Sprøytestrategi mot sopp i bygg 2014

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Soppsprøyting i bygg er lønnsomt i Trøndelag viser forsøksresultatene. Spørsmålet blir da om en trenger å sprøyte en eller to ganger og hvilke middel en bør bruke.

Les mer ›

Sortsprøving med og uten soppsprøyting

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Utprøving av sorter med og uten soppbehandling gir nyttig informasjon om hvordan sjukdomsangrep påvirker avling og kvalitet i de forskjellige sortene.

Les mer ›

Soppsprøyting i vårhvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

For å hindre resistensdannelse hos de sjukdomsfremkallende soppene, er det viktig å ta i bruk soppmidler med ulike virkningsmekanismer.

Les mer ›

Soppmidler i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De tørre forholdene på forsommeren gjorde at det tidlige sjukdomspresset var lite. I juli kom det mye og hyppig nedbør, og bladflekksjukdommene fikk gode forhold.

Les mer ›

Sen soppsprøyting i hvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I 2012 la HLR ut felt for å registrere avlingsresponsen av sein soppsprøyting i en tilsynelatende rein åker. Åkeren var allerede behandlet ved skyting.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Det genetiske potensialet i bygg er langt større enn avlingene som høstes.

Les mer ›

Mykotoksiner i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De senere årene har forekomsten av mykotoksiner i korn økt.

Les mer ›

Kraftige angrep av spragleflekk i trønderske byggåkre

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Årets vekstsesong til nå har vært varm og våt. Det fuktige været har ført til gode forhold for soppsjukdommer på bygg, og der en ikke har behandlet med soppmiddel ser det ut til at soppen trives godt.

Les mer ›

Soppbekjempelse i vårhvete - sammenligning av midler og blandinger

19.06.2012 (Oppdatert: 29.10.2018)

Blanding av ulike midler er viktig for å unngå reistens. Forsøkene tyder på at en ved å kombinere midler med ulike virkningsmekanismer kan få like god effekt som med Proline aleine.

Les mer ›

Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn

09.11.2011 (Oppdatert: 09.09.2018)

I 2013 ble det av daværende Bioforsk Plantehelse i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving utarbeidet en dyrkingsveiledning om hvordan en kan redusere risikoen for mykotoksiner i korn.

Les mer ›

Soppsprøyting og vekstregulering i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det finnes pr i dag korn på ulike stadier. Noe korn er i ferd med å skyte, mens andre fortsatt holder på med ugrassprøyting.

Les mer ›

Soppbekjempelse og vekstregulering i bygg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I Trøndelag har de siste års forsøk vist til dels store avlingsøkninger ved å behandle mot sopp. Får vi en fuktig forsommer kan en tidlig soppbehandling lønne seg.

Les mer ›

Plansjer fra Plantevernmøtet: Soppsprøyting i bygg og hvete

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Vedlagt finner du plansjer presentert av Hedmark Landbruksrådgiving på Plantevernmøtet 22.5.2013.

Les mer ›

Plantevern i bygg i Trøndelag

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vi har hatt store utslag for soppbekjempelse i byggforsøkene i Trøndelag.

Les mer ›

Soppmidler, doser og sprøytetidspunkt i havre

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Hedemarken blir trukket fram som et område der risikoen for fusariumangrep med skadelig mengder av soppgiften DON som konsekvens er liten.

Les mer ›

Soppmidler i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I vårt område kommer byggsjukdommene grå øyeflekk og byggbrunflekk i sesonger som 2011. Og de kan komme svært raskt! Soppsprøyting ga i flere felt en avlingsøkning på mer enn 150 kg per daa.

Les mer ›

Midler og blandinger til soppsprøyting i vårhvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Forsøkene med midler og blandinger blir bare sprøytet én gang. Da vil det være enda vitkigere å treffe med middelvalg.

Les mer ›

Sprøyting mot overvintringssopp

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Med varierende overvintring og dårlige vekst- og buskingsforhold tidlig i mai, valgte flere å harve opp igjen høstkornet. I feltet i Veldre var det tydelig effekt av høstsprøytingen.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Er dyrkingsteknikken i bygg begrensende for avlingsnivået? Gjennom de siste årene er det blitt stilt spørsmål om det brukes for lite plantevernmidler i byggåkrer.

Les mer ›

Hva er optimalt tidspunkt for bekjempelse av sopp i bygg?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tidspunktet for soppbekjempelse i bygg avhenger av mange faktorer: Er det mye soppsmitte i åkeren? Dyrkes det en mottakelig sort? Har det vært værforhold som tilsier oppformering av sopp?

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.