Modellverktøy for vurdering av biogassanlegg

Landbruk Nordvest i samarbeid med NIBIO Tingvoll og NORSØK fekk i 2015 økonomisk støtte frå Fylkes-mannen i Møre og Romsdal og Regionale forskingsfond Midt-Norge til å utvikle eit slikt verktøy.

Les mer ›

John Roger Ekren har bygd biogassanlegg på egen gård!

John Roger Ekren er grisebonde i Verdalen i Nord-Trøndelag. Helt siden 70-tallet har gårdsbruket han driver tatt i mot matrester.

Les mer ›

Fagstoff om biogass og biorest for rådgivere

Oversikt fagstoff biogass og biorest, NLR S-T, 2011

Les mer ›