Gamle potetsorter kan søkes opptatt på sortslista

29.07.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Har din region en gammel spesialitet av en potetsort som folk i din region ønsker å ta vare på, dyrke videre og markedsføre?

Les mer ›

Risikovurdering for mørk ringråte i potetimport fra Nederland

26.07.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Sannsynligheten for introduksjon av mørk ringåte på potet (Ralstonia solanacearum) ved en oppheving av importforbud av poteter fra Nederland anses som middels stor.

Les mer ›

Bevaringsverdige sorter til sortslista

26.05.2010 (Oppdatert: 08.06.2016)

Nå gjør endringer i et par forskrifter det mulig å få godkjent bevaringsverdige sorter for opptak på sortslista, samtidig som det legges til rette for omsetning av slike sorter.

Les mer ›

Mozart kan kun dyrkes på sertifiserte settepoteter

26.04.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Dyrking av potetsorten Mozart krever at en må kjøpe sertifiserte settepotet foran hver sesong.

Les mer ›

Ny forvaltningspraksis for PCN

13.04.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mattilsynet har vedtatt ny forvaltningspraksis for hvit og gul potetcystenematode (PCN) for potetprodusenter.

Les mer ›

Merkeordningen Beskyttede betegnelser

12.04.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Merkeordningen Beskyttede betegnelser reguleres av en egen nasjonal forskrift (ikrafttreden 05. juli 2002). Det finnes tre ulike beskyttede betegnelser:

Les mer ›

Endringer i jord-, konsesjons- og odelsloven

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

De nye lovbestemmelsene trådte i kraft fra 1.juli 2009. Endringene omfatter mer enn 70 bestemmelser. De fleste endringer er knyttet til odelsloven og reglene om bo- og driveplikt.

Les mer ›

Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til sertifisert settepotetavl

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ikrafttredelse 2004-02-20.

Les mer ›

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ikrafttredelse 2009-01-01. Sist oppdatert 11. mai 2012 (Lovdata).

Les mer ›

Forskrift om settepotet

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ikrafttredelse 2008-06-05. Formålet med denne forskriften er å framskaffe sortsekte settepoteter med best mulig helse og kvalitet. Mattilsynet fastsatte 5.

Les mer ›

Forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ikrafttredelse 2009-04-02

Les mer ›

Forskrift om tilskudd til produsentretta rådgiving i potetsektoren

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ikrafttredelse 1999-09-09

Les mer ›

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ikrafttredelse 2004-01-01

Les mer ›

Forskrift om import av matpoteter fra Egypt

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ikrafttredelse 2007-11-16

Les mer ›

Forskrift om tiltak mot mørk ringråte i potet

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ikrafttredelse 1996-21-05

Les mer ›

Forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ikrafttredelse 11.10.2006.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.