Besøksdag i NLR SørØst

Astrid Gissinger i NLR Agder besøkte NLR SørØst for å se nærmere hvordan de arbeidet med rådgiving innen for grønnsaker.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vinterens trend 14/15 - FLORA CHANCES

Det er på tide å prøve ut nye ting! I mange sesonger har kommersiell mote og design vært det sikreste kortet. I vinter vil forbrukerne være klare til å prøve noe nytt og å ta kommersielle sjanser!

> Les mer

Nyplantingsmanual for fruktdyrkarar

Har du gløymt detaljane om korleis du får opp hesjesystemet i ein nyplanting i frukthagen din? Her kan du få gode råd for ei vellukka etablering av eit tettplantingssystem for frukt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

UV-B og kontroll av strekningsvekst

Kontroll av plantevekst/morfologi er viktig i veksthusproduksjon. I potteplantekulturer er det som regel viktig å kontrollere strekningsvekst

> Les mer

UV og lysspektra påvirker plantene

Tilleggsbelysning med blått lys eller UV stråling kan forbedre kvaliteten på veksthusplanter dyrket midtvinters med lav naturlig innstråling

> Les mer

UV-B og kontroll av strekningsvekst

Kontroll av plantevekst/morfologi er viktig i veksthusproduksjon. I potteplantekulturer er det som regel viktig å kontrollere strekningsvekst.

> Les mer

Storfebygg

Bygninger for spesialisert storfekjøttproduksjon

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ta vare på naturbeitemarkene

Naturbeitemarker er en av flere kulturbetingede naturtyper som regnes som truet naturtype. En tredel av artene på den nasjonale rødlista hører til i kulturlandskapet og mange av disse har ugjødsla beitemark som sitt leveområde. Ved å ta vare på naturbeitemarkene kan vi ta vare på mange truede arter.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skjøtsel av kantsoner om vinteren

Kantsoner av ulike slag trenger kontinuerlig vedlikehold. Utnytt gjerne vinteren til skjøtsel av kantsoner som er vanskelig å nå i vekstsesongen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nematoder i korn

Årets vekstsesong har vist at mange har problemer med nematoder. Nematoder kan gjøre skade på alle kornartene. For å stille en sikker diagnose må det tas ut en jordprøve om høsten i overgangen mellom skadet og uskadet åker. Nedenfor er det en link til omtalen av korncystenematoder i Plantevernleksikonet.

> Les mer

Fagdag drenering på Jæren 24.september 2015

Mange møtte opp for å få med seg demonstrasjon av og faglig påfyll om dreneringsarbeid på Jæren 24.september 2015.

> Les mer

Godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer og på prydplanter på friland pr 19/10-2015

Her kommer en ny og enda bedre liste over godkjente plantevernmidler i veksthus per 19/10-2015. I den nye listen det også lagt inn en oversikt over godkjente plantevernmidler i prydplanter på friland og i listen over veksthuskulturer er det data om hvilken effekt plantevernmidlene har på nyttedyr. Endring siden siste utsending 6/1-2015 er at det biologiske middelet Mycostop mot sopp er gått ut og er lov å bruke ut 2018 og at de aller fleste plantevernmidlene har fått ny etikett med nye symboler for faremerking. I I tillegg skal det nå etter krav fra den nye Plantevernforskriften også føres data i sprøytejournalen om bruk av integrert plantevern.

> Les mer

Verdien av jord- og fôranalyser

I henhold til forskrift om gjødslingsplanlegging skal det tas representative jordprøver hvert 4.-8. år på all jord som garden disponerer. Dette skal brukes som grunnlag for gjødslingsplanlegging, der gjødslingsbehovet korrigeres etter nivået på jordprøvene.

> Les mer

Fôr ammekua rett i vinter

Beitesesongen går mot slutten, og mange har tatt inn kyrne og avvent kalvene. For de som praktiserer vårkalving, er en viktig utfordring i innefôringssesongen å unngå at kyrne blir feite før neste kalving.

> Les mer

Ny formulering av Ally; fyll ut ny erklæring om ansvarsforhold for off label

Ally har fått ny formulering, og har framleis off label for grasmark. Dersom du tidlegare har fylt ut ansvarsskjema for Ally 50 ST, må du fylle ut nytt skjema for Ally SX for å kunne bruke denne i grasmark.

> Les mer

Optimal utnytting av plantenæringsstoff

Det har i dei siste åra skjedd mykje bra med omsyn til rett bruk av plantenæringsstoff. Vi har fått betre utstyr for spreiing av husdyrgjødsel og mineralgjødsel. I store trekk vert gjeldande regelverk for handtering og bruk av husdyrgjødsel følgd. Det er likevel framleis utfordringar for å få ei meir fagleg rett gjødsling.

> Les mer

Haustattlegg, meir aktuelt i år?

I år har mange har fått gode grasavlingar, og det er aktuelt å fornye noko av grasareala i haust.

> Les mer

Vedlikehaldskalking - aktuelt etter slått

Det er grunn til å minna om at kalking og vedlikehaldskalking er viktig å ta på alvor.

> Les mer

Tørråtekampen er i gang - følg med

De fleste tidligpotetprodusenter har allerede sprøytet flere ganger med tørråtemidler.

> Les mer

Store grasavlinger - hvordan er kvaliteten

Flere grasprodusenter melder om rekordstore avlinger til førsteslått, men hvordan er kvaliteten på graset i år?

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side