Inspeksjon og tilstandsrapport av golv i sauefjøs

23.11.2018

Norges Bondelag og Gjensidige Forsikring gir eierne av systemgolv i småfefjøs det samme tilbudet i 2018 som de gjorde i 2017. Bonden betaler kr. 2.000,- ekskl. mva. i egenandel.

Les mer ›

Tilbygg til sauefjøs under oppføring. Tiltakshaver Svanhild Sandnes i Balsfjord kommune

23.11.2018

Byggestart januar 2018. Graving av byggetomt ble sluttført i januar av Nils Arne Johnsen.

Les mer ›

Ny dyrehelseforskrift påvirker tiltak i fjøs

23.11.2018

Endret dyrehelseforskrift gjelder fra 01.07.18. Noen bestemmelser medfører spesiell tilrettelegging i fjøs. Forskriften har fellesbestemmelser for alt næringsrettet husdyrhold.

Les mer ›

Før byggekontrakt – involverende planlegging

23.11.2018

I april-utgaven av medlemsnytt skrev vi om hvorfor det er viktig å kontraktsfeste byggearbeider. Høsten er en fin tid til å forberede neste vårs utbygging.

Les mer ›

Etter byggekontrakt – Byggefasen

23.11.2018

Alle kontrakter er på plass og en går over i byggefasen. Kontrakter for bygningsmessige arbeider anbefales en å bruke Norske Standarder, omtalt april 2018.

Les mer ›

IMEK - Riktige og viktige veivalg i planleggingsfasen

23.11.2018

Valg av IMEK-løsninger til driftsbygningen har ofte vært førende for planløsning og utforming av landbruksbygg.

Les mer ›

Ei planløysning for både melkestall og robot

23.11.2018

For veldig mange er mjølkeroboten eit sjølvsagt val når det skal investerast i ny fjøs, men for andre er det ei vurdering/ prioriteringssak.

Les mer ›

Gårdsplanlegging - helheten teller

23.11.2018

Aldri før har betydningen av god rådgivning vært større i landbruket. Inntjening, bomiljø og egen arbeidssituasjon er blant kjerneområdene familien selv kan påvirke gjennom sine beslutninger.

Les mer ›

Nytt fjøs for fremtiden på Hamnes

23.11.2018

Første uka i mars 2018 gikk den første kua på gården Hamnes hos Håvard Kirkus og Siri Flaat i Alstahaug kommune gjennom melkeroboten, og gårdens 55 melkekyr fikk flytte inn i en flunkende ny og topp moderne driftsbygning. Prosessen med ny fjøs startet allerede våren 2016. Da åpnet det seg en mulighet for å leie en nabogård med melkevote, slåttemark og buskap

Les mer ›

Lokalbrygget øl fra Porsanger

23.11.2018

Planene om eget bryggeri i tilknytning til bruktforretningen «Antikstore» i Banak ved Lakselv kom til for om lag fem år siden. Endelig er det klart for åpning og 1.

Les mer ›

Inkluder jordvern i bruksutbygging

05.11.2018

Artikkelen ser gjennom konkrete eksempler på effekt av sterkere fokus på jordvern i planlegging av bruksutbygging.

Les mer ›

Produsere sin eigen straum på garden

31.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

- Det er nok mest lønnsamt for elprodusentar på gardsbruk å dekke mest mogeleg av eige forbruk med eigen produksjon, seier Terje Bach i marknadsavdelinga i Nordmøre energiverk.

Les mer ›

Eli Sjåstad om drøvtygging, klima og kretsløp

31.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

- Det er klart vi også skal drive klimasmart, men det er nok eit krav som vert lagt på bondens allereie tungt påleste skuldre, seier Eli Sjåstad som er dagleg leiar for Ørskog Samdrift og fortel om eit tilvære i krysspress mellom forbrukarkrav, rammevilkår og ønskje om best mogeleg driftskvalitet.

Les mer ›

Solcellepanel på driftsbygning i Aure

31.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

Etter tre vekers montasjearbeid var det rundt midten av mars i 2018 klart for oppstart av solcelleanlegget til Olav Håkon Ulfsnes på Skardsøya i Aure.

Les mer ›

Solcellepanel på fjøstaket

31.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

Produksjonen vinteren 2018 har vore slik at den nesten er problematisk stor, seier Finn Roger Trodal på Rånes på Averøya som 26. januar 2018 starta elektrisitets-produksjon med solceller på fjøstaket.

Les mer ›

Solenergi i landbruket?

13.02.2018

Mange er nok ikke klar over at selv i Norge produserer sola hele 1500 ganger mer energi, enn det vi klarer å bruke.

Les mer ›

Asbjørn Dahlen i Gjemnes bygger ammekufjøs av eigen skog

29.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Det bør ikkje vere uventa at Asbjørn Dahlen i Osmarka bygg seg ein fjøs konstruert for mest mogeleg bruk av materialar frå eigen skog.

Les mer ›

Linda Elstad og Roger Andersen på Fannrem har kyr i conteinerfjøs og okser i nyfjøs

17.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Ein enkelt fjøs bygt opp av containerar med tak og veggar rundt er konstruksjonsmåten for ammekufjøsen på garden deira på Fannrem. Så har fôringsoksane fått plass i ein nyare fjøs bygt av slepplaft.

Les mer ›

Øyvind Nesdal og Marit Vemundstad, Rissa driver i eit ombygd fjøs frå 1970

17.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Opprinneleg var dette eit mjølkefjøs, og rundt 2008 vart det bygt om til sau.

Les mer ›

Hans Otto Stjern i Bjugn fordeler kalvinga for å fordele arbeidet

17.01.2018 (Oppdatert: 24.01.2018)

Som I.mek-seljar i Felleskjøpet vart det for stritt å kombinere med ammeku og berre vårkalving, fortel Hans Otto Stjern.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.