Om plantevernmiddelforskriftens krav til avfallsbehandling for veksthus

Den nye plantevernmiddelforskriften inneholder blant annet et punkt som omhandler krav til avfallshåndtering for veksthus. Vi har fått flere spørsmål angående dette temaet de siste ukene. NGF og NLR var derfor i møte med Mattilsynet for å få oppklart noen spørsmål rundt dette kravet. Nedenfor følger noen presiseringer fra Mattilsynet i forhold til tolkning av forskriftens § 25. Det er viktig å finne praktisk gjennomførbare løsninger for avfallsbehandling i hver enkelt bedrift. Om du velger å bygge tak og gulv til komposthaugen, eller bruker en tett pressening over og under, det er opp til deg. Poenget er å hindre avrenning av plantevernmidler. Bestemmelsen om avfallsbehandling trer i kraft 1. januar 2016, men foreløpig er det ingen av våre plantevernmidler for veksthus som er vurdert i forhold til dette kravet.

> Les mer

Dyrkingsprogram for julestjerne

Sesongen for julestjerner står for døren, og det kan være greit å repetere litt om denne produksjonen. Et revidert dyrkingsprogram finner dere nedenfor, det er kun gjort mindre endringer siden i fjor. Plantevern i julestjerne er ikke med i dyrkingsprogrammet, dette finner dere mye om på våre hjemmesider:

> Les mer

Slangespreiing og transportkapasitet i møkkhandtering

Mange husdyrbønder har effektivisert og utvida driftsomfanget sitt betydelig, og spesielt siden tusenårsskiftet har det skjedd store endringer i husdyrproduksjonen. Rasjonelle driftsbygninger med 30-60 (+) melkekyr er bygd og bygges rundt om i bygdene. En utfordring i kjølvannet av utbygginga er for mange at dyrkamarkas beliggenhet i forhold til garden medfører betydelig transport av gjødsel og fôr.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Slangespreiing og transportkapasitet i møkkhandteringa

Mange husdyrbønder har effektivisert og utvida driftsomfanget sitt betydelig, og spesielt siden tusenårsskiftet har det skjedd store endringer i husdyrproduksjonen. Rasjonelle driftsbygninger med 30-60 (+) melkekyr er bygd og bygges rundt om i bygdene. En utfordring i kjølvannet av utbygginga er for mange at dyrkamarkas beliggenhet i forhold til garden medfører betydelig transport av gjødsel og fôr.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfôrkvalitet

Godt grovfôr i eit enkelt driftsopplegg gir gode resultat i mjølkeproduksjon i Sola.

> Les mer

Farm test rundballepresser

Bedre Gårdsdrift i samarbeid med Norsk Landbruskrådgiving og GKN Walterscheid sammenlignet 11 kombipresser med fast kammer i praktisk bruk. Dette er et særtrykk av testen slik den ble presntert i Bedre Gårdsdrift i nr 6 2011.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mekanisk og termisk ugrasbekjempelse i grønnsaker

Møte med Thomas Holz.Vi starta med møte på låven. Fikk servert en deilig vegatarisk/økologisk gryterett. Avslutta med markvandring. Her kan du lese om litt av det vi lærte den kvelden

> Les mer   > Kommentarer [0]

Prioriter tilleggsgjødsling så fort det er kjørbart

Nedbøren fortsetter i Trøndelag og det ser ikke ut til at langtidsvarselet er særlig lystig. Gulning kan ha flere årsaker, men ved utvasking av nitrogen lønner det seg å tilleggsgjødsle så fort en har mulighet til å komme utpå. For de som har planlagt delgjødsling, kan denne med fordel framskyndes.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mye usådd kornareal

En særdeles vanskelig vår har ført til at store areal med kornåkre fortsatt er usådd. Nedenfor har vi gått gjennom aktuelle tiltak og konsekvenser. Det jobbes i forvaltninga og faglag med utfordringen og da spesielt hvordan en best kan løse utfordringa dersom det blir store kornareal som ikke blir sådd. Det som er skrevet nedenfor er det vi har fått klarlagt fram til i dag og som nok blir gjeldende, men det jobbes fortsatt med saka.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Overvintring av eng

Gras kan svekkes av overvintringssopp, barfrost og isbrann

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vånda er ikkje borte

Vi ser framleis vånd rundt om i heile Norddalen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

EHF-faktura i landbruket

Kva er EHF-faktura og korleis vil det påverke rekneskapsføring og fakturering?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kornøkonomi

For å vise kor mykje dekningsbidraget kan variere i kornproduksjonen, har vi sett opp inntekter og kostnader ein vil ha i produksjonen ut i frå ulikt avlingsnivå.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tunrapp i byggåker

På jord med høgt innhald av silt og leir, særleg på flate område med sein opptørking etter snøsmelting om våren eller nedbør om sommaren, vil det ofte bli problem med mykje tunrapp.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Betre grovfôr for høgare avdrått

Om lag 30 prosent tørrstoff og rett mengde syre gir optimal gjæring og høgast grovfôropptak. Frå markdag med Åshild Randby om kvalitetsutvikling i eng 18. mai 2015.

> Les mer

21. april 2015: Dei norske tomatene er klare

NLR Rogaland, Bioforsk, Jæren gartnarlag og NLR veksthus går saman om fire gartnerivandringar i året.

> Les mer

Tidlege kålvekstar og salat er i rute

Tidleggrønsakene låg framleis i skjul under fiberduk, då gartnarar frå Rogaland og Austlandet gjorde opp status for utvikling av tidlegkålen 5. mai 2015.

> Les mer

Gode hjelpere med vinger

Siden de fleste bladlusene er grønne, kan det være vanskelig og oppdage små angrep av bladlus. En av fordelene med å bruke biologisk bekjempelse mot bladlus, er at både snylteveps og gallmygg flyr. De er dermed gode på å finne de første bladlusene. Når du finner mumier eller gallmygglarver på plantene, betyr det at snylteveps eller gallmygg har funnet bladlusene og startet bekjempelsen minst to uker før du visste at det var bladlus i veksthuset ditt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bruk ensileringsmiddel med tørrstoff under 30 %

Bruk ensileringsmiddel med tørrstoff under 30 %. Ved høgare tørrrstoffprosent er det også aktuelt med tilsetting.

> Les mer

Presentasjon soppbekjempelse Planteverndagen 2015

Presentasjon av Åsmund Langeland Soppbekjempelse i korn 2015 Hedmark Landbruksrådgivings Planteverndag 22. mai 2015

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side