Plantevernplan for gulrot og kålrot 2019

11.04.2019 (Oppdatert: 22.05.2019)

Plantevernplana for årets sesong innen gulrot- og kålrotproduksjonen er nå oppdatert for våre medlemmer.

Les mer ›

Kålflueaktivitet 2015

19.05.2016

Registrering av kålfluas egglegging er en årlig oppgave for landbruksrådgivingen. Registreringene brukes til å utarbeide varsler i VIPS, Varsling Innen Planteskadegjørere.

Les mer ›

Varsling og Skadeterskler i Grønnsaker og Potet

11.03.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Det ble et jordnært dagskurs på Gjennestad i går der de fremmøtte fikk høre mye interessant om muligheter for varsling og skadeterskler i grønnsaker og potet.

Les mer ›

Kartlegging av metoder for effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl i produksjon av grønnsaker (Sluttrapport)

04.02.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Forebyggende behandlinger er beste og mest effektive metode i kampen mot snegler.

Les mer ›

Viktig med tidlig tiltak mot snegle i grønnsaksfelt

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Snegl er et økende problem i grønnsaksproduksjon og spesielt i år med høy luftfuktighet og våt jord. Mange av de vanlige snegleartene overvintrer som små individer.

Les mer ›

Effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl. Forsøksresultater

31.12.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

I 2014 som i 2013 ble Nemaslug prøvd ut og sammenlignet med Sluxx i storskalaforsøk. Denne gangen kun i stangselleri.

Les mer ›

Rapport: Nitrat i plantesaft og Nitrat-N i jord

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Sammenligning av egne målinger i felt med laboratorie-analyser. Deltakende enheter er Rogaland, Agder, Viken, SørØst, Oppland og Nord-Trøndelag.

Les mer ›

Aktuelle grønsaksortar 2016

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Eg har prøvd å rangera sortane etter tidlegheit. Prøvesortar anbefalast å prøva i liten målestokk. Det vil bli prøvd mange fleire nye sortar i forsøk/registreringsfelt enn det som er teke med her.

Les mer ›

Avslutning i prosjektet FriskSalat 07.12.2015

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Takk til alle som har bidratt i prosjektet! Både salatprodusentene, NLR rådgivere, prosjekt teamet ved NIBIO og John Clarkson, Warwick University.

Les mer ›

Løkflua – forebyggende tiltak

08.05.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Inntil prosjektarbeidet som går nasjonalt og regionalt mot løkflua eventuelt har gitt oss tilstrekkelig med ny viten for forebyggende tiltak eller bekjemping - tenker vi slik mot flua i 2015:

Les mer ›

Møt sprøytesesongen forberedt

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Når sprøytesesongen er i gang, er det ofte en hektisk periode. Med gode forberedelser kan helserisikoen minimeres. Her får du info og tips slik at jobben kan utføres på en tryggere måte.

Les mer ›

Leiejord - pH og ugras

11.02.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Hvert år ser vi surjordskade i grønnsaker. Konsekvensen er at dyrkerne allikevel må dekke alle kostnadene med produksjon, med unntak av høsting, pakking, frakt, men går glipp av inntektene.

Les mer ›

Mer kunnskap tilgjengelig om gulrotsugeren (Trioza Apicalis)

15.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

I dag er gulrotsugeren den største utfordringen i mange dyrkingsdistrikter i Norge.

Les mer ›

Svensk rapport om gulrotflua

15.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hushållningssällskapet i Sverige ga ut en rapport om gulrotflue i 2013 som tar for seg biologi og livssyklus hos gulrotflue, foruten overvåking, modeller, skadeterskler og varsling av gulrotflue i flere land i Europa. Forebyggende og direkte tiltak mot gulrotflue er også tema. Gulrotflue er en viktig skadegjører også i Norge, men dekking mot gulrotsugeren holder samtidig gulrotflua ute fra gulrotåkeren i de distriktene sugeren er et problem. Gulrotflue kan også gjøre skade i de andre skjermplanta kulturvekstene.

Les mer ›

Sluttrapport Gulrotsugerprosjekt 2011-2013

06.01.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Prosjektet har gitt økt kompetanse på gulrotsugerens biologi blant annet mht ulike vertsplanter, svermingstid og styrket temperatur som hovedfaktor for svermingsstart.

Les mer ›

Fiberduk mot gulrotsuger

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Gulrotsuger (Trioza apicalis) er et relativt nytt skadeinsekt i vårt distrikt.

Les mer ›

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 kort oppsummert

12.12.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 er kort oppsummert i linken under.

Les mer ›

Nye midler og strategier mot gulrotsuger i gulrot - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Ingen av behandlingene er tilfredsstillende med salgbar avling på kun ca 70 % som best. Men Bioglans og Movento åpner for kombinasjonstekning mht behandlingsmetoder mot gulrotsugeren.

Les mer ›

Conserve og Karate 5CS mot løkflue i kepaløk - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Det er vanskelig å benytte hvite limfeller for overvåking av løkfluepopulasjonen og bestemmelse av sprøytetidspunkt pga vanskelig identifikasjon av løkflue. Løkflue likner mye på kålflue.

Les mer ›

Bekjemping av snegler i grønnsaksproduksjonen - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

I 2013 ble Nemaslug prøvd ut og sammenlignet med Sluxx i storskalaforsøk i stangselleri, rosenkål og hodekål.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.