Høyensilasje

Flere dyrker etter hvert høyensilasje både til hester og storfe. Under vil vi gå gjennom hva som er god høyensilasje og dyrknings og lagringsteknikker.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bekjemping av bakterieråte i kepaløk

Bakterieråte i kepaløk har vært og er et stort problem for dyrkerne. Gjennom flere prosjekter har en arbeidet med å øke kompetansen for å bekjempe den skaden på kvalitet og redusert avling som er resultatet. I Vestfold hadde vi et mindre prosjekt over to år som er presentert i en rapport under.

> Les mer

Vekstplanlegging, Har du planen klar?

Gården er en stor ressurs som en både på kort og lang sikt ønsker å forvalte best mulig. Legger du en plan for vekstsesongen vil du kunne fordele arbeidsbelastningen, redusere risikoen ved utfordrende vær og legge gode strategier for ugrasbekjempelse, sykdomspress og jordbearbeiding.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre

I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er åpne for almen ferdsel. Dette innebærer at Admiral 10EC, Calypso 480SC, Fastac 50, Milbenock, Pirimor, Delan WG, Fungaflor 100 EC og Cerone ikke kan brukes på plantene når de står i planteutsalg/hagesentre. Bruken av plantevernmidler i planteutsalg bør unngås mest mulig. Dersom det likevel skal sprøytes med plantevernmidler, må regler for merking av sprøytet areal med plakat og håndteringsfrist for plantene følges.

> Les mer

Kvalitetsstatistikk for potet 2014-2015

Fagforum potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. Nå er tallene for sesongen 2014/2015 klare. Totalt sett er det grønne knoller, mekaniske skader og skurv som utgjør de største tapene. Tallene presenteres sammen med gjennomsnittstallene for de siste 7 sesongene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordkultur og utstyr for jordarbeiding. Fagmøte og ploginnstillingar

Jordkultur, jordliv og utstyr for jordarbeiding. Velkommen til fagmøte på plogfabrikken til Kverneland samt dagar med innstilling av eigen plog.

> Les mer

Gode erfaringer med bruk av nematoder i salatproduksjonen

Hærmygglarver som igjen kan føre til sopp problematikk i salatproduksjonen kan forårsake dårlig vekst og brune røtter. Flere gartnere har nå gode erfaringer med å tilføre nematoder jevnlig i produksjonen.

> Les mer

Sprøyteteknikk mot kålmøll

Kålmøllbekjempingen var utfordrende i 2013 og -14 og god gjennomføring av sprøytingen var en forutsetning for å lykkes. I den forbindelse ble det arrangert en demonstrasjon av sprøyting med ulike væskemengder, trykk og dyser. Oppsummering fra demonstrasjonen ser du her.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Husdyrgjødsel – prøvetaking og verdi

I høve til pris på innkjøpt mineralgjødsel representerer i grove trekk eitt tonn blautgjødsel storfe om lag kr. 100,-. Dersom ein kjenner næringsinnhaldet i eiga gjødsel, kan ein i større grad optimalisera utnytting og redusera innkjøp av mineralgjødsel.

> Les mer

Høy ytelse på hjemmeavlet fôr

Gårdsreportasje om melkeproduksjon i Skåne, Sverige

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mineralisering av nitrogen

Undersøkelser viser at mineralisering er fordelaktig hvis det skjer til riktig tid. I motsatt tilfelle kan nitrogen tapes unødvendig. Mineralisering av nitrogen er primus motor i alt landbruk der husdyrgjødsel inngår!

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfôrdyrking - valg av vekster

Valg av vekster i grovfôrdyrkinga. Krav, egenskaper og bruk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stor spredning av rød marg i jordbær

Den fryktede soppsjukdommen rød marg (Phytophthora fragaria var. Fragaria) ble i fjor sommer påvist hos en rekke nye jordbærprodusenter på Østlandet. Sjukdommen har i flere tilfeller blitt spredd gjennom plantemateriale fra en norsk frittstående planteprodusent.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stor spredning av rød marg i jordbær

Den fryktede soppsjukdommen rød marg (Phytophthora fragaria var. Fragaria) ble i fjor sommer påvist hos en rekke nye jordbærprodusenter på Østlandet. Sjukdommen har i flere tilfeller blitt spredd gjennom plantemateriale fra en norsk frittstående planteprodusent.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Hortensia er utsatt for bladrandskade om vinteren

Hortensia er en krevende kultur, og vinterproduksjon av hortensia er særlig utfordrende. Mange ulike forhold er med å påvirke sluttresultatet, de viktigste er knoppdanning og kjøling, forhold som den som driver plantene ofte ikke har kontroll over. God klimastyring sikrer et godt resultat i drivperioden.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Foredrag fra Bransjemøte 19/1/2016

Foredragene som ble presentert på Bransjemøte 19. januar finnes igjen i programmet nedenfor. Hvert enkelt innlegg kan lastes ned ved å trykke på lenken i de ulike programpostene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Snart nok bringebær?

Produksjonen av bringebær til friskkonsum har vært en suksesshistorie her i landet den senere tid, etter at sorten Glen Ample fikk et visst omfang i produksjonsmiljøene tidlig i dette årtusen. Med nærmere tusen tonn norske bær omsatt hos den største grossisten i fjor, har bringebær nådd nye høyder

> Les mer   > Kommentarer [0]

Snart nok bringebær?

Produksjonen av bringebær til friskkonsum har vært en suksesshistorie her i landet den senere tid, etter at sorten Glen Ample fikk et visst omfang i produksjonsmiljøene tidlig i dette årtusen. Med nærmere tusen tonn norske bær omsatt hos den største grossisten i fjor, har bringebær nådd nye høyder

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stordrift i Sverige

Ein gjeng rådgjevarar frå heile landet var på studietur til Skåne i sommar. Her ser vi nokre av dei smake på innhaldet i plansiloen. Det blei skrive ein artikkel i samband med denne turen.

> Les mer

Frukttrekreft vår alvorlegaste eplesjukdom?

Gjennom fire år har dette FoU-prosjektet fått kartlagt og sett på tiltak i epleproduksjonsfelt. Det er gjort endringar i oppalet av planter og gitt konkret rådgjeving til dyrkar.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side