Seminar om flerårige ugras

04.03.2011 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Oddbjørn Kval-Engstad

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

I seminaret ble det lagt vekt på biologiske og økologiske egenskaper som grunnlag for tiltak. Her bidro forskere fra Finland, Sverige, Danmark og Norge med ny kunnskap til deltakere innen så vel forsking, rådgiving, forvaltning og undervisning som utøvende bønder.

Klikk på lenkene for å lese/laste ned presentasjonene.

Flerårig ugras i eng og beite

Alexandra Pye, SLU, Uppsala: Studier av krusskräppans ekologi och effekter av ickekemiska kontrollåtgärder

Lars Olav Brandsæter, Bioforsk: Høymolas sterke og svake sider, økotyper og effekt av ulike bekjempingsstrategier

Sonja Klemsdal, Bioforsk: Genetisk analyse av høymole – en kilde til nyttig informasjon for ugrasforskningen?

Espen Haugland, Bioforsk: Kontroll av hundekjeks - En prosjektpresentasjon

Johannes Folkestad, Bioforsk: Sivproblem i kulturmark – Nye forsøk med bekjemping

Flerårige ugras i åkerkulturer og flerårig ugras generelt

Bo Melander, Aarhus Universitet: Nye danske resultater med bekæmpelse af Kveke (Elytrigia repens), Hestehov (Tussilago farfara) og Åkertistel (Cirsium arvense) i økologisk jordbrug

Lars Egelund Olsen, Videncenteret for Landbrug: Strategier til regulering af rodukrudt

Lars Andersson, SLU, Uppsala: Sesongmessig variasjon i skuddskyting hos flerårig ugras

Anneli Lundqvist, SLU, Uppsala: Åkermolke (åkerdylle) och Åkertistel. Erfarenheter från tistelskäraren, jordbearbetning och växtföljder

Theo Verwijst, SLU, Uppsala: Temperature dependent respiration in below-ground Sonchus arvensis (åkerdylle)

Mette Thomsen, Bioforsk: Åkertistel – Biologi og bekjempelse

Jukka Salonen, MTT Agrifood Research Finland: Recent changes in the occurrence of perennial weeds in Finnish spring cereal fields

Therese W. Berge, Bioforsk: Flerårige ugras i korn og presisjonsjordbruk – Presentasjon av nytt prosjekt

Helge Sjursen, Bioforsk: Flerårige ugras i Korsmos plansjeverk