Kvalitetsfeil "skapt" under dyrking - kostnader og forbedringsmuligheter

05.03.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Begrepet «dyrkerskapte feil» brukes gjerne om kvalitetsfeil som kan påvirkes gjennom ulike dyrkingstekniske tiltak.

Les mer ›

Kartlegging av Dickeya solani i Norge

02.02.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Mattilsynet starter i 2012 opp et nytt kartleggingsprogram for bakterien Dickeya solani for å se om på faren for at bakterien finnes i norsk potetproduksjon.

Les mer ›

Dickeya solani, forekomst i Sverige

02.02.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Tidligere studier I Sverige har vist at stengelråte er forårsaket av bakterien Pectobacterium atrosepticum.

Les mer ›

Resultater vintertest 2011 (egen avl)

31.01.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Resultater fra vintertesten av settepoteter av egen avl 2011 viser at mange av settepotetpartiene som er tenkt brukt i 2012 har høyt innhold av PVY og PVA.

Les mer ›

Nasjonal bransjestandard for PCN på plass

29.11.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Potetbransjen har utarbeidet en nasjonal bransjestandard for PCN (potetcystenematode). Mattilsynet har vurdert og anerkjent den, i samråd med representanter for næringa.

Les mer ›

Foredrag fra Bransjemøte i potet 27/10

09.11.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Torsdag 27/10/2011 var potetbransjen samlet til det årlige bransjemøte i Fagforum potet. Nasjonal bransjestandard for PCN og settepotetsituasjonen for 2012 var hovedtema.

Les mer ›

Sjeldnere testing for PCN

01.11.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Anbefalingen av testhyppighet for eiendommer med påvist gul PCN er justert i forslaget til Nasjonal bransjestandard for PCN.

Les mer ›

Forvaltningspraksis for PCN revidert

20.10.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Fra Mattilsynet har det kommet nye reviderte retningslinjer til Forvaltningspraksis for PCN.

Les mer ›

Nasjonal Bransjestandard for PCN

10.10.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Arbeidet med nasjonal bransjestandard for PCN er avsluttet av arbeidsgruppa.

Les mer ›

Mye virussmitte i årets settepotetavling

05.09.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Mattilsynet melder om at resultatene fra årets vekstkontroll i settepotetåkrene har avslørt at hele 12% (1074 daa) av settepotetarealet er underkjent. Mest virus fant Mattilsynet i sorten Mandel.

Les mer ›

Virustest av egne settepoteter 2011

03.08.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Virustesting av settepoteter av egen avl kan være nyttig for potetdyrkerne.

Les mer ›

Dyrking av de beste økologiske potetene

18.05.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Nedenfor finner du dyrkingsveiledning for økologiske poteter. En dyrkingsveiledning forteller deg hvordan de økologiske potetene bør dyrkes for at forbrukerne skal bli mest mulig fornøyd.

Les mer ›

Settepotetavstand og mengde

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mange vel å auke radavstanden i potet for å unngå grøne knollar.

Les mer ›

Sertifiserte settepoteter

24.03.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Sertifiserte settepoteter skal oppfylle visse krav til kvalitet som er bestemt i Forskrift om settepoteter.

Les mer ›

Beising av settepoteter

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Artikkel skrevet av Borghild Glorvigen i 2008 da hun jobbet i Solør-Odal Landbruksrådgiving

Les mer ›

Demonstrasjonsfelt settepotet 2010

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Sommeren 2010 ble det anlagt et demonstrasjonsfelt på Fellingfors i Grane kommune, for å vise forskjellen mellom gammelt og nytt settepotetmateriale.

Les mer ›

Bransjestandard for PCN - Forslag klart

25.10.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Fagforum Potet har laget et forslag til Bransjestandard for PCN. Det viktig at hele potetbransjen engasjerer seg og enes om et endelig forslag innen nyttår.

Les mer ›

Bransjestandard for PCN

21.09.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Arbeidet med å lage en Bransjestandard for PCN (potetcystenematode) er godt i gang.

Les mer ›

Virustesting av egenproduserte settepoteter

28.07.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving har de to siste årene fått tilbud om virustesting av egne settepoteter. Dette har vist seg å være svært nyttig for dyrkerne.

Les mer ›

Risikovurdering for mørk ringråte i potetimport fra Nederland

26.07.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Sannsynligheten for introduksjon av mørk ringåte på potet (Ralstonia solanacearum) ved en oppheving av importforbud av poteter fra Nederland anses som middels stor.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.