Ikkje Ally Class i grasmark !

08.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Med underskriven ansvarserklæring kan du nytte Ally mot høymole m.fl. i grasmark. Nokre uheldige har fått utlevert Ally Class, som ikkje på noko vis kan nyttast i grasmark !

Les mer ›

Hvordan lykkes med gjenlegget ditt?

07.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

God og nok, men ikke for mye jordarbeiding, grunn såing og god ugrasbekjemping i gjenleggsåret er nok de tre kritiske suksessfaktorene for et vellykket gjenlegg.

Les mer ›

Ugrasbekjemping i grønnfôrert som dekkvekst i gjenlegg

24.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Artikkelen omtaler resultatene fra forsøk med sprøyting mot frøugras i ert som dekkvekst i gjenlegg.

Les mer ›

Kålrotprosjektet 2008: Markdag og maskindemonstrasjon

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Kålrotprosjektet avsluttet arbeidet med kålflue i 2007, men har fortsatt aktiviteten med andre problemstillinger i 2008. Høyest på dagsorden står ugrasbekjempelse uten Ramrod.

Les mer ›

Kålrotdyrkarane uviklar nye tiltak mot ugras

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Kålrotprosjektet " Endra produksjonsmetodar for kålrot - nye tiltak og strategiar for kostnadseffektivt ugrasreinhald 2009-2011" er no kome godt i gang.

Les mer ›

Endra produksjonsmetodar for kålrot. Kostnadseffektivt ugrasreinhald.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Effektive kjemiske middel har stått høgt på dyrkarane si ønskeliste etter at Ramrod gjekk ut. Kjemisk ugraskamp er svært kostnadseffektivt når det er tilgang til sikre middel.

Les mer ›

Aktivitet i kålrotprosjektet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Sesongen 2008 var prega av at det mange stader var svært turt i fleire veker etter såing.

Les mer ›

Tiltak mot siv - lyssiv og knappsiv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Siv spreier seg til også indre strøk av Hordaland. Mekaniske tiltak som beitepussing og ryddesag har gitt gode resultat. Av kjemiske middel er Mekoprop og MCPA dei mest aktuelle midla.

Les mer ›

Ugrasbekjemping i fôrmais 2011

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Artikkelen omtaler resultater fra forsøk med nye og "gamle" ugrasmidler i fôrmais i 2011. Les artikkelen her:

Les mer ›

Ugrasbekjemping i grønnfôr av ert

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er rimelig sikkert å bruke Basagran SG der erter inngår i grønnfôrblanding.

Les mer ›

Brosjyre fra hundekjeksprosjektet.

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Ingrid Myrstad er en del av Hundekjeksprosjektet som gjennomføres av Bioforsk. Prosjektet har nå laget et kort brosjyre som går på kontrolltiltak rundt etablering og vekst av denne planten.

Les mer ›

Brakking - er ikke glyfosat godt nok?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Et tiltak i kampen mot ugrasmiddel er brakking med glyfosatmiddel. Mange har erfart at flere rotugras som hundekjeks, krypsoleie, marikåpe eller høymole har overlevd brakkinga med glyfosat.

Les mer ›

Ugraskamp i eng og beite om høsten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Ugraskampen tar aldri slutt. Man må stadig være "på hugget" for at ikke ugraset skal få overtaket.

Les mer ›

Ugraskamp i september ?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Får vi like god verknad av ugrasmidla i september, som tidlegare i sesongen? Er det skilnad mellom ugrasartane når det gjeld verknad av haustsprøyting?

Les mer ›

Bekjemping av lyssiv

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Lyssiv har auka veldig dei siste åra. Menge reknar det nå som det mest problematiske ugraset i beite.

Les mer ›

Ugraskamp i haust

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hausten er tid for planlegging av neste vekstsesong. Vi er nå inne i siste fase for å kunna gjera noko med ugraset dette året. Kva tiltak er aktuelle i haust?

Les mer ›

Bekjemp høymola etter 1. slåtten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Dersom du har mye høymole i enga bør du vurdere å ta ei sprøyting nå etter 1. slått.

Les mer ›

Ugraskampen i gjenleggsåret

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når man legger ned et stort arbeid i å få til et godt grovfôr og når man vet at en god del av kostnadene i både melk- og kjøttproduksjon kan reduseres ved fôring av et godt grovfôr, kan det være greit å ha en strategi for ugraskampen i engdyrkinga. Her er det noen tips til ugraskampen.

Les mer ›

Rådgivingsmelding 2 i grovfôr

21.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vår andre utgåve inneheld mykje om ugraskamp i attlegg og eng, pluss litt om gjødsling etter slåtten.

Les mer ›

Løvetann og hundekjeks bekjempes best om våren

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I vurderingen om hva som er det optimale tidspunkt for sprøyting av ugras står man foran mange avveininger. Skal man ta vare på kløveren? Hvor mye avlingsreduksjon kan man tåle?

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.