Bedre spredeteknikk for husdyrgjødsel

19.08.2011 (Oppdatert: 04.03.2015) , Oddbjørn Kval-Engstad

Nye spredeteknikker for blaut husdyrgjødsel er gjennomgått i SLF-finansiert prosjekt innafor Nasjonalt program for klimatiltak i jordbruket. Fagrapporten er nå tilgjengelig !

Norsk Landbruksrådgiving fikk i 2009 innvilga tilskudd fra Statens Landbruksforvaltning til prosjekt innafor Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket.

Prosjektets hovedmål var: Kunnskap om korleis ein kan utnytte nye spreieteknikkar for husdyrgjødsel og om korleis teknikkane påverkar miljø og klimagassutslepp, med følgende delmål/tiltak:

  1. Samle og systematisere driftskunnskap om nye spreieteknikkar for husdyrgjødsel
  2. Utarbeide og tilpasse rådgjevingsprogram for mest kostnadseffektiv miljøvennleg spreiing
  3. Formidle kunnskap, mellom anna ved å arrangere kurs i bruken av rådgjevingsprogram m.m.

Prosjektet har fokusert på bruk av husdyrgjødsel til grasmark, siden det gir andre og vesentlig større utfordringer med optimal utnyttelse av næringsverdien i husdyrgjødsel enn åpenåker-vekster. Samtidig utgjør eng og beite mesteparten av jordbruksarealet, og byr ofte på utfordringer med tanke på arrondering, terreng og avstander til gjødsellager i driftsenheten. Videre har forutsetningen vært spredeteknikk for flytende husdyrgjødseltyper, siden det er på dette området vi kan snakke om nye spredeteknikker. Nye spredeteknikker for husdyrgjødsel må også forstås som teknikk/utstyr som finnes i det norske/skandinaviske marked, men er lite brukt i Norge.

En stor del av prosjektet er gjennomført av lokale enheter innen Norsk Landbruksrådgiving, med markdager, maskindemonstrasjoner, testing av rådgivingsverktøy m.m. 

Med bidrag fra Lars Nesheim ved Bioforsk Kvithamar har prosjektleder Oddbjørn Kval-Engstad gjennomgått forsøk og andre undersøkelser av ny spredeteknikk de siste 10 åra, i første rekke i Skandinavia. Dette er grunnlaget for fagrapporten som er skrevet med tanke på utøverne i næringa.

Les / last ned fagrapporten (pdf-format).Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.