Oversikt over godkjente off-label i grønnsaker 2020

(Oppdatert: 19.01.2020) Gerd Guren

Hvilke off-label-godkjennelser er tilgjengelige i grønnsaker per 17. januar 2020?

Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving har søkt off-labelgodkjennelser innenfor grønnsaker. Dyrkerne må da ta kontakt med sin lokale rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving for anskaffelse av tilleggsetikett og egenerklæring.

De fleste off-labelgodkjennelser krever en avgift av dyrkeren fordi Mattilsynet har tatt gebyr for behandlingen, og den enkelte rådgiver har brukt arbeid på søknadene. Off-label-ordningen vil fortsatt fungere en del år framover. Etter hvert som det enkelte plantevernmiddel skal regodkjennes, vil det bli søkt minor use (utvidet bruksområde).

> Oversikt over tilgjengelige off-label-godkjennelser per 17.01.2020 (pdf)

> Mattilsynets ulike preparatlisterFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.