Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa. For få år sidan, vart også Landbruksforskarar i dei tre Baltiske landa opptekne som medlemar. Kongressar blir arrangert kvart fjerde år, og går på omgang mellom landa. Dagane 16.-18. juni vart den 25. NJF-kongressen arrangert, i Riga. Det er første gong kongressen er arrangert i eitt av dei Baltiske landa. Kongressen gir eit godt oversyn over kva fagemne og prosjekt landbruksforskarar i dei nordiske landa arbeider med. I alt 150 føredrag og plakat-presentasjonar vart framførte. Fortrykket er på heile 512 sider med fagartiklar. Eg har plukka ut eit lite utval, som kan ha praktisk interesse i vårt område.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fagdag dekk, lufttrykk, dieselforbruk og jordstruktur

Gode dekk er viktig for å kunne kjøre på lågest mulig lufftrykk. Da blir bæreflata større, og hjulspora mindre, noe som er med på å redusere kjøreskader. Den 23.september arrangerte NLR Viken, Haslestad Dekkservice og Michelin Norden fagdag om dekk. Ca 60 personer deltok. Her er en oppsummering av fagdagen.

> Les mer

Mekanisk og termisk ugrasbekjempelse i grønnsaker

Møte med Thomas Holz.Vi starta med møte på låven. Fikk servert en deilig vegatarisk/økologisk gryterett. Avslutta med markvandring. Her kan du lese om litt av det vi lærte den kvelden

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kjøling av bær

Her finner du referat og presentasjoner fra kurs i kjøling av bær som ble holdt på Skei 26. mars 2015.

> Les mer

Pløy mer

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Optimal eller praktisk disponering av husdyrgjødsla

For mange husdyrbønder i Møre og Romsdal er det et problem å få spredd husdyrgjødsla i rett mengde på rett sted til rett tid. Stadig færre bønder driver et økende antall jordlapper, og arronderingen er ikke alltid den beste. Dette i kombinasjon med ustabilt vær, tidspress vår og sommer, åpne gjødsellager og mye nedbør kan føre til at noen bønder havner i ei «møkkaklemme».

> Les mer

Ny eng uten plog

Plogen er unik som jordforbedrer. Nedpløying av grassvor og kalk gir gode vilkår for rotutvikling av ny grøde.Men,- vanskelige forhold for pløying kan friste til å finne alternativ til plog.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ta tohjulstraktoren frem igjen!

I Sveits og Østerrike er det til dels svært bratt terreng, men der finner du ikke "bush" og vissent brunt gress. Her er det grønne, velpleide lier så langt øye kan se. Men for dette gjør seg ikke selv, så her er tohjulstraktoren et nødvendig ånde, både for å få høstet det fôret de trenger og for å pusse kantene. Og er det for bratt, så er det bare å montere på pigger på hjula. Vi har MYE å lære av det alpiskelandbruket når det gjelder skjøtsel og stell!

> Les mer

Rapport prosjekt: Helgjødsel i beite - innhald av kopar og kobolt i beitegras

Kobolt er som kjent eit mikronæringsstoff som har vorte tilført beitegraset vårt i mange år. Eit mål med desse prøvefelta var å få avdekka om ein finn att kobolt i plantene etter gjødsling med kobolt gjennom bruk av Helgjødsel.

> Les mer

Bli kjent med ditt dekk

Dekkprodusentene kaller dekkene sine hva de vil. Når vi kommer til tallene som preger dekksidene, skal alle følge den samme standarden. Vi går her gjennom hva slags informasjon du kan finne på ditt dekk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nydyrking er søknadspliktig

Viss du bestemmer deg for å nydyrke noko areal, må du derfor søkje kommunen om godkjenning. Dette er heimla i forskrift om nydyrking. Med nydyrking meinast det fulldyrking eller overflatedyrking av jord.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nydyrking er søknadspliktig

Viss du bestemmer deg for å nydyrke noko areal, må du derfor søkje kommunen om godkjenning. Dette er heimla i forskrift om nydyrking. Med nydyrking meinast det fulldyrking eller overflatedyrking av jord.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skal du dyrke ny jord?

På 70- og 80-tallet ble det dyrket jord som ikke skulle vært dyrket. Dyrkinga koster mye både i form av arbeid og kroner. Velg derfor ut areal som vil gi best forrentning.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skal du dyrke ny jord?

På 70- og 80-tallet ble det dyrket jord som ikke skulle vært dyrket. Dyrkinga koster mye både i form av arbeid og kroner. Velg derfor ut areal som vil gi best forrentning.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014. Dette vil særleg skjerpa kravet til handtering og lagring av til dømes Ammoniumnitrat 34 %.

> Les mer

Noen prinsipp for vatning

Sjekkliste for vedlikehald av vatningsutstyr.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Noen prinsipp for vatning

Sjekkliste for vedlikehald av vatningsutstyr.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Våronn til rett tid

Vi finn det rett enda ein gong å minne om kor viktig det er å gjere våronn og anna køyring på jorda på eit tidspunkt når jorda tek minst skade av dette.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Våronn til rett tid

Vi finn det rett enda ein gong å minne om kor viktig det er å gjere våronn og anna køyring på jorda på eit tidspunkt når jorda tek minst skade av dette.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skattereglar ved grøfting

Sidan NLR Gudbrandsdalen har lagt mange grøfteplanar sist år, tek vi med ei lita oversikt over skattereglane som gjeld i dag.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 Neste side