Jordprøvetaking, kalking og pH

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter? Hva må vi passe på ved egne målinger av pH i jord? Vi minner nå om disse og andre spørsmål som ble besvart av Tore Krogstad fra UMB på et fyldig foredrag på Gjennestad Gartnerskole i 2010. Foredraget kan lastes ned her.

> Les mer

Kydlestuvar i Rogaland

Frå fagdag arrangert av NLR Rogaland om kydlestuvar; restaurering og skjøtsel.

> Les mer

Ti på topp i Grimstad

Hos Kristiansen Gartneri i Grimstad viste G3 sitt prøvefelt seg fra sin beste side under visningsuken 11.-13. august. Dette er Nord-Europas største prøvefelt for sommerblomster med mer enn 1400 ulke sorter til prøving. Prøvefeltet vil være åpent til ca 15. september, legg gjerne tuen til Grimstad de neste ukene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Høsthvete i år?

Der er vel ikke mange som rekker å så høsthvete etter korn i år, men noen kan så etter eng, og noen steder er det ikke sådd ennå i år, og en står fritt til å så høstkorn.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Integrert plantevern i julestjerne 2015

Julestjerne er utsatt for angrep av hærmygg, mellus, trips, jordboene sopp og gråskimmel. Det er derfor viktig med forebyggende tiltak mot skadedyr og sopp for å unngå svinn og å kunne produsere julestjerner med god kvalitet.

> Les mer

Movento er skadelig for rovmidd

Plantevernmiddelet Movento (spirotetramat) virker mot blant annet bladlus, kvitfly og trips. På etiketten står det at Movento er relativt skånsom mot nytteorganismer og kan brukes i integrert plantevern. Men det gjelder dessverre ikke for alle nytteorganismene. I følge toleranselistene fra Koppert (www.koppert.nl) og Biobest (www.biobestgroup.com) er Movento skånsom for snylteveps mot bladlus og mellus (kvitfly). Derimot er Movento er skadelig for rovmidd og har relativ lang ettervirkning. Dette betyr at dersom du blåser ut tripsrovmidd mot trips i potteplanter eller bruker rovmidd mot spinnmidd i agurk, så bør du ikke sprøyte med Movento mot bladlus.

> Les mer

Plantevern

I følge den nye plantevernforskriften fra 1. juni 2015, skal alle som bruker yrkespreparater av plantevernmidler kjenne til prinsippene for integrert plantevern og bruke denne metoden så langt det er mulig.

> Les mer

Ny Plantevernforskrift og bruk av integrert plantevern i veksthusproduksjon

I følge den nye plantevernforskriften fra 1. juni 2015, skal alle som bruker yrkespreparater av plantevernmidler kjenne til prinsippene for integrert plantevern og bruke denne metoden så langt det er mulig. I tillegg kreves det at du dokumenterer at du bruker integrert plantevern. Du må nå finne fram penn og papir, smart telefon, ipad eller PC og skrive i sprøyte-journalen hvorfor du har valgt det aktuelle plantevernmiddelet i forhold til krav om integrert plantevern.

> Les mer

Rankekompostering på friland

Rankekompostering på gårdsbruk er et viktig tiltak for å ta hånd om organisk materiale og få det tilbake i kretsløpet på en god måte. I foredraget nedenfor får du en kort og forståelig innføring i noen av hovedprinsippene.

> Les mer

Ensileringsmiddel eller ikkje

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med. Alle forsøk som er gjennomførte i Noreg, og her lokalt på Jæren, har vist at surfôr, tilsett rett mengde ensileringsmiddel, har gitt eit betre grovfôr.

> Les mer

Kobolt og kopar tilført gjennom gjødsling

Resultat frå to prøvefelt på Jæren og eitt prøvefelt på Haugalandet i 2014 har vist eit auka innhald av kobolt i beitegras som er gjødsla med Helgjødsel tilsett kopar og kobolt. Det er ôg ein høgare tendens til høgare innhald av kopar, men denne forskjellen er liten.

> Les mer

Det enkle er ofte det beste

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen. eng av gode grasartar, hausta på rett tid og med eit vellukka ensileringsresultat vil føra til høgt grovfôropptak og reduserte kraftfôrkostnader.

> Les mer

FOSENBØNDER PÅ GRØNNSAKSTUR TIL FROSTA 1. JULI

NLR Sør-Trøndelag og Landbruksprosjektet i Ørland og Bjugn arrangerte Frostatur for en interessert gjeng fra Fosen. Vi ville se på mulighetene for allsidig grønnsaksproduksjon og fikk en innholdsrik og lærerik dag på Frosta.

> Les mer   > Kommentarer [0]

KornFUTH - Prøving av byggsorter med og uten soppbekjempelse og vekstregulering på Østlandet og i Midt-Norge

For å kunne gi sikrere veiledning om valg av byggsort ble det i regi av KornFUTH startet en ny serie med demonstrasjonsforsøk der de viktigste markedssortene prøves med og uten sopp- og stråforkortningsmidler på Østlandet og i Midt-Norge. Forsøkene er en del av prosjektet KornFUTH som finansieres av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri.

> Les mer

Byggsorter og soppbekjempelse

I gjennomsnitt for årene 2011 - 2014 har Edel gitt størst meravling for soppbekjempelse etterfulgt av Tiril. Helium, Marigold og Fairytale har mindre krav til soppbekjempelse skriver Unni Abrahamsen fra Bioforsk Korn og frøvekster i denne artikkelen.

> Les mer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Værforholdene det enkelte år varierer normalt svært mye, og det er store lokalklimatiske variasjoner. Varsling av forventa sjukdomsangrep tilpasset sort og såtid på det enkelte sted må være basis i bekjempelsesstrategiene. Denne forsøksserien tester om varslene i VIPS vedr. behandling mot bladfelkksjukdommer er riktige. Så langt ser det ut til at modellen treffer rimelig bra, men det er behov for videre testing for å få med resultater fra år med sterke sjukdomsangrep.

> Les mer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

I denne forsøksserien testes sortene med bruk av soppmidler for at de skal holdes så friske som mulig. Dette sammen med verdiprøvingsfeltene der de samme sortene testes uten bruk av soppmidler, danner grunnlaget for å kunne gi gode anbefalinger om sortenes behov for behandling mot soppsjukdommer i varslingssystemet VIPS. Resultatene gir grunnlag for å differensiere behandlingen mot soppsjukdommer som mjøldogg og hveteaksprikk avhengig av den aktuelle sorten.

> Les mer

Priser og vilkår for levering av korn sesongen 2015/2016

Kornkjøperne har sende ut sine priser og vilkår for mottak av korn for sesongen 2015 - 2016.

> Les mer

Dyrkingsprogram for julebegonia (Begonia cheimantha)

Julebegonia er fortsatt en aktuell juleblomst for mange, men det det er nå få produsenter igjen som dyrker denne potteplanten. En revidert dyrkingsveiledning for julebegonia finner dere nedenfor.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beiting av rug i Danmark

Danske melkebønder beiter vårsådd høstrug – og tar opp store mengder ts på beite!

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side