Sjekk merking av treemballasje

Visste du at all tre-emballasje som følger med import skal være behandlet og merket på en spesiell måte?

Les mer ›

Skade av Movento

Movento er godkjent på of-label etikett mot blant annet bladlus, mellus og trips i prydplanter i veksthus. Men det er dessverre meldt om skade på flere typer planteslag etter sprøyting med Movento.

Les mer ›

Thrips setosus er kommet til Norge

Japansk blomstertrips (Thrips setosus) er funnet på Hortensia i Norge i år. Denne tripsen er ikke definert som en karanteneskadegjører verken i Norge eller i Europa.

Les mer ›

Plantevernmidler i veksthus og til prydplanter på friland per 30. april 2018

Mattilsynet har kontroller i gartneriene for å se om plantevernmidlene brukes på lovlig måte. De tar planteprøver og sjekker sprøytejournaler og giftskap.

Les mer ›

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Les mer ›

Avrenningsstasjon

Vanning og avrenning er veldig viktig å holde rede på i tomat og agurkkulturene. Noe utstyr kan en nok få kjøpt for å måle dette, men en kan også lage dette selv.

Les mer ›

Vekstregulering av sommerblomster - Uten bruk av Cycocel (CCC)

I tabellen nedenfor finner dere forslag til vekstregulering av sommerblomster uten bruk av CCC, forslag til alternative tiltak er skissert under den enkelte kultur.

Les mer ›

Ta i bruk nye strategier for integrert plantevern i veksthus

I 2017 skjedde det mye på skadedyrfronten i veksthusproduksjon i Norge. Vi fikk et nytt skadedyr, et nytt nyttedyr, flere nye produkter av gode gamle nyttedyr og en ny metode for fòring av rovmidd.

Les mer ›

Raptol – nytt middel mot skadedyr

Raptol er et nytt middel mot skadedyr i blant annet prydplanter, tomat, salat og krydderurter i veksthus. Raptol har reg.nr. 2017.20 og inneholder pyretrum og rapsolje.

Les mer ›

Rovral 75 WG har gått ut

Soppmiddelet Rovral 75 WG har gått ut og siste data for bruk og besittelse er 5. juni 2018.

Les mer ›

Ny rovmidd mot trips og mellus

I 2017 fikk vi godkjent en ny rovmidd i Norge. Den heter Amblyseius montdorensis og navnet på produktet er Monty-line.

Les mer ›

Dropp, kompost og pottestørrelse som mulig vekstregulering av julestjerner.

Hoveddelen av stjernene på Mære Landbruksskole har fått ordinær vekstregulering med CCC-sprøyting, men for to av de største greinvarene har halvparten av plantene ikke fått CCC.

Les mer ›

Julestjerne uten kjemisk vekstregulering

På Stend VGS er en del av julestjernene dyrket helt uten kjemisk vekstregulering denne sesongen.

Les mer ›

Blå eller gule limfeller?

Vi får ofte spørsmål om hvilken limfellefarge som er mest effekt til fangst av trips. Canadiske forsøk støttet oppunder rådet om bruk av gule limfeller.

Les mer ›

Fòring av nyttedyr

På den internasjonale plantevernkonferansen (IOBC) i Canada i 2017 var et av temaene alternativ mat til nyttedyr.

Les mer ›

Rovmidd i ny pose

Forebyggende utsett av poser med rovmidden Amblyseius swirskii er en viktig del av strategien mot trips og mellus i agurk.

Les mer ›

Rovmidd på en pinne

På den internasjonale plantevernkonferansen i Canada i 2017, var et av temaene produktutvikling. Et eksempel på produktutvikling er småposer med rovmidd der posen er festet på en pinne.

Les mer ›

Et par kritiske spørsmål til biostimulanter

"Biostimulanter" er en fellesbetegnelse for alle organiske eller uorganiske preparater som tilsettes for å styrke planten eller forbedre dens toleranse. Dette kan f.eks.

Les mer ›

Hvordan ha kontroll på sprøyteteknikk arealdose og væskemengder?

Sprøyting i veksthus kan være utfordrende. Mange av de plantevernmidlene vi bruker er kontaktmidler som gjør at man er avhengig av å treffe skadedyret eller soppen for å få effekt.

Les mer ›

Krav om egentesting av håndholdt og ryggbåret sprøyteutstyr

I tråd med "Forskrift om plantevernmidler" er det nå krav om egentesting av håndholdt og ryggbåret sprøyteutstyr. Større sprøyteutstyr for veksthus skal funksjonstestes av godkjent funksjonstester.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side