Fjørfegjødsel til korn. Resultater fra forsøk i NLR Sør-Trøndelag i 2013

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Forsøk med kyllinggjødsel og hønsegjødsel til korn. To byggfelt i NLR Sør-Trøndelag i 2013. Samarbeid med Bioforsk og økonomisk støtte fra Statens landbruksforvaltning.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Når veksten har kommet i gang er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Når veksten er kommet i gang, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

pH og kalking

31.03.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Dersom en kun er ute etter å øke pH i jorda, bør en velge den kalktypen som har lavest pris i forhold til hvor mye pH øker i jorda.

Les mer ›

Begrenser mikronæringsstoff kornavlinga ?

26.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mangel på mikronæringsstoff er trolig en av årsakene til stagnerte kornavlinger. Bladanalyser gir bedre grunnlag for å fastslå årsaken.

Les mer ›

Bedre bruk av storfegjødsel

31.01.2014 (Oppdatert: 26.02.2019)

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

Les mer ›

Mer plass til møkk og vann

31.01.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Les mer ›

Oppfølging av nitrogennorm i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Optimal gjødsling er både økonomisk og miljøvennlig. Derfor blir det hver vår tatt ut jordprøver for å anslå jordas innhold av mineralsk nitrogen, for en eventuell korreksjon av nitrogennormen i korn.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Det genetiske potensialet i bygg er langt større enn avlingene som høstes.

Les mer ›

Arter og sorter av vårkorn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Utprøving av ulike arter og sorter på samme areal, gir verdifull informasjon om hvilke sorter som klarer seg best under våre dyrkingsforhold.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Avlingsnivået i feltet med høstkorn var høyt, og igjen er det hybridsortene i rugs om gjør det sterkest, sammen med rughvetesorten Dinaro

Les mer ›

Tilleggs- og bladgjødsling i korn

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er dessverre ikke uvanlig at vi får kraftig regnvær etter såing og før åkeren er godt etablert. Med over 30 mm i løpet av 2 døgn må vi regne med utvasking og behov for tilleggsgjødsling.

Les mer ›

Arter og sorter av vårkorn 2012

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon eget felt: Moderate byggavlinger, havre klart best, hvete er risikosport.

Les mer ›

Verdiprøving av byggsorter 2012

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon eget felt: Moderate avlinger etter kald vår. 6-radsbygg bedre enn 2-radsbygg.

Les mer ›

Næringsinnhold i husdyrgjødsla

09.09.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Husdyrgjødsel kan stort benyttes i alle type produksjoner og har mange gode egenskaper.

Les mer ›

Høstkorn - En aktuell vekst for deg?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bestemmer man seg for å prøve høstkveite i høst, er det viktig at man planlegger det i god tid så man kan stille godt forberedt til såing.

Les mer ›

Gjødselvirkning av organisk avfall fra storsamfunnet

09.07.2013 (Oppdatert: 20.09.2018)

Biorest fra matavfall fungerer godt som gjødsel til korn. Gjødselvirkningen er sammenlignbar med blautgjødsel fra storfe.

Les mer ›

Fosfôrgjødsling til vårkorn i forhold til P-Al nivå i jorda

14.04.2011 (Oppdatert: 20.09.2018)

Utslagene for å tilføre fosfor varierte mellom årene, men de nye fosfornormene som er relatert til jordas fosforinnhold målt som P-Al ser i hovedsak ut til å stemme.

Les mer ›

Vår- og delgjødsling til høsthvete

09.07.2013 (Oppdatert: 09.09.2018)

Det ble ikke funnet sikre avlingsforskjeller mellom de undersøkte gjødslingsstrategiene.

Les mer ›

Nedbør, gulning i kornåkrar og tillleggsgjødsling

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Etter at det aller meste av kornet kom godt i gang med veksten, har ein i løpet av dei siste 8-10 dagane fått ganske mye nedbør.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.