Validering av metode mot Gulrotflue

11.12.2020

Gulrotflua gir utfordringer i gulerotproduksjonen spesielt med et noe tett vekstskifte, selv om arealene ligger med noe geografisk avstand.

Les mer ›

Gulrotsuger - forsøk for å utvikle nye strategier

11.12.2020

Gulerotsugeren er grunnen til at mange måtte dekke gulerota med fiberduk for 20 år siden.

Les mer ›

Beising av setteløk mot soppsjukdommer

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Vi har mistet muligheten for insektbeising mot løkflue for kort tid siden. Det gir oss utfordringer og i forsøket under leser du litt om arbeidet med å løse problemet.

Les mer ›

Gulrotflue - Validering av prognoseverktøy

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Ett godt prognoseverktøy for varsling av gulrotflue er et viktig verktøy for å kunne styre riktig tiltak til riktig tid. Under leser du om arbeidet med prognosemodellen.

Les mer ›

Gulrotsuger – kjemisk effektforsøk og sortsforsøk

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Arbeid med forsøk for å kontrollere Gulrotsugeren er en kontinuerlig prosess synes det. Steg for steg øker vi kunnskapen vår om dette insektet og vi håper vi kommer dit at ting kan bli enklere.

Les mer ›

Plantevernplan for gulrot og kålrot 2019

11.04.2019 (Oppdatert: 09.01.2020)

Plantevernplana for årets sesong innen gulrot- og kålrotproduksjonen er nå oppdatert for våre medlemmer.

Les mer ›

Prøving av "svensk temperaturmodell" - gulrotflue

02.01.2020 (Oppdatert: 02.01.2020)

Gode prognoser for når det bør settes inn tiltak mot angrep av gulrotflue er viktig for integrert produksjon av gulrot.

Les mer ›

Integrert bekjempelse av løkflue - felleutprøving

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Løkfluas larver gir stor skade på en løk som angripes. Og det er viktig å kunne forutsi når angrepet kommer og på hvilket nivå angrepet ligger. Derfor gjøres det en del arbeid med denne skadegjøreren.

Les mer ›

Kålflueaktivitet 2015

19.05.2016

Registrering av kålfluas egglegging er en årlig oppgave for landbruksrådgivingen. Registreringene brukes til å utarbeide varsler i VIPS, Varsling Innen Planteskadegjørere.

Les mer ›

Varsling og Skadeterskler i Grønnsaker og Potet

11.03.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det ble et jordnært dagskurs på Gjennestad i går der de fremmøtte fikk høre mye interessant om muligheter for varsling og skadeterskler i grønnsaker og potet.

Les mer ›

Kartlegging av metoder for effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl i produksjon av grønnsaker (Sluttrapport)

04.02.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Forebyggende behandlinger er beste og mest effektive metode i kampen mot snegler.

Les mer ›

Viktig med tidlig tiltak mot snegle i grønnsaksfelt

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Snegl er et økende problem i grønnsaksproduksjon og spesielt i år med høy luftfuktighet og våt jord. Mange av de vanlige snegleartene overvintrer som små individer.

Les mer ›

Effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl. Forsøksresultater

31.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

I 2014 som i 2013 ble Nemaslug prøvd ut og sammenlignet med Sluxx i storskalaforsøk. Denne gangen kun i stangselleri.

Les mer ›

Løkflua – forebyggende tiltak

08.05.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Inntil prosjektarbeidet som går nasjonalt og regionalt mot løkflua eventuelt har gitt oss tilstrekkelig med ny viten for forebyggende tiltak eller bekjemping - tenker vi slik mot flua i 2015:

Les mer ›

Leiejord - pH og ugras

11.02.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Hvert år ser vi surjordskade i grønnsaker. Konsekvensen er at dyrkerne allikevel må dekke alle kostnadene med produksjon, med unntak av høsting, pakking, frakt, men går glipp av inntektene.

Les mer ›

Mer kunnskap tilgjengelig om gulrotsugeren (Trioza Apicalis)

15.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

I dag er gulrotsugeren den største utfordringen i mange dyrkingsdistrikter i Norge.

Les mer ›

Svensk rapport om gulrotflua

15.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hushållningssällskapet i Sverige ga ut en rapport om gulrotflue i 2013 som tar for seg biologi og livssyklus hos gulrotflue, foruten overvåking, modeller, skadeterskler og varsling av gulrotflue i flere land i Europa. Forebyggende og direkte tiltak mot gulrotflue er også tema. Gulrotflue er en viktig skadegjører også i Norge, men dekking mot gulrotsugeren holder samtidig gulrotflua ute fra gulrotåkeren i de distriktene sugeren er et problem. Gulrotflue kan også gjøre skade i de andre skjermplanta kulturvekstene.

Les mer ›

Sluttrapport Gulrotsugerprosjekt 2011-2013

06.01.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Prosjektet har gitt økt kompetanse på gulrotsugerens biologi blant annet mht ulike vertsplanter, svermingstid og styrket temperatur som hovedfaktor for svermingsstart.

Les mer ›

Fiberduk mot gulrotsuger

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Gulrotsuger (Trioza apicalis) er et relativt nytt skadeinsekt i vårt distrikt.

Les mer ›

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 kort oppsummert

12.12.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 er kort oppsummert i linken under.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.