Kalkyler i brosjyren "Økologisk korn. Har du råd til å la være?"

11.02.2009 (Oppdatert: 04.03.2015) Einar Strand

I brosjyren som er sendt alle kornprodusenter i forbindelse med kampanjen for økt økologisk kornproduksjon er det presentert to kalkyler, en for Vestfold og en for Sør-Trøndelag. Det kan være nyttig å kjenne til flere detaljer bak disse kalkylene. Det kan du finne i vedlagte regnearkFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.