Soppsprøyting og vekstregulering ved frøavl av engsvingel

03.07.2009 (Oppdatert: 04.03.2015) Einar Strand

Ved sterke soppangrep var det lønnsomt å ta med soppmiddel ved veksregulering med Moddus. Ved lite soppangrep var bruk av soppmiddel ulønnsomt.

Forsøkene forsetter før å kunne gi en mer eksakt anbefaling om sprøytebehovet.

Soppsprøyting og vekstregulering engsvingel.pdfFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.