Fagtur til Vest- og Østfold, november 2010. Økologisk drift.

I november 2010 reiste til saman 9 bønder og rådgivarar frå Rogaland på fagtur til Vest-og Østfold med tema økologisk drift. Her kan du lese notatar frå turen.

Les mer ›

Fagtur til Vest- og Østfold, november 2010. Økologisk drift.

I november 2010 reiste til saman 9 bønder og rådgivarar frå Rogaland på fagtur til Vest-og Østfold med tema økologisk drift. Her kan du lese notatar frå turen.

Les mer ›

Økologisk i Vestfold. Referat frå studietur juni 2008.

Referat frå studietur til Vestfold med tema økologisk produksjon av mjølk, kjøt, gras og korn.

Les mer ›

Økologisk i Vestfold. Referat frå studietur juni 2008.

Referat frå studietur til Vestfold med tema økologisk produksjon av mjølk, kjøt, gras og korn.

Les mer ›

Økologisk husdyrdrift i Sverige. Referat frå studietur mai 2009

Referat frå studietur til Sverige med tema økologisk husdyrhald.

Les mer ›

Økologisk husdyrdrift i Sverige. Referat frå studietur mai 2009

Referat frå studietur til Sverige med tema økologisk husdyrhald.

Les mer ›