Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Sti.cshtml)

Biogass i Stortingets spørjetime

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I spørjetimen i Stortinget vart landbruks- og matministeren spurd om kva han vil gjere for å få etablert fleire biogassanlegg på norske gardar.

Les mer ›

Strandrøyr som energivekst i Norge ?

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I våre naboland Finland og Sverige er det stor interesse for å dyrke strandrøyr på jordbruksjord til råstoff for pellets og brikettar. Er det også aktuelt hjå oss?

Les mer ›

Sluttrapport fra undersøkelser av utmarksbeiter i Aust-Agder

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Utmarka har vært viktig for jordbruk og bosetting i århundrer. Utmarksressursene blir i stor grad også utnytta i dag.

Les mer ›

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet - virker det ?

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Bevaring av spesielt verdifulle områder slik som de få intakte artsrike engene som fortsatt finnes er svært viktig, fordi det er vanskelig å få tilbake den totale artssammensetningen dersom driften er forandret eller områdene har begynt å gro igjen.

Les mer ›

Beiting i det multifunksjonelle landbruket

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er færre beitande husdyr i utmarka no enn tidlegare og det er ei av årsakene til den kraftige attgroinga mange stader.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.