Damp dreper frøoverførte sykdommer

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Friskt såkorn er en viktig forutsetning for å lykkes med økologisk kornproduksjon.

Les mer ›

Mykotoksiner i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De senere årene har det vært økte forekomster av mykotoksiner i korn.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Som et ledd i å øke norsk konrproduksjon, er det de tre siste årene undersøkt hvordan tilleggsgjødsling og plantevern påvirker avlingene i byggåkre med høyt avlingspotensiale.

Les mer ›

Nødberging av korn til fôr

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Korn som står værskadd og bløtt seinhøstes kan presses i rundball og brukes som strukturfôr sammen med surfôr.

Les mer ›

Krossensilering av korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Krossensilering av korn kan være et alternativ hvis åkeren ikke blir fullmoden. Kravet til vekstsesong reduseres med tre uker i forhold til fullmodning.

Les mer ›

Ta vare på kornkvaliteten etter trøsking

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bevar kornkvaliteten etter trøsking. Les om hvordan kornet oppfører seg på tørka og råd for lagring.

Les mer ›

Nødberging av korn til fôr

13.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Korn som står værskadd og bløtt seinhøstes kan presses i rundball og brukes som strukturfôr sammen med surfôr.

Les mer ›

Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn

09.11.2011 (Oppdatert: 09.09.2018)

I 2013 ble det av daværende Bioforsk Plantehelse i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving utarbeidet en dyrkingsveiledning om hvordan en kan redusere risikoen for mykotoksiner i korn.

Les mer ›

helsæd et godt strukturfôr

25.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Grønnfôr er korn eller korn og belgvekster som høstes omkring skyting. Helsæd er korn eller korn og belgvekster som høstes ved deigmodning. Både strået og akset høstes i en masse.

Les mer ›

Helsæd og tidlig slått gras

25.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Korn kan høstes som grovfôr med godt resultat på mange stadier i utviklinga, og både bygg og havre kan brukes.

Les mer ›

Unngå svovelmangel

25.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

De siste sesongene er det registrert tydelig svovelmangel i korn, ved bruk av gjødseltyper uten eller med for lite svovel.

Les mer ›

Selen til slaktegris

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Sammen med Felleskjøpet Fôrutvikling har vi i Norsk Landbruksrådgiving Oppland kjørt et fôringsforsøk med Selenberiket bygg til slaktegris.

Les mer ›

Ta vare på kornet etter trøsking

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fuktig (blautt) eller varmt korn skal handterast med ein gong etter trøsking.

Les mer ›

Nettoavlingsverdi av ulike forgrøder

22.12.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Her er kommentarer rundt vår felt i Vestfold "Integrerte tiltak- betydning og sykdomsutvikling i hvete” Viser betydningen av å ha gode forgrøder til produksjon av mathvete.

Les mer ›

Kunnskap om tørking & lagring av korn, og om tørkesystemer & anlegg

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Kunnskap om tørking og lagring av korn finnes på en rekke plasser på internet.

Les mer ›

Sprøyting mot frøugras i vårkorn- valg av middel og dose

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Aminosyresammensetningen i korn

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kornet må tilfredstille de enæringsmessige krav som stilles til fôr for ulike dyreslag og produksjoner. Artikkelen er skrevet av Mauritz Åssveen ved Bioforsk Øst Apelsvoll.

Les mer ›

Bruk av norske kraftfôrråvarer til husdyr

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

For å sikre avsetningen av norske kraftfôrråvarer vil det bli nødvendig å øke innholdet av omsettelig energi i korn ved seleksjon av sorter, også nakne kornsorter, samt fysisk avskalling av havre.

Les mer ›

Antioksidanter i havre

17.11.2009 (Oppdatert: 04.10.2017)

Avenantramider (AVA) er helsefremmende fenoliske antioksidanter som er unike for havre. Innholdet varierer med sort og ulike vekstforhold.

Les mer ›

Bygg er sunnest

17.11.2009 (Oppdatert: 04.10.2017)

I denne artikkelen i Aftenposten argumenterer forskningsdirektør Einar Risvik i Matforsk for byggets helsebringene egenskaper.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.