Fjøs for økologisk mjølkeproduksjon

28.01.2019 (Oppdatert: 29.01.2019)

I økologiske fjøs er velferd og kunnskap om gruppeoppstalling ekstra viktig. Våre byggrådgivere har vært på kurs!

Les mer ›

Brannskiller i landbruksbygninger

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

Ulike tiltak bidrar til gledelig reduksjon av antall branner i landbruksbygninger. Men hvis det først brenner kan det gå fort for seg. Brannskiller er til for å vinne tid til rømning og slokking.

Les mer ›

Finn økonomiske løysingar for delvis tette gulv til sau

31.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

Økologisk sauehald har ei utfordring med fastsett arealkrav per sau som er høgare enn det som er vanleg å bruke i konvensjonelt sauehald.

Les mer ›

"Is i magen" – involverende byggplanlegging

12.12.2018 (Oppdatert: 13.12.2018)

Høsten er en fin tid til å forberede neste vårs utbygging. Denne artikkelen gir noen viktige holdepunkter for tida før kontrakter inngås.

Les mer ›

Løsdriftskrav og tidsfrister frem mot 2034

11.12.2018

Mattilsynet oppdaterte sin veileder til forskrift om hold av storfe i januar 2018. Veilederen sier nå i klartekst at det fra 1.

Les mer ›

En hjelpende hånd i en krevende bruksutbygging

11.01.2019 (Oppdatert: 11.01.2019)

En bruksutbygging på et gårdsbruk kan være en omfattende og krevende prosess. Det skjer veldig mye på kort tid, og mange aktører er involvert i et slikt prosjekt.

Les mer ›

Unngå at taket kollapsar under store snømengder

31.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

Store mengder snø på Østlandet sist vinter førte til at tak på flere landbruksbygninger brøt sammen.

Les mer ›

Inkluder jordvern i bruksutbygging

27.11.2018

Artikkelen ser gjennom konkrete eksempler på effekt av sterkere fokus på jordvern i planlegging av bruksutbygging.

Les mer ›

Enkle bygg til storfe og småfe

26.11.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

I forskriftene om hold av storfe og småfe er det åpent for at dyrene kan oppstalles i enkle bygg. Selv om det er enkle bygg, er det fortsatt noen krav som må oppfylles.

Les mer ›

Byggekontrakter

23.11.2018

Våren er oppstartstid på mange byggeplasser. Denne artikkelen gir et kort innblikk i byggekontrakter og hvorfor de er viktige.

Les mer ›

Inspeksjon og tilstandsrapport av golv i sauefjøs

23.11.2018

Norges Bondelag og Gjensidige Forsikring gir eierne av systemgolv i småfefjøs det samme tilbudet i 2018 som de gjorde i 2017. Bonden betaler kr. 2.000,- ekskl. mva. i egenandel.

Les mer ›

Tilbygg til sauefjøs under oppføring. Tiltakshaver Svanhild Sandnes i Balsfjord kommune

23.11.2018

Byggestart januar 2018. Graving av byggetomt ble sluttført i januar av Nils Arne Johnsen.

Les mer ›

Ny dyrehelseforskrift påvirker tiltak i fjøs

23.11.2018

Endret dyrehelseforskrift gjelder fra 01.07.18. Noen bestemmelser medfører spesiell tilrettelegging i fjøs. Forskriften har fellesbestemmelser for alt næringsrettet husdyrhold.

Les mer ›

Før byggekontrakt – involverende planlegging

23.11.2018

I april-utgaven av medlemsnytt skrev vi om hvorfor det er viktig å kontraktsfeste byggearbeider. Høsten er en fin tid til å forberede neste vårs utbygging.

Les mer ›

Etter byggekontrakt – Byggefasen

23.11.2018

Alle kontrakter er på plass og en går over i byggefasen. Kontrakter for bygningsmessige arbeider anbefales en å bruke Norske Standarder, omtalt april 2018.

Les mer ›

IMEK - Riktige og viktige veivalg i planleggingsfasen

23.11.2018

Valg av IMEK-løsninger til driftsbygningen har ofte vært førende for planløsning og utforming av landbruksbygg.

Les mer ›

Ei planløysning for både melkestall og robot

23.11.2018

For veldig mange er mjølkeroboten eit sjølvsagt val når det skal investerast i ny fjøs, men for andre er det ei vurdering/ prioriteringssak.

Les mer ›

Gårdsplanlegging - helheten teller

23.11.2018

Aldri før har betydningen av god rådgivning vært større i landbruket. Inntjening, bomiljø og egen arbeidssituasjon er blant kjerneområdene familien selv kan påvirke gjennom sine beslutninger.

Les mer ›

Nytt fjøs for fremtiden på Hamnes

23.11.2018

Første uka i mars 2018 gikk den første kua på gården Hamnes hos Håvard Kirkus og Siri Flaat i Alstahaug kommune gjennom melkeroboten, og gårdens 55 melkekyr fikk flytte inn i en flunkende ny og topp moderne driftsbygning. Prosessen med ny fjøs startet allerede våren 2016. Da åpnet det seg en mulighet for å leie en nabogård med melkevote, slåttemark og buskap

Les mer ›

Lokalbrygget øl fra Porsanger

23.11.2018

Planene om eget bryggeri i tilknytning til bruktforretningen «Antikstore» i Banak ved Lakselv kom til for om lag fem år siden. Endelig er det klart for åpning og 1.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.