Kløverrik eng - avling/fôrkvalitet/økonomi

Ein har undersøkt avling og fôrkvalitet i ung kløverrik eng ved ulik gjødsling, og laga fôrplanar med grovfôr frå dei ulike gjødslingane.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Høyensilasje

Flere dyrker etter hvert høyensilasje både til hester og storfe. Under vil vi gå gjennom hva som er god høyensilasje og dyrknings og lagringsteknikker.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordkultur og utstyr for jordarbeiding. Fagmøte og ploginnstillingar

Jordkultur, jordliv og utstyr for jordarbeiding. Velkommen til fagmøte på plogfabrikken til Kverneland samt dagar med innstilling av eigen plog.

> Les mer

Gode erfaringer med bruk av nematoder i salatproduksjonen

Hærmygglarver som igjen kan føre til sopp problematikk i salatproduksjonen kan forårsake dårlig vekst og brune røtter. Flere gartnere har nå gode erfaringer med å tilføre nematoder jevnlig i produksjonen.

> Les mer

Husdyrgjødsel – prøvetaking og verdi

I høve til pris på innkjøpt mineralgjødsel representerer i grove trekk eitt tonn blautgjødsel storfe om lag kr. 100,-. Dersom ein kjenner næringsinnhaldet i eiga gjødsel, kan ein i større grad optimalisera utnytting og redusera innkjøp av mineralgjødsel.

> Les mer

Høy ytelse på hjemmeavlet fôr

Gårdsreportasje om melkeproduksjon i Skåne, Sverige

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfôrdyrking - valg av vekster

Valg av vekster i grovfôrdyrkinga. Krav, egenskaper og bruk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stordrift i Sverige

Ein gjeng rådgjevarar frå heile landet var på studietur til Skåne i sommar. Her ser vi nokre av dei smake på innhaldet i plansiloen. Det blei skrive ein artikkel i samband med denne turen.

> Les mer

Rapport fra miniprosjekt: Brysom talle kan bli fin kompost på kort tid!

I mini- prosjektet «Fra talle til kompost», hadde vi i sommer/høst fokus på arbeidsforbruk og forandringer i talle/kompostmaterialet ved å nytte utstyr som alt finnes på gården, til bearbeiding av tallen. Prosjektet, som omfatta to gardsbruk, ga følgende konklusjon: Med noe innsats ble tallen omdanna til homogen og brukervennlig kompost.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa. For få år sidan, vart også Landbruksforskarar i dei tre Baltiske landa opptekne som medlemar. Kongressar blir arrangert kvart fjerde år, og går på omgang mellom landa. Dagane 16.-18. juni vart den 25. NJF-kongressen arrangert, i Riga. Det er første gong kongressen er arrangert i eitt av dei Baltiske landa. Kongressen gir eit godt oversyn over kva fagemne og prosjekt landbruksforskarar i dei nordiske landa arbeider med. I alt 150 føredrag og plakat-presentasjonar vart framførte. Fortrykket er på heile 512 sider med fagartiklar. Eg har plukka ut eit lite utval, som kan ha praktisk interesse i vårt område.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Røynsler med fullforblandar til geit

Fullfôrblandaren dukka opp rundt år 2000. Fram til 2009 var det berre traktordrivne fullfôrblandarar som vart levert. Fullfôrblandaren finkuttar foret og gjer det lettare å ta opp. Me har fått god effekt av å blande inn kraftfôr i siloen. Konklusjonen er at fullfôrblandaren er den beste investeringa me har gjort her på garden

> Les mer   > Kommentarer [0]

Prøving av engfrøblandinger

Blandinger med mye timotei gir årvisst beste avling og kvalitet. Eksakt hvilken blanding du skal velge kommer an på hvilke produksjonsdyr som skal ha fôret, hvor mange slåtter du tar, hvor lenge du ønsker at enga skal ligge osv.

> Les mer   > Kommentarer [0]

God tilgang på fôrfrø til 2016

Både Felleskjøpet og Strand Unikorn melder om god tilgang på frø av engvekstene for neste sesong, sjøl om ikke alt er rensa og analysert enda. Det ligger også an til litt lågere pris på raigrasfrø enn sist vinter.

> Les mer

God tilgang på fôrfrø til 2016

Både Felleskjøpet og Strand Unikorn melder om god tilgang på frø av engvekstene for neste sesong, sjøl om ikke alt er rensa og analysert enda. Det ligger også an til litt lågere pris på raigrasfrø enn sist vinter.

> Les mer

Surfôrtolken - for bedre fôrvurdering

Med Surfôrtolken henter vi ut de viktigste resultatene fra fôranalysebeviset, får ut en praktisk kommentar til hvert resultat og gir ei helhetsvurdering av fôrkvaliteten. Alt dette får plass på ett A4-ark pr fôrprøve.

> Les mer

Surfôrtolken - for bedre fôrvurdering

Med Surfôrtolken henter vi ut de viktigste resultatene fra fôranalysebeviset, får ut en praktisk kommentar til hvert resultat og gir ei helhetsvurdering av fôrkvaliteten. Alt dette får plass på ett A4-ark pr fôrprøve.

> Les mer

Vånd

Også denne sommeren dukka det opp spor etter vånd. Det ser likevel ikke ut til at det er like mye som for fire til fem år siden.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vånd

Også denne sommeren dukka det opp spor etter vånd. Det ser likevel ikke ut til at det er like mye som for fire til fem år siden.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fôrprøver og rundballeveging

Kunnskap om kvalitet og mengde grovfôr er grunnleggende, både i egen besetning og ved omsetning. Særlig ved problem i fjøset kan fôranalyse være vesentlig både for årsak og tiltak.

> Les mer

Fôrprøver og rundballeveging

Kunnskap om kvalitet og mengde grovfôr er grunnleggende, både i egen besetning og ved omsetning. Særlig ved problem i fjøset kan fôranalyse være vesentlig både for årsak og tiltak.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side