Avskjæringsgrøfter

Med endrede driftsformer og økt nedbørsintensitet, ser vi at kantsoner og avskjæringsgrøfter har blitt et forsømt område

> Les mer

Nitrogen i grønnsaksjord gjennom vekstsesongen

Ved Bioforsk Øst Landvik har forsker Erling Stubhaug i samarbeid med NLR Agder og NLR Viken foretatt systematiske målinger av plantetilgjengelig nitrogen gjennom vekstsesongen hos ulike grønnsaksslag. Prøvene er tatt ved dyrking av 12 ulike grønnsakskulturer gjennom 3 år. Resultatene viser at bare en del av plantetilgjengelig nitrogen i jorda kommer fra tilført gjødsel. I mange tilfeller bidrar jorda selv med de største mengdene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stooooort behov for økologisk korn

Det er stort behov for økologisk produsert korn til kraftforindustrien. Tidligere har muligheter for omsetting vært den største flaskehalsen, men dette er nå løst i Vestfold.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kvalitetsstatistikk – største tap i potetdyrkinga

Fagforum Potet innhenter hvert år opplysninger fra potetbransjen om mengde og type kvalitetsfeil ved levering. Her presenteres resultater fra poteter som ble produsert i 2013 (og omsatt i 2013-2014) og et sammendrag for de 6 siste års leveranser.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Årsmelding 2014 NLR Rogaland

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

> Les mer

Vekstregulering av sommerblomster 2015

Les plantene! Ved bruk av veksthemmende stoff er det viktig å kunne forutse veksten i plantene i tiden fremover. Prøvesprøyt dersom du ikke har erfaring. Variable vekstforhold kan føre til at effekten blir utilsiktet. Blandingene i tabellen nedenfor kan være aktuelle å prøve til flere planteslag enn de som er nevnt. Husk at bruk av Bonzi (særlig vanning) kan lett gi for sterk effekt

> Les mer   > Kommentarer [0]

Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter 2015.

Trips og bladlus er de vanligste skadedyrene på utplantingsplanter. Her er en plan for hvordan du kan bekjempe trips og bladlus i veksthuset ditt ved hjelp av integrert plantevern.

> Les mer

Frønytt 2015

Her kan du finne nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.

> Les mer

Økologi – Følger Norge med i timen?

Økologisk mat og økologisk forbruk får mye spalteplass i media for tiden. På tide at Norge følger med i timen tenker mange… Klarer vi å etterkomme den økende etterspørselen eller må vi belage oss på import?

> Les mer

Økologi – Følger Norge med i timen?

Økologisk mat og økologisk forbruk får mye spalteplass i media for tiden. På tide at Norge følger med i timen/tiden …?? Klarer vi nå og etterkomme den økende etterspørselen på økologisk eller må vi belage oss på import?

> Les mer

Grovfôrkvaliteten i Akershus 2014

Fôrprøvene fra vekstsesongen 2014 illustrerer hvor viktig det er å ta fôrprøver. De fleste fikk god kvalitet på fôret, men det var store variasjoner i kvaliteten hos mange.

> Les mer

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Askjon Vatsvassdrag

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Askjon Vatsvassdrag

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biogjødsel til eng

Biogjødsel er en ressurs som produsenter i Vestfold etter hvert får tilgang til. I 2014 hadde NLR Viken et demonstrasjonsfelt med bruk av biogjødsel. Det er små forskjeller i totalavling om man benytter 5 tonn/daa om våren, eller om man deler opp med 3 tonn om våren, og 2 tonn/daa etter 1.slått. Optimal utnyttelse av biogjødsla krever otimale værforhold under spredning.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Effekt av plantevernmidler på nyttedyr, per 2015

Flere av plantevernmidlene er skadelig for nyttedyr og kan ha lang ettervirkning. Det er derfor viktig å vite hvordan plantevernmidlene påvirker nyttedyrene. Her er en oversikt over plantevernmidlene som er godkjent i Norge pr. 6/2, 2015 og hvordan de påvirker de ulike nyttedyrene. Tabellene er laget ut i fra data fra hjemmesidene til Koppert Biological System og Biobest Biological System.

> Les mer

Gulrot & ernæring

Gulrot inneholder mye b-karotener (7900 mg/100g spiselig vare, anbefalt dose = 900 mg/dag) og disse kan omdannes til vitamin A i tarmkanalen vår. Gulrot er en meget viktig kilde for kroppens vitamin A nivå. (32% av et vestlig inntak av vit. A via karotener kommer fra grønnsaker). Vit. A er fettløslige og det kan dermed bygges opp reserver (lagres i celler i levra) som kan holder i flere mnd. Les mer i oppslaget under.

> Les mer

Stankelbein

Myrstankelbein kan enkelte vårar og forsomrar gjera lokalt stor skade i eng og beite hjå oss. Mest kvart år får vi inn melding om at stankelbein har øydelagt større eller mindre deler av eng og beite. Enkelte år kan skadane bli omfattande og store.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Hygienisk kvalitet i høyensilasje, konservert i minirundballer

I forbindelse med prosjektet "Tilskuddsfôr til gammelnorsk sau i verdifulle kulturlandskap" var det et mål om å finne den hygieniske kvaliteten i høyensilasje, pakket i minirundballer og produsert ved en småskala mekaniseringslinje. Rapporten nedenfor viser at fortørkingsgraden kombinert med antall lag plast har mye mer å si for resultatet enn valg av høstelinje og redskaper.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Erfaringer med integrert bekjempelse

Det er fokus på integrert bekjempelse som aldri før. I 2014 fikk vi mulighet til å følge opp noen gartnerier tett i forhold til integrert bekjempelse. Hos de tre gartneriene jeg fulgte opp var det integrert tripsbekjempelse med utblåsing av rovmidd som ble testet ut.

> Les mer

Vånd/jordrotte i frukt- og bærhager

I høst kan det bli nødvendig å bekjempe vånd i enkelte frukt- og bærfelt. Her finner du informasjon om vånd og tiltak som kan ha god effekt.

> Les mer

Ny kriger mot bladlus

Gulløye (Chrysoperla carnea) er nå godkjent til biologisk bekjempelse av bladlus i plantekulturer i veksthus og plasttuneller i Norge. Gulløye larven er en grådig fyr som spiser bladlus i stor mengder. Den kan derfor være et nyttig hjelpemiddel i kampen mot bladlus på både prydplanter og spiselige produkter.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side