Årsmelding 2014 NLR Rogaland

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

> Les mer

Import av mjølkerobot frå Danmark

I fjor kjøpte han ein 10 år gammal Lely mjølkerobot direkte frå Danmark og fekk den installert på garden på Lepsøya i Haram. Kostnaden var 240.000 kr. Det er store pengar å spare, men det fyl også utfordringar med, seier Paal Henning Farstad om å kjøpe brukt robot utanom forhandlarsystemet.—Ein må kunne ordne ut sjølv når situasjonen krev det.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Feira bryllaup i nyttsauefjøs

Dei hadde lenge tenkt at dei skulle feire bryllaup heime i Arnegarden når dei skulle gifte seg, og hadde då sett føre seg å sette opp telt på tunet. Men etter kvart som planane om nytt sauefjøs skreid fram, bestemte dei seg for å feire i den nye sauefjøsen når den stod klar.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Valgte yrke for livet

Ole Marvin Aarstad i Eidsvåg hadde valget mellom å legge ned eller satse på gardsdrifta. Han valgte det siste

> Les mer   > Kommentarer [0]

På heimebesøk hos DeLaval

På seinvinteren hadde vi gleda og nytta av å bli invitert av Felleskjøpet på studietur til hovudkvarteret til Delaval som ligg i Tumba rett utanfor Stockholm. Her har selskapet ein stor gard der dei driv både utprøving, produktutvikling, opplæring og produktpresentasjon.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fest med Fjøssystemer og Lely

- Det bør bli årvisst og gjerne sirku¬lere rundt i landet. Kanskje trong dei ikkje å gjere det like omfangsrikt som dette arrangementet, seier Alf Kåre Mittet eina v mange bønder på jubileumsfest i Trondheim

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sauefjøs med klatrevegg og suite

Klatrevegg i eine enden, suite i den andre og plass for rundt 200 vinter¬fôra sauer imellom er ikkje akkurat vanleg, men slik er det hos Ellen Undseth og Stig Arild Arvesen i Eresfjord

> Les mer   > Kommentarer [0]

Eit himmelrike med nytt sauefjøs

- Dette har vorte eit himmelrike for oss, seier Hilmar Kleppe som saman med kona Jorunn Karin Kvernen sist vinter tok i bruk nytt sauefjøs. Då vi besøkte dei midt i lamminga, var dei minst like nøgd med bygget som ordføraren opna bygget

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skodje samdrift- krevjande å vere byggherre for ei stor utbygging

Å skulle ha ansvar for eit byggeprosjekt med ein samla prislapp på 16 million kroner er svært krevjande, og eg er ikkje sikker på om eg ville teke det på meg ein gong til, seier Petter Arne Ekroll som er styreleiar og dagleg leiar for Skodje samdrift. Då dei for nokre år sidan bygde nytt kufjøs til 16 mill. kr, stod dei sjølv for byggeleiinga.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Malme gardsdrift - den mest moderne i fylket?

Utviklinga skjer rett nok raskt, men det er i alle fall ikkje mange fjøs i Møre og Romsdal som kan rekne seg som meir moderne enn den til Malme Gardsdrift i Malmefjorden i Fræna

> Les mer   > Kommentarer [0]

Var sin egen byggeleder

Per Olav Nordsetengen i Løten valgte å være sin egen byggeleder da han bygget ny løsdriftsavdeling for mjølkekyrne. Dette krever at en klarer å lede prosesser samtidig som gårdsdrifta skjøttes. Hedmark Landbruksrådgiving tilbyr byggeledelse til de som trenger det.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt og gammelt er forenlig

Per Olav Nordsetengen (59) fra Løten har bygget ut mjølkekufjøset, og han kombinerer nytt og gammelt fjøs på en elegant måte. Han er svært fornøyd med hvordan den nye fjøshverdagen er blitt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bygg framtidsrettet

Landbruket er i rask endring. Relativt nye bygg kan allerede ha sprengt kapasitet. Kanskje er det bygd ut både den ene og andre retningen før, så hva nå?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014. Dette vil særleg skjerpa kravet til handtering og lagring av til dømes Ammoniumnitrat 34 %.

> Les mer

Moderne fjøs skal gje meir lammekjøt

Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane går i bresjen for eit pilotprosjekt kalla «Sau i pluss». Dette er eit treårig prosjekt med mål om å stogge nedgangen i sauetalet i fylket og stabilisere det på eit tal på 75.000 sau. Rådgivar landbruksbygg Edvin Hugvik planlegg rasjonelle sauefjøs for framtidas sauebønder i fylket.

> Les mer

Velferdsavdeling til melkekyr

I følge Tine (http://storfehelse.tine.no/dyrehelse/bygg-og-innredning/velferdsavdeling) er bøndene som bygger velferdsavdeling veldig fornøyde, da det gjør det enkelt for de med tanke på kontroll og oppfølging av enkeltdyr.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kontroll av gjødselkjellarar

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kontroll av gjødselkjellarar

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990

> Les mer   > Kommentarer [0]

bruk nøytral konsulent ved bygging

Det er ikkje utan grunn det er lovfesta krav om konkurranse ved offentlege innkjøp og byggeprosjekt. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette. Føremålet er mellom anna å oppnå leveransar av god kvalitet til best mogeleg pris.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bruk nøytral konsulent ved bygging

Det er ikkje utan grunn det er lovfesta krav om konkurranse ved offentlege innkjøp og byggeprosjekt. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette. Føremålet er mellom anna å oppnå leveransar av god kvalitet til best mogeleg pris.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 Neste side