Siste nytt

Satelittovervåker enga for framtida

Kan man ved hjelp av satellittbilder vite mer om hvordan årets avling vil bli, og kan de hjelpe oss å måle klimaendringer? Framtidsdrømmene er store på flere forsøksfelt i Troms og Nordland.

> Les mer

Seks organisasjoner samarbeider om Storfe 2016

Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr går sammen om å arrangere en ny storfekongress i 2016. Det faglige og sosiale arrangementet for alle storfebønder foregår på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 10. - 11. november 2016.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt norsk institutt for bioøkonomi

Forskning og verdiskaping på biologiske og fornybare ressurser blir viktig når Norge skal redusere sin oljeavhengighet. Det er bakgrunnen for etableringen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), som blir et av de største forskningsinstituttene her i landet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt universitetsstudium om HMS i landbruket

Universitetet i Nordland i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms landbruksfaglige senter inviterer til studiet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Det er et deltidstudium som gir 15 studiepoeng. Studiet legger opp til tre samlinger à to dager i oktober-desember 2015 og februar 2016. Elektronisk søknad til Universitetet i Nordland med søknadsfrist 10. september.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Utfordringer for kornbonden

To store temaer har preget kornrådgivernes hverdag så langt denne vekstsesongen. Begge er relatert til de rådende værforhold.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ny sesong med KornFUTH

I prosjektet KornFUTH er målet å få forskningsresultater omsatt til praktisk nytte for kornbøndene, slik at de kan oppnå større avlinger av bedre kvalitet. Derfor satses det blant annet på demonstrasjonsforsøk, markdager, utprøving av sorter og dyrkningsteknkk.

> Les mer

Veksttorget uke 25: Vått og kaldt over hele landet

Hver uke i vekstsesongen rapporter rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving om vær og vekst landet rundt på Veksttorget i Nationen. Her finner du rapportene som står på trykk 18. juni.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Seminar om gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling

Gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling i Norge: Innføring i praksis og teori, er tema for et seminar på Fokhol Gård, Stange i Hedmark, lørdag 8. august og søndag 9. august.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Resultater fra offisiell verdiprøving og andre sortsforsøk i 2014, inkludert økologisk prøving. I forsøkene på Sør-Vestlandet er det også med behandling med vekstregulator og soppmiddel. I tillegg ...

> Les mer

Tabell over havresortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen fra Bioforsk Korn og frøvekster.

> Les mer

Omtale av de enkelte sortene er hentet fra Graminor

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Torsdag 20. august blir det markdag hos Anders Lerberg Kopstad, Avstikkeren 151, 3519 Hønefoss. Vi starter kl.17 og runder av kl 20.

> Les mer