Regnfasthet til ulike sprøytemidler i potet

27.05.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Vår potetkoordinator Borghild Glorvigen har laget en oversikt over regnfasthet til de ulike plantevernmidlene som brukes i potet.

Les mer ›

Dyrking av de beste økologiske potetene

18.05.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Nedenfor finner du dyrkingsveiledning for økologiske poteter. En dyrkingsveiledning forteller deg hvordan de økologiske potetene bør dyrkes for at forbrukerne skal bli mest mulig fornøyd.

Les mer ›

Jordlopper truer europeisk potetproduksjon

28.04.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Jordlopper er registrert i Portugal og Spania. Angrep kan føre til poteter med kraftig redusert kvalitet og lagringsevne og dermed omsetningstap, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert.

Les mer ›

Ny Forvaltningspraksis for PCN

15.04.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Mattilsynet har vedtatt en revidert Forvaltningspraksis for PCN. Denne omfatter også annen planteproduksjon. Ny versjon trer i kraft umiddelbart (14/04/2011).

Les mer ›

Høring Forvaltningspraksis lys ringråte

21.03.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Forvaltningspraksis for lys ringårte skal revideres (siste gang var 1999). Høringsfristen er 31. mars 2011.

Les mer ›

Seminar om flerårige ugras

04.03.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Ny aggressiv stengelråte på fremmarsj i Europa

15.02.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

En ny og aggressiv type stengelråte er på fremmarsj i Europa. Forsker Juliana IS Perminow holdt foredrag om den nye organismen på Bioforskkonferansen 10/2/2011.

Les mer ›

Kvalitetsfeil som gir størst tap i potetdyrkinga

02.02.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Utregninger fra Fagforum Potet for de seineste sesongene viser at mekaniske skader, grønne poteter, skurv og vekstsprekk gir de største verditapene ved levering.

Les mer ›

Foredrag fra Nasjonalt Potetseminar på Hamar

26.01.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Nasjonalt Potetseminar på Hamar, 24. - 25. januar 2011, samlet hele 165 potetinteresserte fra hele Norge til faglig påfyll, nye bekjentskaper og gode diskusjoner.

Les mer ›

Beising av settepoteter

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Artikkel skrevet av Borghild Glorvigen i 2008 da hun jobbet i Solør-Odal Landbruksrådgiving

Les mer ›

Dyrkingsveiledning økologisk potet

13.01.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Tørråte er den største fienden ved økologisk potetdyrking.

Les mer ›

Bransjestandard for PCN - Forslag klart

25.10.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Fagforum Potet har laget et forslag til Bransjestandard for PCN. Det viktig at hele potetbransjen engasjerer seg og enes om et endelig forslag innen nyttår.

Les mer ›

Bransjestandard for PCN

21.09.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Arbeidet med å lage en Bransjestandard for PCN (potetcystenematode) er godt i gang.

Les mer ›

Virustesting av egenproduserte settepoteter

28.07.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving har de to siste årene fått tilbud om virustesting av egne settepoteter. Dette har vist seg å være svært nyttig for dyrkerne.

Les mer ›

Risikovurdering for mørk ringråte i potetimport fra Nederland

26.07.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Sannsynligheten for introduksjon av mørk ringåte på potet (Ralstonia solanacearum) ved en oppheving av importforbud av poteter fra Nederland anses som middels stor.

Les mer ›

Tørråte i potet ved økologisk drift

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Knut Alsaker gir her råd om tørråtebekjemping uten bruk av kjemiske middel. Her er det kun de forebyggende tiltak som gjelder.

Les mer ›

Magnesium-mangel i potet

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Oddbjørn Stabbforsmo, beskriver magnesiummangelen som oppsto etter de store nedbørsperiodene sommeren 2001. Dette til tross for at jordanalysene viste betryggende verdier.

Les mer ›

Dispensasjon for bruk av Amistar mot tørrflekksjuke i Ramos

24.06.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mattilsynet har gitt dispensasjon for bruk av Amistar mot tørrflekksjuke i potetsorten Ramos. Se vedtaket under.

Les mer ›

Tørråteobservasjoner 2010

03.06.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Første observasjon av tørråte 2010 ble gjort i Aust-Agder 31. mai i potetsorten Berber dyrket under fiberduk.

Les mer ›

Flora - svenske og danske ugrasnavn

01.06.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Her kan du finne norske navn på ugras når du skriver inn svenske og danske navn og omvendt. Du finner også engelske, tyske, islandske og latinske navn.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.