Pressing av rundballer er et håndverk

07.06.2018

Både for å redusere kjøring og for å få mindre jordpakking vil en god traktorkjører planlegge hvor han/hun kjører, hvordan han/hun kjører og hvor han/hun plasserer ballene etter pakking.

Les mer ›

Perfekte baller gir topp kvalitet

07.06.2018

Det aller meste av surfôret i Norge konserveres i rundballer. For å oppnå god kvalitet er det mange faktorer som påvirker.

Les mer ›

Drenering, faktaark

07.06.2018

Agronomiprosjektet i Nord Norge har vært med på å finansiere faktaark om drenering. Arkene er et forsøk på å samle informasjon om ulike sider ved drenering.

Les mer ›

Bruk av grønfôrvekstar som høstbeite til lam

06.06.2018

Har du ikkje store nok mengder med høstbeite for å få lamma slaktmodne i tide om høsten? Fordi: Kvaliteten på håbeite tapar seg, det kan bli knapt med næring for lamma å vekse på berre hå.

Les mer ›

Lag på lag med rundballeplast

06.06.2018

Plasten har to formål: stenge ute oksygen og gjøre rundballene håndterbare.

Les mer ›

Dosering med ensileringsmiddel

04.06.2018

Ved bruk av syrebaserte ensileringsmiddel er det viktig å ikkje underdosere. Då risikerer ein å gjere meir skade enn om ein ikkje hadde tilsett noko som helst.

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i gjenlegg og eng

28.05.2018

Vellykkede gjenlegg gir et godt grunnlag for gode grovfôr-avlinger. Det er viktig å se til gjenleggene.

Les mer ›

En ball er ikke en ball

04.06.2018

VIDEO: Vesentlig i Grovfôr 2020 er registrering av avling. Hvor mange fôrenheter produserer du, og hvor stort er potensialet på de ulike skiftene?

Les mer ›

Bruk hele jordet

04.06.2018

Potensialet i norsk grasproduksjon er det dobbelte av dagens avlinger. Litt av problemet er at vi er for lite oppmerksomme på kantene på jordene. Disse utgjør fort 20 prosent av et jordstykke.

Les mer ›

Følg graskvaliteten i Innlandet

02.06.2018 (Oppdatert: 18.06.2018)

Vi tar grasprøver for å følge kvalitetsutviklinga i 1.slått, med anbefaling om slåttetid for en bestemt kvalitet. Prøver tas hver søndag/mandag inntil verten høster enga.

Les mer ›

Vanningsteknikk - bedre vannfordeling?

01.06.2018 (Oppdatert: 14.06.2018)

Mange tenker no i disse tørketider å finne fram det gamle vanningsanlegget og starte med vanning. Her er nokre gode råd frå NLR Innlandet som er nokre år gamalt men like fult aktuelt

Les mer ›

Bestem vanningsbehovet til korn

01.06.2018

Det er flere faktorer som bestemmer vannbehovet til korn. Under tørre forhold, og spesielt på noen jordarter, har det vist seg lønnsomt å vanne, spesielt vårkorn

Les mer ›

Insekt har det godt i varmt og tørt vêr

01.06.2018 (Oppdatert: 05.06.2018)

Mange insekt har det godt i det varme og fine veret. Bladminerflugene er i full gang med sverminga, og bladlusa er på vingane.

Les mer ›

Ugrassprøyting no eller ikkje sprøyting – vente å sjå?

01.06.2018 (Oppdatert: 05.06.2018)

Godvêret ser ikkje ut til å gi seg med det aller første, det blir berre lokale byger om langtidsvarselet slår inn.

Les mer ›

VIPS ugras - brukerveiledning

30.05.2017

Usikker på hvordan du bruker VIPS ugras? Vi har laget en enkel brukerveiledning.

Les mer ›

Hjelp – jeg har fått overvintringskader!

29.05.2018

Vi er nå kommet i siste delen av mai og det blir mer tydelig at vinteren har satt sine spor på enga.

Les mer ›

Knereverumpe

28.05.2018

Frå tid til anna blir vi kalla ut på gardar som slit med liten avling trass bruk av rikelege mengder gjødsel. Svært ofte kjem vi då til ei eng der knereverumpe er dominerande gras.

Les mer ›

Fornying av eng- gode råd ved kjemisk brakking

27.05.2018

Djup pløying, slodding og lett harving før såing og tromling, har vore vanleg framgangsmåte ved fornying av eng. Ingen reiskap tek betre vare på god jordstruktur enn plogen.

Les mer ›

Bekjemp høymole og kveke

25.05.2018 (Oppdatert: 29.05.2018)

Powerpoint- plansjene til Lars Olav Brandsæter fra grasdagen på Jegstad gård i Vestby 23. mai.

Les mer ›

Vanning til potet

25.05.2018

For å oppnå en stor avling av god kvalitet, må potetplantene ha jevn tilgang på vann helt fra begynnende knollansetting til vekstavslutning.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.