Åkervekster

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong.

Les mer ›

Byggsortenes motstandsevne mot korncystenematode

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse har testet byggsortenes resistens mot korncystenematoder. I tillegg foreligger det opplysninger fra sortseier for noen byggsorter.

Les mer ›

Forsøksresultater 2007. Palazzo ny sort fra 2009.

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det har ikke vert offisiell verdiprøving av høstrug i 2008 og 2009. Her finner du resultatene fra den offisielle verdiprøvinga i 2007. Palazzo er en ny sort på det norske markedet fra høsten 2009.

Les mer ›

Omtale av aktuelle byggsorter i Sør-Trøndelag

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sortsomtale bygg, 6-rads og 2-rads for Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper hos høsthvetesorter, Sør-Trøndelag

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Dyrkingsegenskaper, høsthvete, Bjørke, Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Omtale aktuelle vårhvetesorter i Sør-Trøndelag

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vårhvete, Bjarne, sort, såmengde, Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Omtale av aktuelle havresorter i Sør-Trøndelag

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sorter, havre, Gere, Hurdal, Lena, Bessin, Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Hvetesortenes motstandsevne mot korncystenematoder

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse har testet hvetesortenes resistens mot korncystenematoder

Les mer ›

Havresortenes motstandsevne mot korncystenematoder

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse har testet havresortenes resistens mot korncystenematoder

Les mer ›

Veksttid

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

I denne tabellen kan du sammenligne veksttida for de ulike vårkornartene og sortene fra såing til gulmodning. Det er også tatt med veksttida for våroljevekster og erter.

Les mer ›

Avling og kvalitet av arter og sorter av høstkorn

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rug og rughvete ga et bedre avlingsresultat enn høsthvete både konvensjonelt og økologisk i Sør-Norge. I Midt-Norge var det liten avlingsforskjell mellom artene.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.