Klorkalk til Agros N-måler

01.07.2009 (Oppdatert: 04.03.2015) , Oddbjørn Kval-Engstad

Agros N-måler brukes av mange forsøksringer. Her brukes klorkalk for å frigjøre ammoniakk, slik at vi får ut en verdi for kg N/kbm husdyrgjødsel. Klorkalk kan kjøpes hos produsent eller f.eks. Felleskjøpet.

Varierende leverandører har gitt enkelte problemer med tilgang på klorkalk og usikkerhet om måleresultat.  Her følger utdrag av kontakt mellom koordinator og produsent sommeren 2006.

Agros nitrogenmåler for husdyrgjødsel er i bruk i mange forsøksringer.  Måleren produseres i Sverige av Agros, Östergatan 29, 53132 Lidköping (www.agros.se).  Leverandøren på det norske markedet har variert, og er nå f.eks. Naturmineraler AS, Hjellumveien 81, 2322 Ridabu, tlf. 62 52 27 03 / 90 73 55 62.

De fleste forsøksringene har en eldre versjon av måleren, der prøve”boksen” er av metall, mens den nå er i plast.  Det er også utarbeidd ny bruksanvisning og det brukes nå to kjemikalier, mot tidligere bare klorkalk.

Skiftende leverandører har ført til enkelte problemer med å få tak i klorkalk, samtidig som vi har vært usikre på om ”uoriginal” klorkalk har hatt samme egenskaper som den Agros sjøl leverte.  De siste åra er det i hovedsak Krone klorkalk vi har fått tak i.  Denne kan bl.a. fås gjennom Felleskjøpet.  Vi har for øvrig også fått et HMS-Datablad som tyder på at vi skal håndtere klorkalken med en viss forsiktighet.

Etter spørsmål om mengde og kvalitet på klorkalk fra en forsøksringleder har vi hatt litt e-post-kontakt med Claës Englund i Agros, og nedafor følger utdrag av denne som forhåpentligvis avklarer spørsmål fra flere.  Vår konklusjon er at for sikkerhetens skyld anbefales bruk av Agros’ egne reagensmidler, evt. kjøres test av denne mot Krone klorkalk for å kvalitetssikre måleresultat.  Det ser ikke ut til å være store prisforskjeller (se www.agros.se).  I tillegg kan det være verdt å få sjekka gamle målere – siden det bare koster fraktutgiftene.

Spørsmål:

Mange forsøksringer i Norge har en eldre versjon av Agros N-måler.  Her er prøvebeholderen av metall, og prøven blandes bl.a. ved hjelp av en innvendig, vendbar "skuff" for reagensmiddel.  Reagensmiddelet er én komponent, kalt klorkalk.  De første årene fikk vi kjøpt ny klorkalk fra Alfa-Laval, som var norsk forhandler, men har siden kjøpt Krone klorkalk.  Spørsmålet gjelder dosering av klorkalk, dvs. om % klor har betydning.  Eller var det andre bestanddeler i Agros klorkalk som var viktigere ?  Evt. hvordan skal vi beregne dosering av "uoriginal" klorkalk ?

Av Deres informasjon, bl.a. bruksanvisning, for den nye versjon av N-måleren, ser jeg at det nå brukes to komponenter.  Hvis uoriginal klorkalk nevnt ovenfor gir usikkert resultat, er vi interessert i å få angitt dosering av de nye komponentene til gammelt utstyr (med tilhørende måleskje og beholder for gjødsel/vann).  Hvis dette er vanskelig, ønsker vi tilgang og pris på gjødsel-/vannbeholder (måttkärl) og plastskje (skopa) for reagensmiddel.  I det siste tilfelle kan vi jo bruke dagens bruksanvisning på "gammel" måler - hvis da ikke volumet i prøvebeholderene er for ulikt ?

Svar:

Det nya reagensmedlet kan användas på samma sätt och i samma mängd som den gamla klorkalken. Det nya medlet är betydligt starkare och det gör att reaktionen går snabbare. Det är lämpligt att tillsätta lite kaustic soda för att säkerställa att reaktionen sker i basisk miljö. Klorkalken innehöll en del kalciumhydroxid, varför det inte var nödvändigt med kaustic soda.

De gamla plåtburkarna brukar jag provtrycka och kolla tätningen och Manometrarna på. Detta kostar ingenting annat än frakten (jag är en uselt dålig affärsman).

Kommentar:

I henhold til norsk HMS-datablad inneholder også Krone klorkalk kalsiumhydroksyd.

Spørsmål:

Jeg har et spørsmål ang. klorkalken vi har brukt de siste år - Krone klorkalk (ikke Agros klorkalk).  På boksen står bare "33/35 % aktiv Cl", uten nærmere opplysninger om hvilken kjemisk forbindelse.  Kan dette være for dårlig reagensmiddel, eller er det bare snakk om at analysen tar lengre tid ?  Vi har observert at den er ganske hygroskopisk og har lett for å klumpe seg over tid.  Kan det ha betydning for måleresultatet ?

Svar:

Krone Klorkalk är nog god nog. Efter en tid försämras den oxiderande effekten. Om det luktar fasansfullt, så att man inte kan ha näsan nära medlet, är den god nog, eljest släng den.

Kommentar:

Se vedlagt HMS-datablad for nærmere beskrivelse av Krone klorkalk.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.