Teknikk for minsket jordpakking

01.06.2010 (Oppdatert: 04.10.2017)

Artikkelen fra SLU tar for seg effekten av ulike løsninger for å minske jordpakkingen. Stikkord i artikkelen er marktrykk, dekktrykk, tvillinghjul og boggihjul og pløyeteknikk.

Les mer ›

Kan vårpløying redusere forurensinga til våre vassdrag?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Jordarbeidingstidspunkt, kornproduksjon, forurensing, klima, P-utslipp, modellering, Sør-Trøndelag. Redusert jordbruksavrenning til bekker i Trondheim kommune.

Les mer ›

Langvarige forsøk med redusert jordarbeiding på Kise: Resultater 2005-2009 sammenlignet med tidligere år

27.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er mulig å gjennomføre redusert jordarbeiding over lang tid på morenelettleire i det indre Østlandet skriver Hugh Riley fra Bioforsk Øst Apelsvoll.

Les mer ›

Jordpakking stjeler avling i økologisk korndyrking

13.04.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

I økologisk korndyrking må det være lett for plantene å finne næringa som er i jorda.

Les mer ›

Plog og pløying - kort om vedlikehald og bruk

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Kjell Mangerud , m.a. lærar på Blæstad, har nett gjeve ut eit hefte på 47 sider, ”Veien til bedre pløying ”.

Les mer ›

Fosfor som plantenæring

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Fosfor er et næringsemne som på mange måter oppfører seg annerledes enn nitrogen og Kalium, både i jorda og i planten. Fosfor er lite løselig i vann, men bindes sterkt til jord.

Les mer ›

Veien til bedre pløying, nytt hefte til nedlastning

10.12.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er enormt viktig for å få optimal effekt mot rotugras.

Les mer ›

Vegen til bedre pløying

08.12.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er enormt viktig for å få optimal effekt mot rotugras.

Les mer ›

Vårpløying - hvordan lykkes

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fakta omkring vårpløying, hvordan lykkes. Brosjyre utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag i 2007.

Les mer ›

Jordarbeidingsforsøk på ulike jordarter

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Langvarige jordarbeidingsforsøk på ulike jordarter på Kise og Øsaker: Resultater fra 1998-2004, sammenlignet med tidligere år.

Les mer ›

Redusert jordarbeiding til høstkorn

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk har i samarbeid med Forsøksringene SørØst og Romerike oppsummert erfaringene i prosjektet Redusert jordarbeiding til høstkorn.

Les mer ›

Redusert jordarbeiding til høstkorn gir mindre erosjon

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Høstkorn som er pløyd og harvet om høsten kan i enkelte år være de mest erosjonsutsatte arealene. Redusert jordarbeidng til høstkorn kan redusere tap av jord og næringsstoffer.

Les mer ›

Skorpe og skorpebryting

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Skorpe, leirjord, tiltak for skorpebryting.

Les mer ›

Jordarbeiding og jordpakking

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

God jordstruktur og porefordeling er avgjørende for å sikre plantene god vann og næringstilgang. I vedlagte artikkel skrevet av Till Seehusen i Vestoppland forsøksring, kan du bl.a.

Les mer ›

Praktisk jordstrukturtest for veilederen og bonden

14.09.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Under Kursuka 2006 presenterte Silja Valand i Buskerud Forsøksring et hjelpemiddel til vurdering av jordstruktur, utarbeidd av Øystein Haugerud ved FMLA Buskerud.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.