > Les mer

Siste nytt

Løkforum 2015

Over 50 personer fra de fleste løkdistriktene i Norge var samlet til fagmøte i løk på Gardermoen 12. februar. Målgruppa og arrangør for møtet var løkdyrkere i Gartnerhallen. Tema for samlingen var allsidig, fra ugraskamp og løkflue til diskusjon rundt marked og sortering

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder

Planer om forvaltningstiltak i nasjonalt verdifulle kulturlandskap? Hos Miljødirektoratet kan du nå søke om midler til tiltak i disse områdene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bonde i medgang og motgang, Rogaland, 26. og 27. februar

Norsk Landbruksrådgiving HMS inviterer bønder, bondefamilien, landbrukets rådgivere og andre interesserte til åpne møter om gårdens viktigste ressurs – menneskene. Det blir tre møter i Rogaland torsdag 26. og fredag 27. februar.

> Les mer

Seminar: Ku & klima, Litteraturhuset, 4. mars

Hvilken betydning har egentlig storfeholdet for utslippene av klimagasser? I den offentlige debatt virker det ofte som om det er opplest og vedtatt at kua er en klimaversting. 4. mars blir det debatt om dette på Litteraturhuset i Oslo, med blant andre Anita Idel fra Tyskland.

> Les mer

Nytt kurstilbud for Inn på tunet-gårder

Enten du ønsker å starte opp din egen Inn på tunet-bedrift, eller allerede er i gang, kan veien til godkjenning virke vanskelig. Norsk Landbruksrådgiving HMS tilbyr kurs som gjør prosessen lettere. Samtidig får du hjelp til å jobbe med akkurat din idé, og det tilbudet du ønsker å gi på gården din.

> Les mer

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettes 1. juli

NIBIO overtar oppgaver og ansatte fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, NILF. Alvhild Hedstein er tilsatt som administrerende direktør.

> Les mer

Potet 2015: Møteplass for potetbransjen

Norsk Landbruksrådgiving inviterte potetprodusenter og resten av potetbransjen til Potet 2015 på Hotell Scandic Hamar, 20. - 21. januar. Over 220 produsenter, rådgivere og andre fra potetbransjen fikk to innholdsrike dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og fellesskap.

> Les mer

Bioforsk-konferansen 2015: Landbruk i endring – effekter for verdiskaping, samfunn og miljø

Bioforsk-konferansen 2015 arrangeres 4. - 5. februar på Hotell Scandic Hamar. Landbruk i endring – effekter for verdiskaping, samfunn og miljø, er overskriften for årets program. Arrangørene ønsker å belyse betydningen norsk landbruks- og miljøforskning har for samfunnet.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Ved Bioforsk Øst Landvik har forsker Erling Stubhaug i samarbeid med NLR Agder og NLR Viken foretatt systematiske målinger av plantetilgjengelig nitrogen gjennom vekstsesongen hos ulike grønnsakss...

> Les mer

Fagforum Potet innhenter hvert år opplysninger fra potetbransjen om mengde og type kvalitetsfeil ved levering. Her presenteres resultater fra poteter som ble produsert i 2013 (og omsatt i 2013-2014...

> Les mer

Her kan du finne nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Se presentasjonene fra agronomifagdag i Målselv 10.02.2015.

> Les mer

Økologisk landbruk dreier seg om å få jorda til å fungere og i et framtidsrettet landbruk må jordvelferd være en integrert del av bondens praksis.

> Les mer

25.mars starter vi opp lammingskurs her på Oppdal , i samarbeid med veterinær Harald Leikarnes.

> Les mer