Plantevernplan for gulrot og kålrot 2019

11.04.2019 (Oppdatert: 22.05.2019)

Plantevernplana for årets sesong innen gulrot- og kålrotproduksjonen er nå oppdatert for våre medlemmer.

Les mer ›

Kålflueaktivitet 2015

19.05.2016

Registrering av kålfluas egglegging er en årlig oppgave for landbruksrådgivingen. Registreringene brukes til å utarbeide varsler i VIPS, Varsling Innen Planteskadegjørere.

Les mer ›

Varsling og Skadeterskler i Grønnsaker og Potet

11.03.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det ble et jordnært dagskurs på Gjennestad i går der de fremmøtte fikk høre mye interessant om muligheter for varsling og skadeterskler i grønnsaker og potet.

Les mer ›

Kartlegging av metoder for effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl i produksjon av grønnsaker (Sluttrapport)

04.02.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Forebyggende behandlinger er beste og mest effektive metode i kampen mot snegler.

Les mer ›

Viktig med tidlig tiltak mot snegle i grønnsaksfelt

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Snegl er et økende problem i grønnsaksproduksjon og spesielt i år med høy luftfuktighet og våt jord. Mange av de vanlige snegleartene overvintrer som små individer.

Les mer ›

Effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl. Forsøksresultater

31.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

I 2014 som i 2013 ble Nemaslug prøvd ut og sammenlignet med Sluxx i storskalaforsøk. Denne gangen kun i stangselleri.

Les mer ›

Løkflua – forebyggende tiltak

08.05.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Inntil prosjektarbeidet som går nasjonalt og regionalt mot løkflua eventuelt har gitt oss tilstrekkelig med ny viten for forebyggende tiltak eller bekjemping - tenker vi slik mot flua i 2015:

Les mer ›

Leiejord - pH og ugras

11.02.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Hvert år ser vi surjordskade i grønnsaker. Konsekvensen er at dyrkerne allikevel må dekke alle kostnadene med produksjon, med unntak av høsting, pakking, frakt, men går glipp av inntektene.

Les mer ›

Mer kunnskap tilgjengelig om gulrotsugeren (Trioza Apicalis)

15.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

I dag er gulrotsugeren den største utfordringen i mange dyrkingsdistrikter i Norge.

Les mer ›

Svensk rapport om gulrotflua

15.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hushållningssällskapet i Sverige ga ut en rapport om gulrotflue i 2013 som tar for seg biologi og livssyklus hos gulrotflue, foruten overvåking, modeller, skadeterskler og varsling av gulrotflue i flere land i Europa. Forebyggende og direkte tiltak mot gulrotflue er også tema. Gulrotflue er en viktig skadegjører også i Norge, men dekking mot gulrotsugeren holder samtidig gulrotflua ute fra gulrotåkeren i de distriktene sugeren er et problem. Gulrotflue kan også gjøre skade i de andre skjermplanta kulturvekstene.

Les mer ›

Sluttrapport Gulrotsugerprosjekt 2011-2013

06.01.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Prosjektet har gitt økt kompetanse på gulrotsugerens biologi blant annet mht ulike vertsplanter, svermingstid og styrket temperatur som hovedfaktor for svermingsstart.

Les mer ›

Fiberduk mot gulrotsuger

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Gulrotsuger (Trioza apicalis) er et relativt nytt skadeinsekt i vårt distrikt.

Les mer ›

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 kort oppsummert

12.12.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 er kort oppsummert i linken under.

Les mer ›

Nye midler og strategier mot gulrotsuger i gulrot - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Ingen av behandlingene er tilfredsstillende med salgbar avling på kun ca 70 % som best. Men Bioglans og Movento åpner for kombinasjonstekning mht behandlingsmetoder mot gulrotsugeren.

Les mer ›

Conserve og Karate 5CS mot løkflue i kepaløk - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det er vanskelig å benytte hvite limfeller for overvåking av løkfluepopulasjonen og bestemmelse av sprøytetidspunkt pga vanskelig identifikasjon av løkflue. Løkflue likner mye på kålflue.

Les mer ›

Bekjemping av snegler i grønnsaksproduksjonen - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

I 2013 ble Nemaslug prøvd ut og sammenlignet med Sluxx i storskalaforsøk i stangselleri, rosenkål og hodekål.

Les mer ›

Integrert bekjempelse av brunskogsnegl

28.09.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk og Universitet i Bergen har fullført et prosjekt med integrert bekjempelse av brunskogsnegl i jordbruket.

Les mer ›

Sneglebekjemping

25.09.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Brunskogsneglen er en utfordring i mange frilandskulturer.

Les mer ›

Integrert plantevern - IPM

26.06.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Målet med integrert plantevern defineres som en helhetlig plantevernstrategi som holder bestanden av skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Les mer i linken under.

Les mer ›

Kålrot fagmøte

24.04.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Mer en 20 kålrotprodusenter fra 5 fylker, og i tillegg 5 rådgivere på grønnsaker, FMLA Telemark, L.O.G.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.