Ensileringsmidler til økologisk drift

03.03.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Oddbjørn Kval-Engstad

Driftsmiddelordningen i Debio skal revideres, og lista over tillatte ensileringsmidler vil derfor ikke bli oppdatert med det første.

Inntil det er avklart videre oppfølging av denne lista, vil lista fra 18.09.2009 på Debios hjemmeside, under http://debio.no/section.cfm?path=2,22 være gjeldende.

Forøvrig gjelder det som tidligere at midler i liste 3 i veileder B, kan nyttes i hht til de begrensninger som er angitt.