Optimal eller praktisk disponering av husdyrgjødsla

24.01.2015 (Oppdatert: 23.06.2015)

For mange husdyrbønder i Møre og Romsdal er det et problem å få spredd husdyrgjødsla i rett mengde på rett sted til rett tid.

Les mer ›

Import av mjølkerobot frå Danmark

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

I fjor kjøpte han ein 10 år gammal Lely mjølkerobot direkte frå Danmark og fekk den installert på garden på Lepsøya i Haram. Kostnaden var 240.000 kr.

Les mer ›

Feira bryllaup i nyttsauefjøs

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Dei hadde lenge tenkt at dei skulle feire bryllaup heime i Arnegarden når dei skulle gifte seg, og hadde då sett føre seg å sette opp telt på tunet.

Les mer ›

Valgte yrke for livet

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ole Marvin Aarstad i Eidsvåg hadde valget mellom å legge ned eller satse på gardsdrifta. Han valgte det siste

Les mer ›

På heimebesøk hos DeLaval

18.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

På seinvinteren hadde vi gleda og nytta av å bli invitert av Felleskjøpet på studietur til hovudkvarteret til Delaval som ligg i Tumba rett utanfor Stockholm.

Les mer ›

Fest med Fjøssystemer og Lely

18.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

- Det bør bli årvisst og gjerne sirku¬lere rundt i landet.

Les mer ›

Sauefjøs med klatrevegg og suite

18.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Klatrevegg i eine enden, suite i den andre og plass for rundt 200 vinter¬fôra sauer imellom er ikkje akkurat vanleg, men slik er det hos Ellen Undseth og Stig Arild Arvesen i Eresfjord

Les mer ›

Eit himmelrike med nytt sauefjøs

18.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

- Dette har vorte eit himmelrike for oss, seier Hilmar Kleppe som saman med kona Jorunn Karin Kvernen sist vinter tok i bruk nytt sauefjøs.

Les mer ›

Skodje samdrift- krevjande å vere byggherre for ei stor utbygging

17.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Å skulle ha ansvar for eit byggeprosjekt med ein samla prislapp på 16 million kroner er svært krevjande, og eg er ikkje sikker på om eg ville teke det på meg ein gong til, seier Petter Arne Ekroll som er styreleiar og dagleg leiar for Skodje samdrift. Då dei for nokre år sidan bygde nytt kufjøs til 16 mill. kr, stod dei sjølv for byggeleiinga.

Les mer ›

Skodje samdrift

11.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Å skulle ha ansvar for eit byggeprosjekt med ein samla prislapp på 16 million kroner er svært krevjande, og eg er ikkje sikker på om eg ville teke det på meg ein gong til, seier Petter Arne Ekroll som er styreleiar og dagleg leiar for Skodje samdrift. Då dei for nokre år sidan bygde nytt kufjøs til 16 mill. kr, stod dei sjølv for byggeleiinga. Å skulle ha ansvar for eit byggeprosjekt med ein samla prislapp på 16 million kroner er svært krevjande, og eg er ikkje sikker på om eg ville teke det på meg ein gong til, seier Petter Arne Ekroll som er styreleiar og dagleg leiar for Skodje samdrift. Då dei for nokre år sidan bygde nytt kufjøs til 16 mill. kr, stod dei sjølv for byggeleiinga.

Les mer ›

Malme gardsdrift - den mest moderne i fylket?

10.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utviklinga skjer rett nok raskt, men det er i alle fall ikkje mange fjøs i Møre og Romsdal som kan rekne seg som meir moderne enn den til Malme Gardsdrift i Malmefjorden i Fræna

Les mer ›

Var sin egen byggeleder

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Per Olav Nordsetengen i Løten valgte å være sin egen byggeleder da han bygget ny løsdriftsavdeling for mjølkekyrne. Dette krever at en klarer å lede prosesser samtidig som gårdsdrifta skjøttes.

Les mer ›

Nytt og gammelt er forenlig

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Per Olav Nordsetengen (59) fra Løten har bygget ut mjølkekufjøset, og han kombinerer nytt og gammelt fjøs på en elegant måte. Han er svært fornøyd med hvordan den nye fjøshverdagen er blitt.

Les mer ›

Bygg framtidsrettet

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Landbruket er i rask endring. Relativt nye bygg kan allerede ha sprengt kapasitet. Kanskje er det bygd ut både den ene og andre retningen før, så hva nå?

Les mer ›

Moderne fjøs skal gje meir lammekjøt

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane går i bresjen for eit pilotprosjekt kalla «Sau i pluss».

Les mer ›

Velferdsavdeling til melkekyr

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

I følge Tine (http://storfehelse.tine.

Les mer ›

Kontroll av gjødselkjellarar

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990

Les mer ›

bruk nøytral konsulent ved bygging

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er ikkje utan grunn det er lovfesta krav om konkurranse ved offentlege innkjøp og byggeprosjekt. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette.

Les mer ›

Er det nok gulvisolasjon?

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Valg av isolasjonstykkelse i gulv på grunn er viktig i forhold til fremtidige oppvarmingskostnader og bruken av huset.

Les mer ›

Materialvalg i landbruksbygg

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

De tradisjonelle landbruksbyggene i Norge er store, røde låver i tre. De siste årene har det kommet flere løsninger, fra industribygg som stål, sandwich- og betongelement.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.