Verdiprøving høsthvetesorter

25.03.2019

Ellvis dominerer fortsatt blant høsthvetesortene med en markedsandel i 2018 på 42 %, etterfulgt av Kuban med 15 %.

Les mer ›

Foredlingsfelt høsthvetelinjer Graminor

25.03.2019

Dette er en stor forsøksserie med markedssorter, sorter og linjer i offisiell verdiprøving og kandidater til offisiell verdiprøving. Vi har kun tatt med et lite utvalg i tabellen under.

Les mer ›

Forsøk med fôrhvetelinjer av høsthvete Graminor

25.03.2019

Avlingsstørrelse teller absolutt mest i fôrhvete, men egenskaper som vinterherdighet, kornkvalitet og proteininnhold er også av betydning.

Les mer ›

Fôrauke med korngrønnfôr

12.03.2019

Behovet for å øke grovfôrlageret er en nøkkelfaktor for å imøtekomme neste års produksjon og værbetingelser.

Les mer ›

Mer grovfôr: Kjør italiensk!

12.03.2019

Mange planlegger å sikre seg mer grovfôr med en grønnfôrblanding med gjenlegg av flerårig gras eller ettårig raigras. Det er mange meninger om ettårig raigras.

Les mer ›

Forsøk med rykketidspunkt og N-gjødsling til løk

26.03.2019

Med bakgrunn i at flere partier med løk, særlig rødløk hadde luftfylte porer i de 1-3 ytterste skallene vinteren 2017, ble det igangsatt et prosjekt for å undersøke om rykketid og nitrogengjødsling hadde betydning for skallkvalitet og lagringsevne til løk.

Les mer ›

Rekordstore høstkornareal: Blir det mat eller fôr?

12.03.2019

Ut fra solgt såkorn, overliggende såvare og eget renset såkorn forventes det å være sådd ca.

Les mer ›

Økonomisk gevinst av klimatiltak?

25.03.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

Siden 1990 har jordbruket redusert utslippet av klimagasser med rundt 5%. Framgangsmåten var å forbedre blant annet avling, ytelse og gjødsling.

Les mer ›

Gødsling til høstkorn må tilpasses veksten

12.03.2019

Vi må ha en god plan for gjødslinga av høstkorn. Det er svært viktig at planen justeres etter hvordan åkeren ser ut om våren, og hvordan vekstvilkårene er utover forsommeren.

Les mer ›

Arter og sorter av vårkorn

25.03.2019

I disse forsøkene ser vi på hvordan sortene og ikke minst artene, konkurrerer med hverandre. Det blir også regnet på avlingsverdi arter og sorter imellom.

Les mer ›

Sortsprøving økologiske vårhvetesorter Graminor

21.03.2019

Mirakel har mange gode kvalitetsegenskaper som gjør at den bør være en meget interessant sort for mange økologiske vårhvetedyrkere.

Les mer ›

Foredlingsfelt seine vårhvetelinjer Graminor

21.03.2019

Nye sorter/linjer klarte seg bedre avlingsmessig enn markedssortene i 2018, men det er stor variasjon i kornkvalitet blant linjene. Caress ble godkjent i 2017, men er ikke på markedet enda.

Les mer ›

Foredlingsfelt tidlige vårhvetelinjer Graminor

21.03.2019 (Oppdatert: 25.03.2019)

Krabat og Zebra har har taklet den tørre og varme sommeren best av markedssortene, med bra avlinger og god kornkvalitet. Mirakel og Bjarne skuffer både med avling og kvalitet.

Les mer ›

Verdiprøving vårhvetesorter

21.03.2019

Mirakel var i 2018 den mest dyrka vårhvetesorten med 48 % av markedet. Krabat er et alternativ til Zebra i kl. 3, har god resistens mot gulrust.

Les mer ›

Hva kan vi vente av enga i år?

12.03.2019

Engene har ulike utgangspunkter for 2019. Forskjellige tiltak ble gjort med de dårlig etablerte gjenleggene i 2018, og de eldre engene ble tynne i løpet av tørkeperioden.

Les mer ›

Seine havresorter og linjer Graminor

21.03.2019

Vinger og Belinda har omtrent samme markedsandeler på ca 20 %. Våler ble sådd på ca 10 % av havrearealet i 2018. Det ble også sådd diverse importsorter på ca 10 %.

Les mer ›

Tidlige havresorter og linjer Graminor

21.03.2019

Det er fremdeles stor interesse for tidlige havresorter i Norge, og ca. 45 % av havre som dyrkes i Norge, er tidligsorter. Odal er størst med en markeds-andel på ca 25 % i 2018.

Les mer ›

Verdiprøving havresorter

21.03.2019

På grunn av laber såkornproduksjon i 2018 er det mye såkorn til våren som du ikke finner igjen i tabellen under.

Les mer ›

Sortsliste jordbær

22.03.2019

Ei innholdsrik sortsliste over de nyere jordbærsortene som er brukt her i landet er nå klar.

Les mer ›

Foredlingsfelt byggsorter Graminor

21.03.2019

I tabellen er det resultater fra to forsøk, i hvert av dem ble det prøvd ut 25 sorter / linjer. Vi har kun tatt med markedssortene og noen nye sorter fra hvert av feltene.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.