Vånd/jordrotte i frukt- og bærhager

I høst kan det bli nødvendig å bekjempe vånd i enkelte frukt- og bærfelt. Her finner du informasjon om vånd og tiltak som kan ha god effekt.

> Les mer

Ny kriger mot bladlus

Gulløye (Chrysoperla carnea) er nå godkjent til biologisk bekjempelse av bladlus i plantekulturer i veksthus og plasttuneller i Norge. Gulløye larven er en grådig fyr som spiser bladlus i stor mengder. Den kan derfor være et nyttig hjelpemiddel i kampen mot bladlus på både prydplanter og spiselige produkter.

> Les mer

Utbygging eller endring

Nina Vangen Ranøien og Rune Ranøien i Hoston (Orkdal kommune i Sør-Trøndelag) hadde flere planer for drifta, men klarte ikke å få struk¬tur¬ert dette i strømmen av daglige gjøre¬mål. De fikk på vårparten i 2012 til¬bud om å delta i NLR Bedre Bunn¬linje for å se om dette kunne hjelpe dem videre.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Matjord er ikkje som anna jord

Smak på det ordet. Matjord. Ein kjenner at denne jorda er ikkje som anna jord. Slik som skrapjord, skrinn jord, brakk jord. Nei matjord er feit og flott i plognaden og verdifull på eit heilt anna sett enn den vi finn i ruskland og elvaør.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytten av avløserkurs

Ingvild har snakket med to som kan tenke seg kurs, og to som har vært instruktør på tidligere kurs

> Les mer   > Kommentarer [0]

Markstrukturindeks

Markstrukturindeks er en metode til å beregne jordas tilstand.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt utstyr til foranalyse

Orkel AgriNIR er navnet på en koffert som selv Egon Olsen ville fattet interesse for. Prisen er i overkant av 200 000 kroner, men innholdet kan vise seg å være gull verdt for de som benytter det.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Pakker helgrøde i rundballer

Kombinasjonen å høste helgrøde med finsnitter og pakke den i ekstra harde rundballer med stasjonær rund¬ballepresse, kan være et kolumbiegg

> Les mer   > Kommentarer [0]

Danske bønder selger melkeroboten

Mens nær 500 bønder feiret 10 år med Lely melkerobot, kommer flere signaler fra utlandet at bønder selger sin robot. Nå er det lav-kostnad som gjelder.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Dette koster melkeroboten

Det er ikke bare investeringen på 1,2 millioner som skal betjenes, men også de årlige driftskostnadene bør ha et fokus.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordbruksavtalen 2014-2015

Som kjent ble det i år brudd mellom partene i jordbruksoppgjøret. Ved tidligere brudd i jordbruksoppgjøret er det vanlig at statens tilbud blir gjeldene. Denne gangen ble statens tilbud justert etter forlik i Stortinget. Rammen for avtalen er på 420 millioner kroner til fordeling, av dette er 320 millioner kroner målprisøkning. 80 millioner kroner er overførte midler fra 2013 og effekt av økt jordbruksfradrag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Råd fra bønder i krise

Ta styringen og avgjørelsene selv. Vær åpen og ærlig overfor banken og menneskene rundt deg. Innse at det er mulig å leve videre uten å være bonde.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nye utfordringer ved eierskifte

Endring i regelverk fører til nye utfordringer i familien ved overdragelser av gårder. I dag verdsettes gårder etter prinsippet om avkastningsverdi, altså hvilken bruksverdi de har som jord- og skogbruk. Dette fører til at lav lønnsomhet gjenspeiler seg i takstene. Ved en foreslått opphevelse av priskontrollen vil det være markedsverdi som vil være gjeldende. I attraktive områder av landet vil dette føre til høyere takster på gårdene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Genersjonsskifte

Før eller senere dukker spørsmålet om noen er interessert i å overta stafettpinnen opp i de fleste familier. Spørsmålet om hvem som skal få hånd om familiegården kan utløse sterke følelser. God dialog er redningen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Forslag til ny forskrift for produksjons- og avløsertilskudd

Særreglene for samdrifter fjernes og trekk av hele areal – og kulturland¬skapstilskuddet dersom gjødslings¬plan og sprøytejournal mangler.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Med Ringrevens redaktør til Romania

Førtifem «Bondevenner», blant dei redaktøren av Ringreven, fekk sjå livet på landsbygda i Romania frå innsida.I løpet av ei ti-dagars reise i august/september fekk reisegruppa innsikt i rumensk historie og bygdeliv i land¬områda Transilvania og nordre del av Moldova, som går inn i fjellområdet Karpatene og som grensar mot Ukraina i nord.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gammel patent, ny løsning

Graveentreprenør Per Frode Bjørgen så til Danmark da han ønsket å satse på drenering. Nå opp-lever han en stor interesse for sin hjemmelagde drenskasse.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Den store låvereisa

På Framgarden i Valldal ligg ei utruleg låvebru.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Matjord vil utklasse oljen

Kari Gåsvatn om Sigmund Kvaløy Setreng

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gården HMS og HSA system

Dersom avløysaren skal brukast til byggearbeid, må dei formelle sidene knytt til HMS og SHA vere på plass, seier avdelingsleiar for teneste¬avdelinga i Landbruk Nordvest, Selma Cowan.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side