Forsøk med soppmidlet Bixafen i hvete

19.06.2012 (Oppdatert: 20.09.2018)

Bruk av soppmidler med ulik virkningsmekanisme er svært viktig for å hindre resistensdannelse.

Les mer ›

Beising ga mer smitte av spragleflekk-sopp på bygg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Beising av såkornet førte til mer smitte av soppsjukdommen spragleflekk i det høstede kornet.

Les mer ›

Nettoavlingsverdi av ulike forgrøder

22.12.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Her er kommentarer rundt vår felt i Vestfold "Integrerte tiltak- betydning og sykdomsutvikling i hvete” Viser betydningen av å ha gode forgrøder til produksjon av mathvete.

Les mer ›

Fusarium og mykotoksiner i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fusarium, mykotoksiner (soppgifter), korn, beregninger av mulig angrep, sprøyting.

Les mer ›

Tidlige byggsorter og soppbekjempelse

26.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Aktuelle tidlige byggsorter er dyrket i Midt-Norge med og uten behandling mot sopp.

Les mer ›

Soppsjukdommer på bygg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sprøyting mot grå augeflekk i Tiril er ikkje aktuelt, då denne ikkje får denne sjukdomen. Litt om sjukdom og sprøytemiddel på forskjellige sorter bygg.

Les mer ›

Utviklingstadier i korn Zadoks skala (BBCH)

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Plantenes utviklingstrinn er sentral kunnskap i kornproduksjon. Vi refererer gjerne til Zadoks skala eller et BBCH trinn når vi anbefaler tidspunkt for plantevern, delgjødsling osv.

Les mer ›

Skal en sprøyte mot overvintringssopp i høstkorn?

17.11.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

Problemer med overvintringssopp i høstkorn er ikke årviss.

Les mer ›

Betydning av dyrkingstekniske tiltak for utvikling av Fusarium og mykotoksiner i korn

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

I denne artikklen hentet fra Bioforsk Fokus nr. 1 i 2006 ser Birgitte Henriksen fra Bioforsk Plantehelse på betydningen av dyrkingstekniske tiltak for utviklingen av Fusarium og mykotoksiner i korn.

Les mer ›

Strategier for soppbehandling i bygg

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

En behandling ved BBCH 45 gav best økonomisk utbytte.

Les mer ›

Vurdering av risiko for utvikling av Fusariumtoksiner i korn

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fusariumtoksiner i korn utgjør en helserisiko for mennesker og dyr. Mattilsynet har fastsatt grenseverdier for innhold av noen slike toksiner i korn.

Les mer ›

Sprøyting mot overvintringssopp

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

I denne artikkelen gjør Unni Abrahamsen fra Bioforsk Øst Apelsvoll rede for resultatene fra de siste åras forsøk med sprøyting mot overvintringssopp i korn.

Les mer ›

Varsel om sjukdommer i korn

17.11.2009 (Oppdatert: 04.10.2017)

Varsel for sjukdommer beregnes ut fra informasjon om klima, art/sort, dyrkingsforhold og eventuelle angrep ute i åkeren.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.