Rankekompostering på friland

Rankekompostering på gårdsbruk er et viktig tiltak for å ta hånd om organisk materiale og få det tilbake i kretsløpet på en god måte. I foredraget nedenfor får du en kort og forståelig innføring i noen av hovedprinsippene.

> Les mer

Ensileringsmiddel eller ikkje

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med. Alle forsøk som er gjennomførte i Noreg, og her lokalt på Jæren, har vist at surfôr, tilsett rett mengde ensileringsmiddel, har gitt eit betre grovfôr.

> Les mer

Kobolt og kopar tilført gjennom gjødsling

Resultat frå to prøvefelt på Jæren og eitt prøvefelt på Haugalandet i 2014 har vist eit auka innhald av kobolt i beitegras som er gjødsla med Helgjødsel tilsett kopar og kobolt. Det er ôg ein høgare tendens til høgare innhald av kopar, men denne forskjellen er liten.

> Les mer

Det enkle er ofte det beste

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen. eng av gode grasartar, hausta på rett tid og med eit vellukka ensileringsresultat vil føra til høgt grovfôropptak og reduserte kraftfôrkostnader.

> Les mer

FOSENBØNDER PÅ GRØNNSAKSTUR TIL FROSTA 1. JULI

NLR Sør-Trøndelag og Landbruksprosjektet i Ørland og Bjugn arrangerte Frostatur for en interessert gjeng fra Fosen. Vi ville se på mulighetene for allsidig grønnsaksproduksjon og fikk en innholdsrik og lærerik dag på Frosta.

> Les mer   > Kommentarer [0]

KornFUTH - Prøving av byggsorter med og uten soppbekjempelse og vekstregulering på Østlandet og i Midt-Norge

For å kunne gi sikrere veiledning om valg av byggsort ble det i regi av KornFUTH startet en ny serie med demonstrasjonsforsøk der de viktigste markedssortene prøves med og uten sopp- og stråforkortningsmidler på Østlandet og i Midt-Norge. Forsøkene er en del av prosjektet KornFUTH som finansieres av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri.

> Les mer

Byggsorter og soppbekjempelse

I gjennomsnitt for årene 2011 - 2014 har Edel gitt størst meravling for soppbekjempelse etterfulgt av Tiril. Helium, Marigold og Fairytale har mindre krav til soppbekjempelse skriver Unni Abrahamsen fra Bioforsk Korn og frøvekster i denne artikkelen.

> Les mer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Værforholdene det enkelte år varierer normalt svært mye, og det er store lokalklimatiske variasjoner. Varsling av forventa sjukdomsangrep tilpasset sort og såtid på det enkelte sted må være basis i bekjempelsesstrategiene. Denne forsøksserien tester om varslene i VIPS vedr. behandling mot bladfelkksjukdommer er riktige. Så langt ser det ut til at modellen treffer rimelig bra, men det er behov for videre testing for å få med resultater fra år med sterke sjukdomsangrep.

> Les mer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

I denne forsøksserien testes sortene med bruk av soppmidler for at de skal holdes så friske som mulig. Dette sammen med verdiprøvingsfeltene der de samme sortene testes uten bruk av soppmidler, danner grunnlaget for å kunne gi gode anbefalinger om sortenes behov for behandling mot soppsjukdommer i varslingssystemet VIPS. Resultatene gir grunnlag for å differensiere behandlingen mot soppsjukdommer som mjøldogg og hveteaksprikk avhengig av den aktuelle sorten.

> Les mer

Priser og vilkår for levering av korn sesongen 2015/2016

Kornkjøperne er i ferd med å sende ut sine priser og vilkår for mottak av korn for sesongen 2015 - 2016.

> Les mer

Dyrkingsprogram for julebegonia (Begonia cheimantha)

Julebegonia er fortsatt en aktuell juleblomst for mange, men det det er nå få produsenter igjen som dyrker denne potteplanten. En revidert dyrkingsveiledning for julebegonia finner dere nedenfor.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beiting av rug i Danmark

Danske melkebønder beiter vårsådd høstrug – og tar opp store mengder ts på beite!

> Les mer   > Kommentarer [0]

Om plantevernmiddelforskriftens krav til avfallsbehandling for veksthus

Den nye plantevernmiddelforskriften inneholder blant annet et punkt som omhandler krav til avfallshåndtering for veksthus. Vi har fått flere spørsmål angående dette temaet de siste ukene. NGF og NLR var derfor i møte med Mattilsynet for å få oppklart noen spørsmål rundt dette kravet. Nedenfor følger noen presiseringer fra Mattilsynet i forhold til tolkning av forskriftens § 25. Det er viktig å finne praktisk gjennomførbare løsninger for avfallsbehandling i hver enkelt bedrift. Om du velger å bygge tak og gulv til komposthaugen, eller bruker en tett pressening over og under, det er opp til deg. Poenget er å hindre avrenning av plantevernmidler. Bestemmelsen om avfallsbehandling trer i kraft 1. januar 2016, men foreløpig er det ingen av våre plantevernmidler for veksthus som er vurdert i forhold til dette kravet.

> Les mer

Dyrkingsprogram for julestjerne

Sesongen for julestjerner står for døren, og det kan være greit å repetere litt om denne produksjonen. Et revidert dyrkingsprogram finner dere nedenfor, det er kun gjort mindre endringer siden i fjor. Plantevern i julestjerne er ikke med i dyrkingsprogrammet, dette finner dere mye om på våre hjemmesider:

> Les mer

Slangespreiing og transportkapasitet i møkkhandtering

Mange husdyrbønder har effektivisert og utvida driftsomfanget sitt betydelig, og spesielt siden tusenårsskiftet har det skjedd store endringer i husdyrproduksjonen. Rasjonelle driftsbygninger med 30-60 (+) melkekyr er bygd og bygges rundt om i bygdene. En utfordring i kjølvannet av utbygginga er for mange at dyrkamarkas beliggenhet i forhold til garden medfører betydelig transport av gjødsel og fôr.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Slangespreiing og transportkapasitet i møkkhandteringa

Mange husdyrbønder har effektivisert og utvida driftsomfanget sitt betydelig, og spesielt siden tusenårsskiftet har det skjedd store endringer i husdyrproduksjonen. Rasjonelle driftsbygninger med 30-60 (+) melkekyr er bygd og bygges rundt om i bygdene. En utfordring i kjølvannet av utbygginga er for mange at dyrkamarkas beliggenhet i forhold til garden medfører betydelig transport av gjødsel og fôr.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfôrkvalitet

Godt grovfôr i eit enkelt driftsopplegg gir gode resultat i mjølkeproduksjon i Sola.

> Les mer

Farm test rundballepresser

Bedre Gårdsdrift i samarbeid med Norsk Landbruskrådgiving og GKN Walterscheid sammenlignet 11 kombipresser med fast kammer i praktisk bruk. Dette er et særtrykk av testen slik den ble presntert i Bedre Gårdsdrift i nr 6 2011.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mekanisk og termisk ugrasbekjempelse i grønnsaker

Møte med Thomas Holz.Vi starta med møte på låven. Fikk servert en deilig vegatarisk/økologisk gryterett. Avslutta med markvandring. Her kan du lese om litt av det vi lærte den kvelden

> Les mer   > Kommentarer [0]

Prioriter tilleggsgjødsling så fort det er kjørbart

Nedbøren fortsetter i Trøndelag og det ser ikke ut til at langtidsvarselet er særlig lystig. Gulning kan ha flere årsaker, men ved utvasking av nitrogen lønner det seg å tilleggsgjødsle så fort en har mulighet til å komme utpå. For de som har planlagt delgjødsling, kan denne med fordel framskyndes.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side