Økologisk grønnsakseminar i Nederland

01.11.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) Gerd Guren

Hva kjennetegner den økologiske forbruker? Hvilke trender ser man i det økologiske grønnsakskonsumet? Sammen med redusert jordarbeiding, bruk av grønngjødsling og en oversikt over det tyske økologiske grønnsaksmarkedet var dette tema på et økologisk seminar arrangert av frøfirmaet Bejo Zaaden under Open Days 28. september i år.

 

Fra ”Middelhavskost” til mer nordiske mat!

Nye forbrukergrupper velger å kjøpe økologisk mat. Hvem er de og hvorfor gjør de det? Anneke Ammerlaan deler disse inn i tre grupper og diskuterer hvilke verdier og ønsker de har, hva de kjøper og hvor de kjøper maten. Trendene går i retning av mer nordisk mat mens ”middelhavskost” er ”ute”. Kortreist, lokal mat er ”in”.

 Last ned foredraget her

Anneke Ammerlaan har jobbet med mat og trender i en årrekke. Hun har undersøkt hvordan global sosial, politisk og kulturell utvikling virker på hva, hvordan, hvor og med hvem vi lager mat og spiser. Hun er også forfatter av flere matmagasin og mange kokebøker. Ammerlaan har vært i Norge flere ganger og holdt fordrag om trender og mat. Hjemmeside: www.ammerlaanfood.nl .

Hvordan implementere redusert jordarbeiding i et økologisk dyrkingssystem? Kan grønngjødsling avløse husdyrgjødsel i den økologiske grønnsaksproduksjonen?

Derk van Balen arbeider hos Applied Plant Research, www.ppo.wur.nl , en del av Wageningen Universitet. Her er han involvert i ulike prosjekt, ett med ulike dyrkningssystemer for å redusere jordarbeiding og ett med grønngjødsling. Prosjektene er ikke avsluttet, men van Balen viste foreløpige erfaringer. Last ned foredragene her.

Tyskland - Europas største økologiske grønnsaksmarked

I Tyskland stiger både forbruket og dyrket areal av økologisk mat. Som i flere land er gulrot den største økologiske grønnsakskulturen. Güther Gellert , nå ansatt i Bioland, holdt et foredrag om dette tema. Mer informasjon, statistikk og tallmateriale om den økologiske produksjonen i Tyskland kan lastes ned her.I snitt bruker tyskerne 70 Euro pr. person pr. år til økologisk mat, mens nederlenderne bruker 33 Euro. Danskene bruker 132 Euro pr. person pr. år. Kilde: Bejo Connecting Organic 2010Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.