Nye gjødselpriser høsten 2010

25.08.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) Oddbjørn Kval-Engstad

Felleskjøpet Agri og Yara er enig om pris på Fullgjødsel og anna terminvare, og basispris 1.9.-31.12 er å finne på FKAs nettsider. For viktige gjødseltyper er prisene 0-13 % høyere enn samme tid i fjor.

På fk-landbruk.no finner vi nå nye priser på en del Fullgjødsel®-typer i FKA-området, gjeldende fra 1. september til 31. desember.  Utover høsten kommer som vanlig termintillegg, men denne "trappa" kjenner vi pr. dato ikke til. Sammen med bl.a. den enkeltes rentebelastning er den avgjørende for optimalt innkjøpstidspunkt, se også artikkel av Sivert Mauset i Landbruk Nordvest.  For nitrogengjødsel settes prisene hver måned, så der må vi stole på tidligere erfaringer og egne vurderinger av forventa prisutvikling.

På fk-landbruk.no er også referert august-pris for gjødseltypene, og for et par gjødseltyper kan det være litt å tjene hvis du får bestilt til augustpris, forutsatt gunstig betalingsavtale og rentebelastning. I påvente av forhandlingsresultat ble det stort sett tomt på lagrene så det er lite å få levert til garden i august.

De store Fullgjødsel®-typene 22-3-10 og 25-2-6 øker mest i pris i forhold til fjoråret, med 12-13 % (uten inflasjonsjustering) mens de mer P- og K-rike typene øker mindre og "potetgjødsla" 12-4-18 har samme basispris som i fjor. Sist sesong hang vi fortsatt igjen med svært høg K-pris på verdensmarkedet, og denne har nå gått ned. Prisspennet mellom ulike Fullgjødsel®-typer er dermed redusert, men er fortsatt større enn i 2007- og 2008-sesongene. Du har god timesbetaling for å bruke rett gjødseltype, basert på en god gjødslingsplan !

Gjødselpriser FKA uke 35, kr pr kg.

Gjødseltype

2010

2009

2008

Fullgjødsel 12-4-18

3,90

3,90

5,25

Fullgjødsel 18-3-15

3,40

3,25

4,65

Fullgjødsel 19-4-12

3,40

3,20

4,70

Fullgjødsel 22-3-10

3,08

2,75

4,50

Fullgjødsel 22-2-12

3,15

2,95

4,45

Fullgjødsel 25-2-6

2,82

2,50

4,25

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.