Hva bør en se på når en skal kjøpe brukt plog?

19.09.2011 (Oppdatert: 21.09.2016) Kjell Mangerud

Kjell Mangerud gir her råd og tips om hva du bør passe på om du skal kjøpe brukt plog.


> Utskriftsvennlig format (pdf)


Kjøp ikke for gammel plog

Etter hvert slutter produsentene å produsere reservedeler. Kjøper en for gammel plog, risikerer en derfor å stå uten reservedeler dersom en planlegger å ha plogen mange år. Slitedeler som skjær, spisser og landsider blir normalt produsert lenger, men knekker en andre vitale deler kan det bli problemer. For å bruke Kverneland som eksempel. Ploger før 1964 har de ikke reservedeler til, lageret på Kverneland er kastet. Skjær og spisser kan skaffes fordi det er samme type på noen yngre ploger. Ploger med kropp 3 kom først på 70-tallet, og for den skal reservedelproduksjonen fases ut. Ploger med kropp 8 kom i 1983 og denne er fortsatt i produksjon.

En annen årsak til at en ikke skal kjøpe eldre ploger, er at de lager for liten plass for breie hjul, fåra er for smal. Vær oppmerksom på at en 16 tommers plog gir ikke bedre plass for hjulene enn en 14 tommer fordi det er samme plogkropp på begge. Hvordan det er med andre merker, har jeg ikke undersøkt, men jeg ville ikke kjøpe en plog eldre enn fra den tida. Vurder også om det er bedre å gå sammen flere og kjøpe en ny plog enn flere brukte

Figur 1 Eksempel på plog du ikke bør kjøpe. Gammel og rustet.

Kjøp heller ikke en plog som har gravrust og står nedgrodd. Rust gjør at velta ikke glir på veltefjøla og går mye tyngre. Dette resulterer i dårlig pløyeresultat og større dieselforbruk. Beskytt derfor plogen din ved å ha på tectyl etter endt pløying.


Figur 2 Rust på plogen gir dårlig resultat.


Type plog

Når det gjelder fabrikat, er ikke det avgjørende hva en velger. Ploger etter ca 1980 er bra, men det kan være lurt å kontrollere om det er forhandlere i distriktet. Med de arealstørrelser det er i nord, er det neppe aktuelt å kjøpe mer enn tre skjær. Jo større plog, jo større område blir det ved start og avslutning. I dette området blir det dobbelpløying og dermed mye torv i såbedet.

På små arealer er det like rasjonelt å pløye en retning og rygge tilbake. Da slipper en rygg og avslutningsfår. Dette fører til ekstra jordpakking med dagens tunge traktorer. Det blir derfor etter hvert mer aktuelt å kjøpe vendeplog.


Figur 3 Plastfjøl


Figur 4 Stripekropp

På jord som kleber på fjøla er det aktuelt å kjøpe stripekropp eller plastkropp. Eksempler på slik jord er jord morenejord med mye humus, omdannet myr. Har en hatt problemer med den gamle plogen er det en god indikasjon. Plast tåler overraskende mye stein, men stripekroppen er selvsagt mer slitesterk.

Figur 5  Plog med skumfjøl og skjærekniver kan brukes på lett kornåker, ikke grasmark. Den mangler rulleskjær og forploger. Dette må legges til i prisen om den skal kjøpes. Dette er en plog med kropp 8, det ser en på at det utskiftbare brøststykket går fra skjæret til toppen av veltefjøla.

Plogen må ha forploger og rulleskjær. På kornåkre brukes mye skumfjøl og kniver i stedet, men det er ikke brukbart på grasmark.

Med dagens store traktorer skal en bare kjøpe plog med utløser, bortsett fra om en har jord helt fri for stein og røtter. En fast plog blir dratt skjev av sterke traktorer og får tretthetsbrudd.

Når det gjelder veltebredde, er 14 og 16 tommer aktuelt. Stillbar plog kan kjøres med større og mindre bredde, men det kan gi dårlig velting.

 


Figur 6 Plogen skal ha forplog og rulleskjær

 

Kjøp plog fra leirjordsdistrikter

Ploger som har gått i leirjord med lite stein er mye mindre slitt i selve ramma og utløsere enn de som kommer fra områder med mye stein. Ploger fra moreneområder kan være slitt i alle lager og utløsere og det kan være sprekker i ramma på grunn av materialtretthet. Et nærbilde av utløserfjærene på Kvernelandsploger vil vise om det er mye småsprekker i disse. Mye småsprekker viser at plogen har hatt hard belastning. Be gjerne om bilde av fjærene.Figur 7 Når utløserfjærene har oppsprukket lakk og er rustet, tyder dette på at hele plogen er slitt. Spesielt dersom noen av fjærene er knekt slik som bildet viser


Figur 8 Utslitt landside


Figur 9 Her må skjær og spisser skiftes.

Undersøk om det er behov for å skifte slitedeler, og eventuelt hvor mye disse koster. Mange selger plogene fordi det meste er utslitt og kjøper ny. Be eventuelt om detaljebilder av slitedeler. Står plogen hos en forhandler, så spør om tidligere eier. Ring til han, da får du beste opplysninger.

Skaff deg småskrift
Jeg har skrevet et småskrift. "Veien til bedre pløying". Dette kan lastes ned fra http://fulltekst.bibsys.no/hihm/oppdragsrapport/2009/04/opprapp04_2009.pdf Eller du kan ringe 625 41 602 og bestille den der. I dette småskriftet finner du mye opplysninger om ploger og innstilling.

Priser på en del slitedeler fra Kverneland
Priser pr stk + moms

Del                                        Teigplog  Vendeplog
Spiss                                            66,-        66,-
Skjær                                          265,-     265,-
Rulleskjærplate                           656,-     656,-
Landside lang                             385,-     385,-
Landside kort                             295,-      295,-
Fjærpakke standard u/bolter     2184,-    2184,-
Veltefjøl                                      1268,-    1268,-
Komplett kropp 8 uten landside 3387,-    3549,-
Komplett rulleskjær                    2580,-    5060,-
Komplett forplog med feste        1440,-    3250,-

Rulleskjær og forplog for vendeplog er for både venstre og høyreplogen.

 

> Utskriftsvennlig format (pdf)

 

test

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

 

 

 1. a
 2. a
 3. a
 4. a
 5. a
 6. a
 7. a


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.