Oversikt over godkjente off-label i grønnsaker 2019

24.04.2012 (Oppdatert: 12.04.2019) Gerd Guren

Hvilke off-label-godkjennelser er tilgjengelige i grønnsaker pr. 12.04.2019?

Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving har søkt off-labelgodkjennelser innenfor grønnsaker. Dyrkerne må da ta kontakt med sin lokale rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving for anskaffelse av tilleggsetikett og egenerklæring.

De fleste off-labelgodkjennelser krever en avgift av dyrkeren fordi Mattilsynet har tatt gebyr for behandlingen, og den enkelte rådgiver har brukt arbeid på søknadene. Off-label-ordningen vil fortsatt fungere en del år framover. Etter hvert som det enkelte plantevernmiddel skal regodkjennes, vil det bli søkt minor use (utvidet bruksområde).

 

> Oversikt over tilgjengelige off-label-godkjennelser per 12.04.2019 (pdf)

 

> Mattilsynets ulike preparatlisterFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.