Kvekebekjempelse i moden byggåker

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I år ligger det an til å bli en sen tresking for mange i Trøndelag, og det kan derfor bli vanskelig å få til en god bekjempelse av kveka i stubben.

Les mer ›

Hagerømlinger

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Miljøavdelinga ved Fylkesmannen i Rogaland har gitt ut ei informasjonsbrosjyre om framande artar som truar biologisk mangfald. Last ned brosjyra Hagerømlingar her .

Les mer ›

Presentasjon Planteverndagen: Ugrassprøyting i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Her finner du plansjer som ble brukt under foredraget: "Ugrassprøyting i korn" på Planteverndagen 24. mai.

Les mer ›

Seminar om flerårige ugras

04.03.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Harver til mekanisk bekjempelse av kveke

19.11.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

I Danmark ble det høsten 2009 utført en Farmtest av harver til mekanisk kvekebekjempelse. Harvene som er testet er Kvik-Up, Kvikkiller, Dalbo Dinco og Horsch Terrano stubbharv.

Les mer ›

Sibirbjønnkjeks på frammarsj ?

27.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Har du sett, eller fått tilbakemelding på, at skjermplanta sibirbjønnkjeks er på frammarsj i eng, beiter og veikanter der du er rådgiver ?

Les mer ›

Sprøyting av attlegg

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Driver du konvensjonelt og har tatt deg jobben med å lage et attlegg, vil vi anbefale deg å sprøyte attlegget. I attlegg er ugrasplantene små, og lette å ta med lave doser.

Les mer ›

Ugrasharving i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mange satser på ugrasharving og det er viktig at man er ute i rett tid!

Les mer ›

Ugrassprøyting i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Nå begynner tiden for ugrassprøyting å nærme seg. Det er derfor viktig å ta seg en tur ut i åkeren for å finne ut hvilke ugras man har.

Les mer ›

Ugrasharving og ugrassprøyting

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Ugrasharving er en utfordring når været er ustabilt. Her er en oppskrift som sikrer et best mulig resultat.

Les mer ›

Sprøyting mot åkerdylle og åkertistel i vårkorn i vekstsesongen

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Kvekebekjempelse om våren

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kveke, pløyetidspunkt, vårbrakking, glyfosat, såtidspunkt

Les mer ›

Herbicidresistens hos ugras - mekanismer og tiltak

04.05.2010 (Oppdatert: 05.10.2017)

Dette Faktaarket fra Sveriges Lantbruksuniversitet tar for seg problematikken omkring herbicidresistens hos ugras, omfang, virkningsmekanismer og mulige tiltak.

Les mer ›

Utviklingstadier i korn Zadoks skala (BBCH)

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Plantenes utviklingstrinn er sentral kunnskap i kornproduksjon. Vi refererer gjerne til Zadoks skala eller et BBCH trinn når vi anbefaler tidspunkt for plantevern, delgjødsling osv.

Les mer ›

Husk å se etter floghavre i år

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Floghavre må bekjempes. Start med å gå i åkeren for å se etter floghavre

Les mer ›

Ugrasharving i korn, resultater fra treårig forsøk

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Resultatene fra et treårig forsøk på Ås tilsier at en bør harve omkring kornets oppspiring hvert år. Det er også aktuelt å harve på 3-4- bladstadiet........

Les mer ›

Råd om kjemisk ugrasbekjempelse

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

I VIPS ugras får du etter enkle registreringer råd om valg av plantevernmiddel og dose. Rådene sparer plantevernmiddel og gir økonomisk gevinst.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.