Kompostering av organisk avfall på garden

t er mykje som kjem fram når snøen forsvinn, heiter det i songen. Det vert ein del avfall som fôrrestar og anna organisk materiale i løpet av eit år på ein gard. Mykje havnar enno på «røysa», men ein betre måte å handtere dette på er å lage seg ein kompost. I komposten er det mikrobane som jobbar, og i ein god kompost går omdanninga fort, samstundes som det vert «varmgang» i heile materialet

> Les mer   > Kommentarer [0]

Omforming av sol og bioenergi

På Tingvoll er det bygd opp et kompetansesenter der formålet er formidling av kunnskap om sol- og bioenergi og vannkraft. Senteret vil bli en del av den planlagte Tingvoll økopark.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer