Gjødselpriser januar-april 2011

17.01.2011 (Oppdatert: 04.03.2015) Oddbjørn Kval-Engstad

Før nyttår ble Felleskjøpet Agri og Yara enige om gjødselpriser for årets tre første måneder. I gjennomsnitt for Fullgjødsel®-typene økte prisene fra desember til januar med snaut 10 %.

Prisene ble økt med et tilnærma flatt tillegg pr kg for alle Fullgjødsel®-typer (tilsvarende termintilleggene), dvs relativt størst tillegg på N-rike typer. Prisøkningen ved årsskiftet ble dermed større enn den vi fikk i høst, men da med større variasjon mellom gjødseltypene – se høstens artikkel.

Etter siste justering blir prisen for Fullgjødsel® i februar drøyt 15 % høgere enn i februar 2010, med størst økning for de store typene 22-3-10 (23 %) og 25-2-6 (25 %). Sjøl om vi ligger godt under nivået vinteren 2008-09, er vi langt over prisene for under 4 år siden. Sammen med korte prisavtaler viser det oss en helt ny markedssituasjon, og det er vanskelig å se tegn på endring i retning ”gode, gamle dager”.

Priser på kalkammonsalpeter med og uten svovel settes hver måned, og fra desember til januar er det ingen endring i disse. Historisk har vi sett en klar økning i prisene på slik gjødsel fram mot våren, mye pga innkjøp til våronna lengre sør i Europa. I fjor vinter fikk vi bare en liten økning fra januar til våronnstart her til lands, men vi tør ikke spå at det blir slik også i år. Uansett må du bestille så tidlig at varen er tilgjengelig ! For øvrig er vi nå tilbake til bare 10 kr/100 kg for å få med svovel i kalkammonsalpeter, mens prisforskjellen for ett år siden var på 25 %. Generelt vil vi derfor anbefale å bruke svovelholdig kalkammonsalpeter til vårgjødslinga når du ikke har behov for mineralgjødsel med fosfor og/eller kalium.

Oppdatering 4.april

FKAs prisliste for april er så å si lik prislista for mars, med samme termintillegg som vist tidligere.  Vi finner økning på 2-4 kr/100 kg i storsekk for enkelte vanlige typer, bl.a. rein N-gjødsel. Den største endringen ligger i "rein" K-gjødsel, der alle varianter blir rimeligere, med reduksjon på drøyt 20 % både for kaliumklorid og kaliumsulfat.  Kaliumgjødsla var forøvrig den som hang mest igjen med høy pris etter den voldsomme økningen for snaut 4 år siden.

En viktig faktor for de som venter så lenge med gjødselkjøpet er tilgjengeligheten av ulike typer. Det er ikke lenger snakk om fritt valg for alle, og enkelte typer produseres i så små kvantum at det ikke vil bli supplert før kommende vekstsesong. Tilgang må sjekkes hos lokal leverandør.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.