Ole arnfinn portrett

Ole Arnfinn Røysland Fitjar

grovfôr
Sør
Grovfôr
Drenering

Dette kan Ole Arnfinn hjelpa deg med:

Ole Arnfinn hjelper bønder med ein systematisk gjennomgang av alle ledd i grovfôrproduksjonen og gir forslag til betre løysingar der målet er større avlingar og rett fôrkvalitet til ein lågare kostnad.

I tillegg er han ekspert på beiting og etablering og drift av kulturbeiter.

Fagartiklar

Som alle rådgivere i NLR produserer Ole Arnfinn mange fagartiklar i løpet av året, til dømes om beiting, gjødsling av eng og val av frøblanding.

Sjå ein oversikt over Ole Arnfinn sine fagartiklar her

Prosjekt

Ole Arnfinn jobbar med eit prosjekt om..

Les meir om prosjektet

Slatt gras liggende