Tidligere Landbrukets HMS-tjeneste er fra 2014 en fagavdeling i Norsk Landbruksrådgiving, med navnet Norsk Landbruksrådgiving HMS, forkortet NLR HMS. > Les mer

Siste nytt

Nasjonalt økomelk-seminar og avslutning for forskningsprosjektet FORUT

Høydepunkter fra flere års FoU-virksomhet innenfor produksjon av økomelk oppsummeres på nasjonalt økomelk-seminar og avslutning for forskningsprosjektet FORUT. Du er velkommen til Rica Hell Hotel i Stjørdal, 14. og 15. januar 2015.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Råd om riktig plantevern for bedre lønnsomhet og økt matproduksjon

– Skal vi få økt og bærekraftig matproduksjon i Norge må vi se på hva som hemmer dagens produksjon, sier Einar Strand, som er fagkoordinator for korn i Norsk Landbruksrådgiving. Gjennom AGROPRO-prosjektet lanseres nå den første av flere informasjonsfilmer som gir råd som kan bli svært lønnsomme for bonden.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Finner de beste grønnsakssortene

I grønnsaksdyrkinga er valg av sort en viktig faktor for å produsere kvalitet. De aller fleste sortene som brukes i Norge har sitt opphav i utenlandske frøfirma. Det er derfor viktig å prøve de ut under norske forhold i ulike områder før de tas i bruk. Daglengde, temperatur m.m. har innvirkning på hvordan sortene oppfører seg.

> Les mer

Regelverket for økologisk landbruk under lupen

En felles forståelse av regelverket for økologisk landbruk gir grunnlag for god samhandling mellom rådgivere og revisorer. Derfor arrangerer Norsk Landbruksrådgiving årlige kontaktmøter med Debio der regelverket står på dagsordenen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Samarbeid for bedre HMS-rådgiving i Nord-Norge

Åtte HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving HMS står klare for innsats for bøndene i Nord-Norge i samarbeid med de andre rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving. Målet er færre ulykker og bedre helse for alle som har sitt virke innenfor landbruket i landsdelen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Innspurt for Avlingskampen 2014

Dei fleste kandidatane har slått tre gonger, med stor avling i førsteslått og meir variable avlinger i andre og tredje slått på grunn av tørke. No skal rundballane vegast og det vert teke kvalitetsanalysar. Oppnådd energiavling (FEm/daa), proteinavling (kg/daa) og mineralsamansetning er viktige kriterie for juryen, som skal kåre vinnaren av Avlingskampen 2014.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bioforsk-konferansen 2015 fokuserer på forskningens samfunnsbidrag

Planleggingen av Bioforsk-konferansen 2015 er i full gang. Den arrangeres på Hotell Scandic Hamar 4. - 5. februar. Arrangørene ønsker å vise hva landbruks- og miljøforskningen betyr for samfunnet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Velkommen til Hålogalandssamlinga i Harstad 14. og 15. november

Dette er dagene for faglig påfyll og sosialt samvær. Programmet fredag retter seg mot hele landbruksmiljøet, med temaet «Den nordnorske bonden i et nytt politisk landskap». Lørdag blir det foredrag innenfor ulike fagområder: eierskifte, geit, sau, gris, grovfôr og «Ta sjansen!»

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). De viktigste jordbrukskommunene i landet sen...

> Les mer

NLR viken ved John Ingard Øverland har skrevet denne dyrkingsveiledningen. Sist oppdatert foran 2014 sesongen.

> Les mer

Mosaik er den viktigste linjesorten på markedet. Majong er i ferd men å erstatte Brando som den viktigste hybridsorten.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Fylkesrådet i Nordland innstiller på nedlegging av skolegårdsbruket på Sortland vgs. avd. Kleiva. Hålogalandssamlinga protesterte på dette med underskriftsaksjon.

> Les mer

Helgeland Landbruksrådgivning har gjennom vekstsesongen arrangerte flere fagmøter med fokus på jordkultur. Skal plantene kunne utnytte sitt potensiale til vekst er de avhengig av god jordkultur. I ...

> Les mer

Endring i kvoteforhold og avslutting av kvoteleige Søknad om endring i kvoteforhold for ku- og geitemjølk må sendast til Landbruksdirektoratet innan 1. desember for å få virkning frå neste kvoteår....

> Les mer