Plantevernmidler som egner seg til å bekjempe ugras i eng om høsten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kjekt å vite ved høstsprøyting av eng

Les mer ›

Brakking av eng etter 1. slåtten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når skal man sette inn tiltak for å lykkes best mulig med bruk av kjemiske plantevernmidler i ugraskampen etter 1. slåtten?

Les mer ›

Sprøyting av attlegg

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Driver du konvensjonelt og har tatt deg jobben med å lage et attlegg, vil vi anbefale deg å sprøyte attlegget. I attlegg er ugrasplantene små, og lette å ta med lave doser.

Les mer ›

Plantevern i grasgjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

De som har sådd grasgjenlegg i vår står nå ovenfor utfordringa om de skal sprøyte gjenlegget mot ugras eller ikke.

Les mer ›

Ally 50 ST

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ally har god verknad på høymole og er billegare enn andre middel.

Les mer ›

Helgeland – Hundekjeksland

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Hundekjeksen, lokalt kalt Hundkarve, ser ut til å ta fullstendig overhånd. Ikke bare står åkerkanter og brakkarealer blomstrende hvite, men også sammenhengende engareal er dominert av dette ugraset.

Les mer ›

Ugras i attlegg, eng og beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ved fornying av eng er det svært viktig å ha ein god strategi for ugraskampen. Sprøyting i attlegget kan spara ein for sprøyting i engåra. Kva middel skal eg velje?

Les mer ›

Sluttrapport fra prosjektet kantslåttforsøk på Fosen 2004-2009.

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sluttrapport. Hundekjeks. Bjørnekjeks. Forsøk. Kantslått. Fosen 2004-2009

Les mer ›

Kor lenge overlever høymolefrø?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Høymolefrø misser gradvis spireevna i blautgjødsel og i surfôr. Frø og røter i jord er hovudproblemet. Den viktigaste kampen mot høymola blir derfor ute på enga.

Les mer ›

Dyrkningsveiledning eng

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Dyrkningsveiledning eng, Forsøksringene Sør-Østlandet 2005 (fra gml. nettside)

Les mer ›

Erfaringar med Ally

27.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ally er etter kvart relativt mykje brukt til bekjemping av høymole, men særleg nye brukarar etterlyser erfaringar og med andre ugras. Her er nokre døme.

Les mer ›

Høymola - eitt av dei verste ugrasa i verda!

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Høymola vil vere ei utfordring i jordbruket, og særleg i økologisk jordbruk. Det finst ingen lettvinte løysingar. Djup pløging og korte omlaup gir mindre høymole.

Les mer ›

Bekjemping av høymole i gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tips om bekjemping av høymole i gjenlegg

Les mer ›

Brakking av eng

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Brakking av eng for å bekjempe kveke. Bruk av glyfosat.

Les mer ›

Goltix off-label-godkjent i fôrbeter

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Goltix - metamitron - er godkjent for bruk i fôrbeter.

Les mer ›

Ally 50 ST off-label-godkjent i grasmark

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ally 50 ST kan brukes i grasmark i.h.t. off-label-godkjenning. Her er informasjon og nødvendige dokumenter.

Les mer ›

Kjerringråd mot ugras - alternativ ugraskontroll

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Er du lei kjemisk ugraskamp? I 1998 samla Forsøksringen erfaringar om førebyggande og direkte tiltak i eit idèhefte.

Les mer ›

Gjødsling av lyssiv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Gjødsling med 22 kg nitrogen fullgjødsel reduserte lyssivet kraftig medan innslaget av gras og høymole auka. Dette var mellombels resultat frå forsøk i Lindås i Nordhordland.

Les mer ›

Sprøyting mot høymole i gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sprøyting, høymole, gjenlegg, Express, MCPA, Gratil.

Les mer ›

Dekkvekst i attlegg

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Auka avling og demping av ugras-veksten er hovudårsakene til at ein bør velja dekkvekst i attlegget. Ein annan føremun er betre struktur i fôret. Les omtale av aktuelle dekkvekstar:

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.