Ensileringsmidler til økologisk bruk som i 2009

20.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) , Oddbjørn Kval-Engstad

Mattilsynet vil be Debio om å fortsette med den forvaltningspraksis de hadde i 2009 og tidligere også for 2010. Mattilsynet vil be Debio om å omgjøre vedtak som er truffet i 2010 der det er gitt anmerkning om avvik ved bruk av fôr ensilert med midler som stod på positivlista.

Mattilsynet vil også be Debio om å informere samtlige aktuelle produsenter om at praksis vil bli annerledes for framtidige år. For fôr høstet i 2011 vil Debio dermed gi anmerkning om avvik dersom de avdekker at fôr er ensilert med midler som ikke er tillatt etter regelverket.

Som følge av at Debio varsla innskjerpet praksis for ensileringsmidler til økologisk bruk etter at høstesesongen var i gang (les mer i artikkel av 28.juni), søkte TINE Nettverk økologi og Norsk Landbruksrådgiving på vegne av økologiske fôrprodusenter om generell dispensasjon for bruk av en gruppe kjemiske ensileringsmidler i økologisk produksjon i 2010. Vi mente økologiske fôrprodusenter uforskyldt hadde havna i en svært vanskelig situasjon, som heller ikke salgsapparatet var forberedt på.

Mattilsynet har vurdert vår søknad i forhold til forvaltningspraksis de siste åra, og de forhold som oppsto denne sesongen. I svarbrevet skriver de bl.a.: Mattilsynet vurderer at det offentlige gjennom Debios positivliste har drevet med uriktig veiledning. Produsenter som har rettet seg etter denne veiledningen må få tid til å omstille seg. Det er urimelig å belaste produsentene ensidig med en feil som det offentlige sterkt har medvirket til.

Mattilsynet konkluderer med at de ber Debio fortsette med den forvaltningspraksis de hadde i 2009 og tidligere også for 2010. Det vil ha betydning for preparatene Ensil 1 Na/Ensil 1, Ensil 1 Pluss Na/Ensil Pluss og GrasAAT N-Lacto/GrasAAT Lacto.  FôrSil sto aldri på positivlista, så fôr ensilert med Fôrsil må regnes som konvensjonelt og kan ikke benyttes i økologisk produksjon.

Mattilsynet vurderer videre at tiden fram til neste sesong må være tilstrekkelig til å tilpasse seg bestemmelsene i regelverket. For 2011-sesongen må vi altså få nye preparater fra leverandørene, siden 85 % maursyre er eneste av dagens syrebaserte preparat som faller innafor regelverket når det gjelder kjemiske ensileringsmidler.

Les hele brevet fra Mattilsynet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.