Slam - gjødsel og jordforbedring?

Kalket slam er kjent som en god jordforbedrer, men med liten gjødseleffekt. Etter 1 år er det knapt noen N-virkning igjen, men pH og P-AL holder seg stabilt oppe.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Forsøk med bladgjødsel til korn

Det er etter hvert kommet flere bladgjødslingspreparater med ulike sammensetninger på markedet. Bladanalyser kan være en god rettesnor for å finne ut hva som mangler, men dette feltet viser tydelig at det ikke alltid er enkelt å stille diagnose.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biorest til korn

Det som vi omtaler som biorest er den våte delen etter kompostering og uttak av energi fra husholdningsavfall. Det er fremdeles en del som har den oppfatning at biorest inneholder kloakkslam. Det er feil. Biorest er «rein» vare som bare inneholder de stoffene som måtte være i maten eller på skallet av maten vi spiser.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bekjempelse av agurkbladlus i begonia

Hos Skalleberg gartneri har det de siste årene vært brukt integrert plantevern i flere kulturer med gode resultater. Nå sto begoniaen for tur og de ville gjerne prøve om det lot seg gjøre å holde agurkbladlusa i sjakk med bruk av nyttedyr. Agurkbladlusa oppformerer seg mye raskere enn for eksempel grønnflekket veksthusbladlus og kan derfor skape store problemer dersom man ikke ligger på forskudd med snyltevepsen.

> Les mer

Integrert bekjempelse i potteroser

Roser er ettertraktet av mange skadedyr, både bladlus, spinnmidd, mellus og trips. Potteroser dyrkes ved relativt høy temperatur og dette gir gode kår for rask utvikling av skadedyrene. Skadegjøreren som skaper størst problemer er trips og da amerikansk blomstertrips. Bjørn Widerøe kontaktet NLR Viken for å diskutere mulighetene for integrert bekjempelse i potterosene. Motivasjonen var å skape et sunnere arbeidsmiljø, men også at de kjemiske midlene mot trips hadde dårligere effekt enn før.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Verdiprøvingsfelt i økologisk korn- resultat for 2014

En kan oppsummere kornsesongen 2014 slik: - sommeren da nesten hvilken kornsort som helst ville blitt modent også i Trøndelag. Totalt sett ett bra kornår, men med enkelte tørkeutsatte områder. I denne artikkelen finner du resultatene fra våre verdiprøvingsfelt i økologisk korn.

> Les mer

Nytt på nett om nyttedyr

Det finnes mye nyttig informasjon om nyttedyr på nettet. Har du sjekket hjemmesidene til: Koppert Biological Systems: www.koppert.nl, Biobest: www.biobestgroup.com (ny adresse) og Syngenta Bioline: www3.syngenta.com/global/Bioline ?

> Les mer

Verdiprøvingsresultater korn

Bioforsk har offentliggjort resultater fra årets verdiprøvingsfelt. Vi har sett på årets tall og sammendragstall for 2012-2014.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bringebær i veksthus

Gamle roseveksthus behøver ikke stå tomme selv om det nesten ikke lenger produseres roser i Norge. Noen har satt inn igjen bord og dyrker potteplanter og sommeblomster, noen grønnsaker. Bjørkevoll gartneri satser på bringebær i veksthus. For at dette skal kunne bli lønnsomt, må de være ferdig med å høste bringebærene før bærene produsert i plasttunell kommer på markedet. De føste bærene kan normalt plukkes først i mai.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Movento – nytt plantevernmiddel til nytte og skade

Movento er et nytt plantevernmiddel for bruk hovedsakelig i frilandskulturer og grønnsaker i veksthus. Off - label for bruk på prydplanter i veksthus ble innvilget i sommer, og dette har vært til stor nytte for gartnerne. Men et viser seg ar stoffet kan gi skade i blomstrende planter, skaden er bservert i høst.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stiller avlingsnedgangen til veggs

Per Anton Aas på Skreia framholder god næringsforsnying og kontroll på ugrassituasjonen som viktige faktorer for å lykkes økologisk. – Jeg gir meg ikke før de økologiske kornavlingene er like høye som de konvensjonelle, sier Aas.

> Les mer   > Kommentarer [0]

KOSTNADER MED GRØFTING

Når ein skal lage kalkyle over grøftekostnader, er det mange forskjellige faktorar ein må legge til grunn:

> Les mer   > Kommentarer [0]

Var sin egen byggeleder

Per Olav Nordsetengen i Løten valgte å være sin egen byggeleder da han bygget ny løsdriftsavdeling for mjølkekyrne. Dette krever at en klarer å lede prosesser samtidig som gårdsdrifta skjøttes. Hedmark Landbruksrådgiving tilbyr byggeledelse til de som trenger det.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt og gammelt er forenlig

Per Olav Nordsetengen (59) fra Løten har bygget ut mjølkekufjøset, og han kombinerer nytt og gammelt fjøs på en elegant måte. Han er svært fornøyd med hvordan den nye fjøshverdagen er blitt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fôrenhetene som forsvant

Med årets avlinger innpakka i plast eller lagt under press, kommer sannheten for en dag; årets grovfôrkvalitet svarer ikke helt til forventningene. Både bønder og fagfolk mener været har skylda.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kjøling av het potet

De siste årene med milde høster og relativt høye temperaturer helt fram til jul, gjør det vanskelig å få til en optimal lagring av potet uten bruk av kjøling i potetbua. Ujevn temperatur, eller jo-jo-temperatur, medøfrer ofte kondens på knollene og dårlig skallkvalitet som resultat.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bli kjent med ditt dekk

Dekkprodusentene kaller dekkene sine hva de vil. Når vi kommer til tallene som preger dekksidene, skal alle følge den samme standarden. Vi går her gjennom hva slags informasjon du kan finne på ditt dekk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bygg framtidsrettet

Landbruket er i rask endring. Relativt nye bygg kan allerede ha sprengt kapasitet. Kanskje er det bygd ut både den ene og andre retningen før, så hva nå?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 kort oppsummert

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 er kort oppsummert i linken under.

> Les mer

Luserne - utprøving på Indre Helgeland

Bioforsk har i flere forsøksserier hatt fokus på luserne. Forsøka har hatt som formål uttesting av lusernearter for utsjekk av hardførhet og mulige dyrkingsområder. I 2011 ble det anlagt et felt i Hattfjelldal der luserne inngikk i reinbestand og i blandinger. Etter ei meget god etablering i gjenleggsåret opplevde vi nesten total utgang av luserneartene allerede første vinteren. En konklusjon som kan trekkkes er at luserne ikke er aktuell for bruk på indre strøk av Helgeland. Resultater fra dette feltet samt litt annen info om luserne gis i det følgende.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side