Hydroteknikk - Tiltak på åpne løp

23.05.2017 (Oppdatert: 30.05.2017)

Tiltak på de utfordringer som kan dukke opp i forbindelse med åpne løp

Les mer ›

Luftigere jord gir rikere bonde

04.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Nedising og isbrann

10.03.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Vinteren på Austlandet har gjennomgåande vore mild og snøfattig. Fleire stader i innlandet kan ein no sjå store mengder is på engareala.

Les mer ›

Tiltak på dreneringsutfordringer på jordbruksareal

26.04.2017 (Oppdatert: 16.11.2017)

Overskuddsnedbøren må unna så fort som mulig etter regn/snøsmelting; enten på overflata til avløp, eller ned gjennom jorda til ei rør.

Les mer ›

Alt om hydroteknikk - utfordringer og tiltak

26.04.2017 (Oppdatert: 04.04.2019)

Kulturplantene trenger vann for å produser mat til dyr og folk.

Les mer ›

Grøfting på leid jord

05.10.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Drenering på dyrka mark er en investering i jorda og ut fra det perspektivet er det mest naturlig at jordeieren bekoster nygrøfting.

Les mer ›

Bruk hausten til drenering

09.09.2016

Det er etter at ein har fått av avlinga i haust at ein vil sjå om det trengst drenering.

Les mer ›

Plansilo - tiltak mot avrenning

23.01.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Les mer ›

Rådgivere på egen gård

15.03.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Når dreneringa ikke virker

25.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Når tidligere grøftet areal blir bløtt, går avlingene ned. Grøftene kan være tette av røtter, slim eller rust. Spyling vil da være vesentlig rimeligere enn ny grøfting.

Les mer ›

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa.

Les mer ›

Drensrøyr med fiberfilter

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det er stor interesse for å bruke drensslange med fabrikksydd fiberfilter. Prismessig kjem dette ut på same nivå som ved kjøp av sagflis med påslag for frakt.

Les mer ›

Kjedegraver

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Etter kvart har det kome fleire typar og med forskjellig storleik på kjedegravarar.

Les mer ›

Presentasjoner fra dreneringskursene

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Høsten 2013 og våren 2014 ble det kjørt 4 kurs i drenering i sammenheng med grøftetilskuddet som er gitt. Presentasjonene fra disse kursene er samlet her.

Les mer ›

Grave eller spyle?

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange av grøftene som antas å være kaputte kan reddes.

Les mer ›

Dreneringstips

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Paradoksalt nok har tørken i år vist hvor viktig det er med god drenering. Gjennom ei blaut våronn ble jorda pakket og røttene fikk problemer med å passere ei såle.

Les mer ›

Nytt faghefte "Drenering - teori og praksis"

28.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fagheftet ”Drenering teori og praksis” skal gje eit grunnlag for å kunne stille dei rette spørsmåla for ein god og praktisk gjennomføring av dreneringstiltak i kystfylka frå Aust-Agder til Møre og Romsdal.

Les mer ›

Vanningsteknikk - hjelpeverktøy

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Ved vanning er det ofte bruk for ulike opplysninger om dysestørrelser, vannmengder, kjørehastigheter mm. Denne meldingen bringer noen av de vesentligste.

Les mer ›

Grøfting

09.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vegleiing for dimensjonering og utforming av grøfter. Inneheld også forslag til praktiske løysingar av grøfting og nokre økonomiske overslag.

Les mer ›

Generelt om skadar i Midtdalen

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Generelt er det mykje verre og større skadar på landbruk i Gudbrandsdalen no enn det var i 2011.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.