Dyrkingsmanual for høy til hest

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Produksjon av høy til hest skiller seg fra produksjon av grovfôr til drøvtyggere på fleire måtar. Vi har laga ein dyrkingsmal for produksjon av høy til hest.

Les mer ›

Nødberging av korn til fôr

13.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Korn som står værskadd og bløtt seinhøstes kan presses i rundball og brukes som strukturfôr sammen med surfôr.

Les mer ›

Døgngrader 2013, oppdatering 27.juni

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Døgngradene har nå passert 600 de aller fleste steder i Sør-Trøndelag. I lavlandet er slåtten stort sett ferdig, mens den pågår for fult i fjellområdene.

Les mer ›

Er grashøstingsutstyret klart?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Med en lang, bløt og kald vår ser det nå ut til at slåtten kan starte på de tidligste plassene.

Les mer ›

Mer sukker med ensileringsmiddel i plansilo

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Rett bruk av GrasAAT Pluss til plansilo gav økt innhold av sukker i surfôret. Det ble også registrert redusert innhold av etanol og ammoniakk.

Les mer ›

Presentasjoner fra grovfôrmøtet på Blæstad

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Her har jeg lagt ut presentasjonene til Sverre Heggset som besøkte oss på Blæstad den 3. april. Dagen og kvelden ble godt besøkt, vi talte opp til nesten 100 fremmøte totalt.

Les mer ›

Riktig strategi i økologisk grovfôrdyrking

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Mange økologer har fortsatt gammel eng og høster bare to ganger. I tillegg har mange dårlig kvalitet på grunn av utsatt høstetidspunkt, noe som igjen kan gi problemer i fjøset.

Les mer ›

Intensiv engdrift har sine utfordringer

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Over hele fylket er det sent i år med store variasjoner i vekstutvikling. Den sene våren har ført til at en del har blitt nødt til å drive ganske intensiv vårbeiting på enga.

Les mer ›

Høy til hest

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Kvalitetshøy til hest - sluttrapport for forsøk til NLR Rogaland 2009-2011

Les mer ›

Optimal ensilering

11.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Topp fôrkvalitet er avhengig av mange ledd i innhøstinga. Her har vi prøvd å sette sammen ei oppskrift på beste praksis, så langt vi vet i dag.

Les mer ›

Ensilering av grovfôr i rundballer

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

NLR Rogaland sine utprøvinger av ensileringsmiddel i rundballer har gitt en klar tilbakemelding om viktigheten av å bruke ensileringsmiddel med hensyn til å sikre en trygg ensilering.

Les mer ›

Høstetidspunkt og energikonsentrasjon i grovfôr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

I forbindelse med grovfôrproduksjon, har vi over flere år vist til sammenhengen mellom temperaturen gjennom vekstsesongen, og kvaliteten på grovfôret.

Les mer ›

"Nytt" om grashøsting

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbruk Nordvest tilrår å tilpasse høstetidspunktet etter arealgrunnlaget på garden og ønska grovfôrkvalitet.

Les mer ›

Stengelbehandling er unødvendig ved breispreding

27.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøk utført på Sunnmøre dokumenterer at stengelbehandling ikke har gitt raskere heving av tørrstoffprosenten i breispredd gras sammenligna med breispredd gras uten stengelbehandling.

Les mer ›

FarmTest Rundballepresser

01.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Testen ble utført i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bedre Gårdsdrift sammeren 2011. Rapport foreligger nå i PDF utgave som særtykk av reportasje i Bedre Gårdsdrift nr 6 2011

Les mer ›

Kvalitetsanalysar før 1. slått

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Særleg kvaliteten på raigraset i prøvane som me har teke før første slått på Jæren, har halde seg godt i år.

Les mer ›

Bedre høsteteknikk av rundballer

19.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøk i Vest-Agder i 2010 viste at økt stubbehøyde fra 5 til 10 cm ga raskere fortørking, bedre fôrkvalitet og lågere kostnad per FEm.

Les mer ›

Økonomiske utslag av intensiv/ekstensiv drift i grasdyrking

19.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bønder har ulik tilpasning av grasdyrkinga på gården.

Les mer ›

TUNG TRAFIKK PÅ DYRKA JORD

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

I dag blir store areal av åker og eng drivne av få personar. Traktorar, maskinar og reiskapar med stor arbeidskapasitet har gjort dette mogleg. Veit vi nok om verknaden på jord og plantar?

Les mer ›

Problemer med å få inn slåtten?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Slapp av, du er ikke den eneste...

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.