Er gjerdet ditt på riktig side av grensa?

Statens vegvesen stiller klare krav til plassering av gjerde langs riksvei eller fylkesvei. Minsteavstand fra hvitstripa til gjerde er uansett forholdene på stedet 3 meter.

Les mer ›

Karbonbinding i landbruksjord - et Columbi egg

Landbruket er en viktig del av karbonkretsløpet. Omtrent halvparten av fotosyntesen på landjorda foregår på åker og eng. Jord er også det nest største reservoaret av karbon etter havet.

Les mer ›

Høne til folket

Erik Sørli er en beskjeden type, men hønene hans har du kanskje sett på TV. Forbrukerinspektørene på NRK startet en bransjedugnad for å redde utrangerte verpehøns fra å bli ingredienser i betong.

Les mer ›

Gris og høns som del av gardsmangfaldet

På Skjerabakken har dei stor interesse for gamle husdyrrasar og god jordvelferd. Omsetning av eigenprodusert kjøt har ein sentral plass i den allsidige drifta.

Les mer ›

Tid for å sjekke gjødslingplanen

Ta kontakt med en rådgiver dersom du trenger gjødslingsplan tidlig, skal forandre noe i eksisterende plan, eller trenger gjødslingsfaglige råd.

Les mer ›

Foredrag på Bransjemøte 18/1/2018

Fagforum Potet arrangerer Bransjemøte for sine samarbeidspartnere hvert annet år. Torsdag 18. januar fikk 60 deltakere høre om arbeidet i Fagforum Potet, om forskningsresultater og om nye prosjekt.

Les mer ›

Ulik vekt og dekktrykk

Levende jord som produserer store kvalitetsavlinger er en forutsetning for å kunne tjene penger i landbruket framover.

Les mer ›

Helsæd 2017

I NLR Rogaland har vi et prosjekt som vi har kalt Korn som vekstskifte. Hensikten med prosjektet er å framskaffe mer kunnskap om dyrking av korn som fôr til drøvtyggere i vårt område.

Les mer ›

Vil at vi skal ta helhetlig styring

Det er mye snakk om Holistic managment og målrettet beiting fortida. -Men hva er det egentlig? Jeg har tatt en prat med mannen som vet mest om dette her i landet.

Les mer ›

Plantevernmidler i veksthus og til prydplanter på friland per 15. januar 2018

Listen viser hvilke plantevernmidler som er godkjent i de ulike plantekulturene og hvilke endringer som har skjedd siden juni 2017.

Les mer ›

Raptol – nytt middel mot skadedyr

Raptol er et nytt middel mot skadedyr i blant annet prydplanter, tomat, salat og krydderurter i veksthus. Raptol har reg.nr. 2017.20 og inneholder pyretrum og rapsolje.

Les mer ›

Rovral 75 WG har gått ut

Soppmiddelet Rovral 75 WG har gått ut og siste data for bruk og besittelse er 5. juni 2018.

Les mer ›

Allsidig og rimelig fjøs

Skal du bygge fjøs, koster det mye penger. Da er det greit å kunne vurdere en rimelig løsning som Narvebygget i Eigersund. Et miljøvennlig trebygg som kan tilpasses alle typer husdyr.

Les mer ›

Hundegras til ammeku

Interessa for ammekuproduksjon er aukande. Somme legg om frå mjølkeku til ammeku, somme legg om frå sau til ammeku, og somme startar opp med ammeku utan tidlegare erfaringar med husdyrhald.

Les mer ›

Potetsorter til pommes frites 2017

Siden 2005 har NIBIO Apelsvoll utført forsøk med pommes frites sorter for HOFF Norske Potetindustrier. Feltene har vært lokalisert til Apelsvoll og Solør.

Les mer ›

Sorter og sortsprøving 2017

Verdiprøving av potetsorter er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, etter retningslinjer gitt av dem.

Les mer ›

Økte priser på mineralgjødsel

Prisene på mineralgjødsel har steget betydelig nå på nyåret. Det kan lønne seg å bruke tilbudskampanjer som kommer utover våren.

Les mer ›

Helgjødsel til eng og beite

Helgjødel har vore på marknaden i mange år, og er godt innarbeida som eit bra alternativ som mineralgjødsel til beite og eng.

Les mer ›

Dyrkingsveileder – Jordbærdyrking

En rikt illustrert dyrkingsveileder for jordbær er nå klar. Du kan også lese den på nett.

Les mer ›

Kulturbeiter - avlingsvariasjon

Kulturbeitene varierer mye i avling og tilstand. Vi ser dette både på jordprøver, og når vi er ute på befaringer.

Les mer ›