Tolking av jordanalyser

Analyseresultata av jordprøvene er eit viktig grunnlag for utarbeiding av gjødslingsplan. Jf. Forskrift om gjødslingsplanlegging, så skal det tas jordprøver kvart 4.-8. år. Desse jordprøvene blir stort sett teke av landbruksrådgivinga, eller gardbrukaren gjer det sjølv.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sprøyting om våren med Roundup (glyfosat)

Ved store kvekemengder førre hausten og utan nedkjemping, kan det vere aktuelt å vårsprøyte for å unngå uakseptabel kvekemengde i kornet til sommaren.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mye løvetann i kløverrik eng

Noen ganger kan en få stor oppblomstring av løvetann i kløverrik grasmark. Litt løvetann gjør sikkert ikke så stor skade, men dersom innslaget blir svært stort, vil ugraset bre seg utover og konkurrere bort en del av sådde graset.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sauegjødsel til eng

All utkjøring av møkk koster. Utgiftene blir ikke vesentlig mindre om alle møkka spres på et lite areal eller på et større areal.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fullgjødsel eller NPK til eng

Med fullgjødsel mener vi at det i tillegg til nitrogen, fosfor og kalium, inneholder gjødsla bor (B), svovel (S), magnesium (Mg) og kalsium (Ca). Ei NPK-gjødsel inneholder litt svovel, men mangler bor magnesium og kalsium.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Timoteifelt i fjellet med en og to slåtter

Hvordan går det med avling og overvintring med to slåtter?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Timoteifelt med to og tre slåtter

Hvordan går det med avling og overvintring med tre slåtter?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Prøving av byggsortar med og utan soppsprøyting og vekstregulering

Feltet skal vise effekt av soppbehandling og vekstregulering på eit utval byggsortar. I forsøka vil ein finne utslag av handsaminga på avling og angrep av soppsjukdomar og kvalitet på strå i form av aksknekk og legde.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Verdiprøving av byggsortar, Austlandet og Trøndelag

Feltet skal vise korleis nye og gamle sortar av 2- og 6-radsbygg konkurrerer seg i mellom under så like forhold som rå. Desse felta blir ikkje sprøytt mot sopp eller vekstregulert.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Økologisk utprøving av byggsorter

2014 var et greit kornår med generelt lite sjukdom i de økologiske kornfeltene, men relativt mye aksknekk, også i toradssortene. Ikke uventet topper Brage lista med Fairytale og GN 081090 på de neste plassene. Det er grunn til å merke seg at de gamle sortene Varde, Maskin og Domen ga like stor avling som Tiril.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Spirevanning i gulrot, løk, kålrot og vanning etter plastavtak

Det er tørt på flere arealer som det er sådd og satt på. Under finner du litt informasjon om bl.a. spirevanning.

> Les mer

Lita håndbok i mjølkeproduksjon med skiftebeiting

Mats Hoglind og Astrid Johansen fra Bioforsk har skrevet "lita handbok i mjøkeproduksjon med skiftebeiting". Håndboka tar for seg tema som planteveksten på beite, fôropptak og planlegging av beitesesongen.

> Les mer

Frå fagdag om bruk av plantevernmiddel og miljøpåverknader, Særheim 20. april

Stikkord frå fagmøte om bruk av plantevern: Lang nedbrytingstid av soppmiddel i jord under norske forhold, funn av glyfosat i vannprøvar, Jova sine analyseresultat frå Skas-Heigre og Time-bekken. Vasking og fylling skal gjerast på areal med jord og vegetasjonsdekke.

> Les mer

Forebygging av melkefeber. Grovfôr rikt på klor.

Syv prosent av norske kyr får melkefeber. Fôring med klorrikt grovfôr i perioden før kalving fører til lågere pH i urin, og kan redusere risikoen for melkefeber.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rybs som fangplante for glansbiller i vårraps

Utprøving med rybskant i rapsåkeren har vist at rybsplantene tiltrekker seg glansbillene og at det tidlige angrepet kommer på disse plantene. Det vil da være mulig å kun sprøyte kanten på et tidlig tidspunkt og dermed kunne redusere behovet for plantevernmidler skriver John Ingar Øverland i denne artikkelen.

> Les mer

Ny næring med mjølkesau?

I velassorterte ostediskar finn vi som regel fleire ostar som er laga på sauemjølk. Dei kjem frå Spania, Hellas, Italia eller Frankrike. −Kvifor kan vi ikkje lage desse ostane sjølve?. Det var utgangspunktet for foredraget til Helge Gudheim som han heldt på ein temadag i Valdres nyleg. Der var også Tone Mette Elton frå Ottestad som har 20 mjølkesauer og som lagar saueost.

> Les mer

Temperatur og luftfuktighetmåling direkte på mobil og nettbrett.

Denne enkle (og billige) loggeren kan gi målinger av temperatur og luftfuktighet i øyeblikket og oppsamlet over 7 dager til en pc, smarttelefon eller et nettbrett. Forutsetning for å få brukt denne typen er at gartneriet har kablet nettverk med internett.

> Les mer

Er du allergisk mot midd

Vanligvis går det bra og håndtere rovmidd. Men dersom du er allergisk mot midd, må du være påpasselig og ta dine forhåndsregler for ikke å havne i trøbbel.

> Les mer

Innholdsrikt økomelkseminar

14-15 januar arrangerte Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk seminar sammen med FORUT prosjektet på Stjørdal. Det blei en suksess. 159 deltagere og god stemning. Det var et variert program med flere dyktige foredragsholdere. Dag en var i hovedsak viet til grovfôrdyrking, mens dag to var en mer blanding mellom dyrevelferd, grovfôrdyrking og økonomi i grovfôrdyrkinga.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kjøling av bær

Her finner du referat og presentasjoner fra kurs i kjøling av bær som ble holdt på Skei 26. mars 2015.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side