Jogeirweblitende

Jogeir Magnar Agjeld

Prosjektleiar maskinteknikk og presisjonslandbruk
NLR
Maskinteknikk og presisjonslandbruk