Avslutning av vekstsesongen

Potethøstingen har allerede værti gang i snart to måneder. Men nå starter opptaket av potetene som skal lagres til langt ut på våren neste år.

Les mer ›

Nye målprisar for potet fra 1. juli 2013

For potet er det gitt et pristillegg på gjennomsnitt 25 øre per kg. Bruken av feilenheter som kriterium ved fastsettelse av noteringsprisen ble fjernet. Målprisene gjelder fra 1. juli 2013.

Les mer ›

Grønne knoller gir størst verditap

Øverst på pallen i kampen om tapte kroner finner vi grønne knoller. Tett etter følger mekaniske skader og skurv som gir de store kvalitetstapene i norsk potetproduksjon.

Les mer ›

Nye målpriser for potet fra 1. juli 2012

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter gjelder fra 1. juli 2012. I årets Jordbruksavtale ble det gitt et pristillegg for poteter på i gjennomsnitt 20 øre per kg fra 1. juli.

Les mer ›

Djup jordarbeiding i potet gir høyere avling

Jordpakking og avlingsnedgang forårsaket av tunge maskiner og intensiv dyrking er et økende problem verden over.

Les mer ›

Jordleia øker for potetprodusenter

Prisen for leie av jord til potetdyrking øker mest, viser tallene fra årets jordleieundersøkelse. Statens Landbruksforvaltnings undersøkelse viser at jordleieprisene øker litt fra 2011.

Les mer ›

Kvalitetsfeil "skapt" under dyrking - kostnader og forbedringsmuligheter

Begrepet «dyrkerskapte feil» brukes gjerne om kvalitetsfeil som kan påvirkes gjennom ulike dyrkingstekniske tiltak.

Les mer ›

Nye målpriser for potet

Nye målpriser er fastlagt for avtaleåret 2011/2012. Fra 1. juli blir det gitt et pristillegg på i gjennomsnitt 25 øre per kg. I tillegg blir det fra 1. januar 2012 gitt 3 øre per kg.

Les mer ›

Jordlopper truer europeisk potetproduksjon

Jordlopper er registrert i Portugal og Spania. Angrep kan føre til poteter med kraftig redusert kvalitet og lagringsevne og dermed omsetningstap, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert.

Les mer ›

Potetprisen - oppdatert

GPS (Grøntprodusentenes Samarbeidsråd) har oppdatere priser på potet.

Les mer ›

Bransjestandard for PCN

Arbeidet med å lage en Bransjestandard for PCN (potetcystenematode) er godt i gang.

Les mer ›

1000-lappen går tapt i mekaniske skader

Ole Morten Nyberg i Hedmark Landbruksrådgiving har skrevet en artikkel om hvordan mekaniske skader ved potetopptaket kan reduseres. Det er mange kroner å tjene på riktig innstilling av høsteutstyret.

Les mer ›

Nye gjødselpriser høsten 2010

Felleskjøpet Agri og Yara er enig om pris på Fullgjødsel og anna terminvare, og basispris 1.9.-31.12 er å finne på FKAs nettsider.

Les mer ›

Jordleiepriser 2010

Det koster mest å leie jord til produksjon av grønnsaker og poteter. De høyeste prisene finner man i sentrale jordbruksstrøk i Rogaland og på Østlandet.

Les mer ›

Økt pris på poteter

Fra Statens Landbruksforvaltning meldes det 16. februar om lite potet på lager, og vare av bra kvalitet. Det blir meldt om at salget av poteter går greit. Prisen noteres til kr 3,08 per kg.

Les mer ›

Erstatningsutbetalinger etter plantesjukdommer i 2009

Informasjon fra SLF sier at 2009 ble et av de virkelig store årene for utbetaling av erstatning for sanering av farlige planteskadegjørere. Samlet utbetaling ble snaut 27,5 mill kroner.

Les mer ›

Jordleiepriser 2009

Prisene er høyest for leie av jord til potet- og grønnsakdyrking og i de delene av landet der jordbruket har en fremtredende posisjon. SLF innhentet våren 2009 priser på leie av jord.

Les mer ›

Målpris 2007/2008

Beskrivelse av målprissystemet. Her kan årets målpriser lastes ned.

Les mer ›

Om målprissystemet

Statens landbruksforvaltning (SLF) har ansvar for å overvåke at markedsprisene for jordbruksvarer ikke overstiger jordbruksavtalens målpriser.

Les mer ›

Jordleiepriser 2008

SLFs undersøkelse av prisen på utleiejord til landbruksproduksjon viser ingen vesentlig økning fra i fjor, slik noen land opplever i takt med stigende råvarepriser.

Les mer ›