Trusler mot tomat- og potetproduksjon fra prydplanter

23.11.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) kan angripe og føre til betydelig avlingstap i bl.a. potet og tomat. Det er økt risiko for å få inn smitte med prydplanter.

Les mer ›

Veileder for prøvetaking for potetcystenematode (PCN)

23.11.2011 (Oppdatert: 24.08.2016)

Mattilsynet har utarbeidet en veileder for hvordan det skal tas ut jordprøver til testing for PCN i saker der Mattilsynet har fattet et vedtak.

Les mer ›

Foredrag fra Bransjemøte i potet 27/10

09.11.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Torsdag 27/10/2011 var potetbransjen samlet til det årlige bransjemøte i Fagforum potet. Nasjonal bransjestandard for PCN og settepotetsituasjonen for 2012 var hovedtema.

Les mer ›

Foredrag fra Gartnerdagene 2011

09.11.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Under årets Gartnerdager på Gjennestad i slutten av oktober var det foredrag om beising av potet, lagring og bruk av faste kjørespor. Foredragsholdere var rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Sjeldnere testing for PCN

01.11.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Anbefalingen av testhyppighet for eiendommer med påvist gul PCN er justert i forslaget til Nasjonal bransjestandard for PCN.

Les mer ›

Forvaltningspraksis for PCN revidert

20.10.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Fra Mattilsynet har det kommet nye reviderte retningslinjer til Forvaltningspraksis for PCN.

Les mer ›

Nasjonal Bransjestandard for PCN

10.10.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Arbeidet med nasjonal bransjestandard for PCN er avsluttet av arbeidsgruppa.

Les mer ›

Bruksutvidelse for Amistar mot tørrflekksjuke i potet

24.08.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Soppmiddelet Amistar har fått godkjent bruksutvidelsen mot tørrflekksjuke i potet. Tørrflekksjuke er en soppsjukdom som gir angriper bladverket, og dermed reduserer avlinga.

Les mer ›

Fort tørkning av potet - reduserer mengden av sølvskurv

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Problemer med sølvskurv reduseres eller fjernes ved fort å ta bort fukten fra skallen på de nyhøstete potetene, samt ved å sikre at potetene ikke bliver fuktige på overflaten igjen, i den perioden, de ligger på lager.

Les mer ›

Bekjemping av tørråte i potet - 2011

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Potettørråte lar seg bekjempe effektivt med god kunnskap om skadegjøreren og smittepress, bruk av varsler om fare for angrep og kunnskap om de ulike tørråtemidlene.

Les mer ›

Virustest av egne settepoteter 2011

03.08.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Virustesting av settepoteter av egen avl kan være nyttig for potetdyrkerne.

Les mer ›

Testing av nye potetsorter - resultater fra 2010

20.07.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Før nye potetsorter kan godkjennes må de passere mange sjekkpunkter. Forsker Per J Møllerhagen ved Bioforsk Apelsvoll er ansvarlig for verdiprøvinga i potet.

Les mer ›

Tørrflekksyke i potet (Alternaria solani)

01.07.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Mattilsynet har også i 2011 gitt dispensasjon for medlemmer i Norsk Lanbruksrådgiving til å bruke Amistar mot tørrflekksyke i potet.

Les mer ›

Tørråtebekjemping

24.06.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Forholdene for utvikling av tørråte har vært ekstremt gode de siste ukene og vi har gjort rekordtidlige funn av tørråte i seine poteter i Vestfold i år.

Les mer ›

Bedre effekt ved åkersprøyting

16.06.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Gunnar Schmidt, ny maskinteknisk rådgiver i Hedmark Landbruksrådgiving, har skrevet en artikkel om hvordan sprøyteresultatet kan forbedres.

Les mer ›

Anbefalinger for bruk av klebemiddel i korn og potet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Her er en oversikt over når det det skal brukes klebemiddel i blanding med ugrasmiddel til korn og potet.

Les mer ›

Husk sprøytejournal ved bruk av plantevernmidler.

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bruker av en eiendom er pliktig til en hver tid å holde sprøytejournalen oppdatert uavhengig om han sprøyter selv eller bruker entreprenør.

Les mer ›

Regnfasthet til ulike sprøytemidler i potet

27.05.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Vår potetkoordinator Borghild Glorvigen har laget en oversikt over regnfasthet til de ulike plantevernmidlene som brukes i potet.

Les mer ›

Dyrking av de beste økologiske potetene

18.05.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Nedenfor finner du dyrkingsveiledning for økologiske poteter. En dyrkingsveiledning forteller deg hvordan de økologiske potetene bør dyrkes for at forbrukerne skal bli mest mulig fornøyd.

Les mer ›

Jordlopper truer europeisk potetproduksjon

28.04.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Jordlopper er registrert i Portugal og Spania. Angrep kan føre til poteter med kraftig redusert kvalitet og lagringsevne og dermed omsetningstap, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.