Økologisk grovfôrdyrking

11.03.2009 (Oppdatert: 04.03.2015) Oddbjørn Kval-Engstad

Innlegg og notat frå fagsamling i Kursveka 2008 finn du her til nedlasting.

Økologisk grovfôrdyrking - Kursveka 2008 - 17.-18. november

Lenker til presentasjonar og notat vert aktivert etter kvart som materialet kjem på plass.

Ønskjer du å nytte plansjar til føredrag, ta kontakt med innleiaren på kurset.

Kløver med vekt på nitrogenforsyning, avling, kvalitet og fôring

- ved Håvard Steinshamn, Bioforsk Økologisk

Presentasjon (pdf)

Notat 1, notat 2

Jordfaktorane sin verknad på avlingsnivå

- ved Samson Øpstad, Bioforsk Fureneset

Presentasjon (pdf)

Notat

Næringsforsyning og avlingsnivå

- ved Tor Lunnan, Bioforsk Løken

Presentasjon (pdf)

Notat

Langvarig eng - kva er gode råd

- ved Tor Lunnan

Presentasjon (pdf)

Notat

Økonomien i ulike tiltak i grovfôrdyrkinga

- ved Oddbjørn Kval-Engstad

Presentasjon (pdf)

Kalium behov på ulike jordtypar         

- ved Samson Øpstad

Presentasjon (pdf)

Gruppearbeid med eksempelbruk

- presentert gardseksempel Sirdal med ”ekspertråd”

- etterfylgjande gruppearbeid med 6 eksempelbruk

Gardseksempel Sirdal

Eksempelbruka

Samandrag grupperFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.