Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014. Dette vil særleg skjerpa kravet til handtering og lagring av til dømes Ammoniumnitrat 34 %.

> Les mer

Moderne fjøs skal gje meir lammekjøt

Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane går i bresjen for eit pilotprosjekt kalla «Sau i pluss». Dette er eit treårig prosjekt med mål om å stogge nedgangen i sauetalet i fylket og stabilisere det på eit tal på 75.000 sau. Rådgivar landbruksbygg Edvin Hugvik planlegg rasjonelle sauefjøs for framtidas sauebønder i fylket.

> Les mer

Velferdsavdeling til melkekyr

I følge Tine (http://storfehelse.tine.no/dyrehelse/bygg-og-innredning/velferdsavdeling) er bøndene som bygger velferdsavdeling veldig fornøyde, da det gjør det enkelt for de med tanke på kontroll og oppfølging av enkeltdyr.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kontroll av gjødselkjellarar

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kontroll av gjødselkjellarar

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990

> Les mer   > Kommentarer [0]

bruk nøytral konsulent ved bygging

Det er ikkje utan grunn det er lovfesta krav om konkurranse ved offentlege innkjøp og byggeprosjekt. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette. Føremålet er mellom anna å oppnå leveransar av god kvalitet til best mogeleg pris.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bruk nøytral konsulent ved bygging

Det er ikkje utan grunn det er lovfesta krav om konkurranse ved offentlege innkjøp og byggeprosjekt. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette. Føremålet er mellom anna å oppnå leveransar av god kvalitet til best mogeleg pris.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning. Da beholder man også det opprinnelige gårdstunet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning. Da beholder man også det opprinnelige gårdstunet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Materialvalg i landbruksbygg

De tradisjonelle landbruksbyggene i Norge er store, røde låver i tre. De siste årene har det kommet flere løsninger, fra industribygg som stål, sandwich- og betongelement.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Materialval i landbruksbygg

Dei tradisjonelle landbruksbygga i Noreg er store, raude låvar i tre. Dei seinare åra har det i stor grad blitt lansera fleire løysingar frå industribygg som stål, sandwich- og betongelement.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Drikkevann

Husdyrene trenger rikelig med vann av god kvalitet for at produksjonen skal holde seg optimal. Derfor er det viktig med bra nok tilgjengelighet av vann i husdyrrommet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vann til dyrene

Alle husdyr trenger rikelig med vann av god kvalitet, ellers kan produksjonen synke. Stor nok tilgjengelighet av vann til dyrene i husdyrrommet er en viktig for å få en optimal produksjon.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ventilasjon i husdyrbygg

God ventilasjon er viktig for å ha et godt innemiljø i husdyrbygg. Ved utilstrekkelig luftskifte blir velferd og produksjon hos husdyrene påvirket.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fagpresentasjoner fra Nordisk Byggtreff 2013

Her vil du finne presentasjonene som ble holdt under Nordisk byggtreff 2013 på Hamar.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Endringer i forskrift om hold av storfe

Mattilsynet har fastsatt nye endringer av forskrift om hold av storfe. Denne endringen legger vekt på mosjon og nye frister for overgang til løsdrift.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fagstoff om fôrlager

Fagforum Grovfôr er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. Her finnes en del fagstoff om fôrlager og utfôring i fjøs.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fagstoff om lagring av potet

Potet.no er et fagforum for potetproduksjon. Siden er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. Her finnes en del fagstoff om lagring av poteter og utforming av potetlagre.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Geita vil ut!

Selv om geit har gode forutsetninger for å holdes i enkle uisolerte bygninger, holdes norske geit ofte i isolerte fjøs. Et norsk forsøk viser at enkle fjøs med mulighet for utegang dekker geiters behov, selv ved lave temperaturer.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tråputeskader hos slaktekylling og kalkun

I slaktekyllingproduksjon er skader på tråputen et stort problem. Hva kommer disse skadene av og hvordan kan de forebygges?

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 Neste side