Tidligere Landbrukets HMS-tjeneste er fra 2014 en fagavdeling i Norsk Landbruksrådgiving, med navnet Norsk Landbruksrådgiving HMS, forkortet NLR HMS. > Les mer

Siste nytt

Velkommen til Sørlandssamlinga i Kristiansand, 9. - 10. januar

Vinterens landbrukstreff for husdyr- og grøntprodusenter på Agder foregår på Quality Hotel Sørlandsparken i Kristiansand, 9. - 10. januar. Unge bønder ønskes spesielt velkommen. Meld deg på innen fredag 19. desember.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Årets havremestere er kåret

Laget fra Felleskjøpet Sarpsborg, med lagleder Christine Borge, vant konkurransen på Øsaker i Østfold for andre år på rad. Oppskriften var den samme som i fjor: 23 kg Belinda ThermoSeed og 41 kg NPK 27-3-5 per dekar. Norgesmester 2015 ble laget til Strand Unikorn som deltok i konkurransen på Hvam i Akershus. Oppskriften deres var 20 kg Odal, 35 kg NPK 25-2-6 og 12 kg Opti-KAS.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nasjonalt økomelk-seminar og avslutning for forskningsprosjektet FORUT

Høydepunkter fra flere års FoU-virksomhet innenfor produksjon av økomelk oppsummeres på nasjonalt økomelk-seminar og avslutning for forskningsprosjektet FORUT. Velkommen til Rica Hell Hotel i Stjørdal, 14. - 15. januar. Påmelding innen torsdag 18. desember her.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Velkommen til møteplassen for hele potetbransjen: Potet 2015

Norsk Landbruksrådgiving inviterer potetprodusenter og hele potetbransjen til Potet 2015 på Hotell Scandic Hamar, 20. - 21. januar 2015. Meld deg på før 20. desember for å få god pris.

> Les mer

Arbeidet med å se på norsk settepotetavl er i gang

Ei prosjektgruppe som har fått ansvaret for å utrede «Norsk settepotetavl – flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon» har nå startet sitt arbeid. Målet er bedre kvalitet og doble settepotetandelen i norsk potetproduksjon. Temaet kommer opp under Potet 2015 på Hamar, 20. - 21 januar.

> Les mer

Ett hakk bedre med Potet 2015

«Nevn ett tiltak du sterkt vil anbefale potetprodusentene å gjennomføre for å kunne heve kvalitet og økonomisk utkomme i produksjonen». Denne oppgaven gikk til rådgivere, varemottagere og forskere som arbeider med potet, og vil være et av temaene som fremlegges på Potet 2015 på Hamar, 20. - 21. januar.

> Les mer

Programmet for Bioforsk-konferansen 2015 er klart

Bioforsk-konferansen 2015 arrangeres på Hotell Scandic Hamar 4.-5. februar. Programmet er ferdig og arrangørene inviterer til det de håper blir en spennende og inspirerende konferanse med overskriften Landbruk i endring – effekter for verdiskaping, samfunn og miljø. Påmeldingsfrist er 19. januar 2015.

> Les mer

Kunnskapsformidling for bedre agronomi

Forskning har liten verdi hvis ikke kunnskapen som genereres blir delt og tatt i bruk. Helt fra starten har forskningsprosjektet Agropro lagt ned en betydelig innsats på formidling og kommunikasjon med bønder og andre aktører, blant annet gjennom markdager, konkurranser, feltvandringer og fagmøter.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Våren 2014 ble det funnet viruslignende symptomer i høsthveten på flere lokaliteter bl.a. i Akershus og Østfold. Symptomene lignet stripemosaikk.

> Les mer

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). De viktigste jordbrukskommunene i landet sen...

> Les mer

John Ingar Øverland i NLR Viken har skrevet denne dyrkingsveiledningen for åkerbønner. Den ble sist oppdatert foran 2014-sesongen.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Forskere kan vise til svært lovende resultater med bruk av sopp i kampen mot soppsjukdommen sølvskurv. Det kan gi penere norske poteter i butikken. Prosjektleder er May Bente Brurberg hos Bioforsk ...

> Les mer

Den 16. januar arrangeres det stormøte i Meldal, med tema: Framtid i Landbruket! Det vil bli foredrag om helgrøde, årets fôrkvalitet, landbrukspolitikk og du får anledning til å møte årets unge bon...

> Les mer

Det er foretatt viktige justeringer i Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

> Les mer