Positiv bonde i Kjølsdalen

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fagbladet "Bondevennen" har vore på reportasjereise i Nordfjord og besøkt bonden Per Gunnar Gilleshammer i Kjølsdalen.

Les mer ›

Sporer er et problem i melkeproduksjonen

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange melkeprodusenter har opplevd å få høye verdier på sporeprøver i melka.

Les mer ›

Bruker du ureatallet?

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi har sett at det er mange som har høge ureatall i kumjølka og ville undersøke dette litt nærmere.

Les mer ›

Er drøvtyggere klimaverstinger?

08.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I kjølvatnet av den landbrukspolitiske diskusjonen i media initiert av tidligere landbruksforsker og statsviter Svenn Arne Lie, går seniorforsker Arne Grønlund ved Bioforsk knallhardt ut mot selve fundamentet i det norske landbruket - den grasbaserte husdyrproduksjonen.

Les mer ›

Sjodogg på melkekyr i Surnadal

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I forrige utgave av Ringreven satte vi fokus på sjodogg på melkekyr. Paula og Knut Engvik på Averøya fortalte åpent om sine erfaringer med denne flåttbårne sykdommen.

Les mer ›

Sjodogg på melkekyr

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Flått og flåttbårne sykdommer ser ut til å bli mer vanlig i Norge. Forskerne forklarer dette med varmere klima, gjengroing av beitemark og økt forekomst av hjortevilt.

Les mer ›

Forsøksresultat: Intensiv drift av timotei på Helgeland

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

I forsøksserie fra Bioforsk med ulike timoteisorter ved ulike driftssystem, ble et felt lagt til Helgelandskysten. Under våre klimaforhold kom det "intensive" driftssytemet dårligst ut.

Les mer ›

Kvitkløver som beitevekst til mjølkekyr

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I ei ny undersøking av mjølkeproduksjon på beite med høgt innslag av kvitkløver har Planteforsk og UMB funne at det er lite å vinne med omsyn til beiteopptak og mjølkeproduksjon med å tildele store beiteareal. I gjennomsnitt 15 kg TS, eller om lag 0,08-0,1dekar per ku per dag er tilstrekkeleg for ei vårkalvande besetning som får kraftfôr i tillegg til beite.

Les mer ›

Sporar i surfôr og mjølk

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Foredrag under seminaret Framtidas surfôrkvalitet på Kvithamardagane 2006.

Les mer ›

Proteinprosenten i melk

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er svært mange faktorer som påvirker proteinprosenten i melk, men i praktisk fôring er det bare noen få vi har mulighet til å påvirke og som har noen særlig effekt.

Les mer ›

Grovfôr i melkeproduksjon - mer enn bare vomfyll

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grovfôr er grunnlaget for fôring av ku og geit i melkeproduksjon. Uten grovfôr fungerer ikke vomma til en drøvtygger.

Les mer ›

Handbok i mjølkeproduksjon med skiftebeiting

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Planteforsk har laget en håndbok for råd og veiledning innen mjølkeproduksjon med skiftebeiting. Utgitt i 2003.

Les mer ›

Ernæringsmessige trekk ved ulike fôringsprinsipp til mjølkekyr

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Fordeler/ulemper med fullfôr sammenligna med separat fôring.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.