UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - PLANTEGUIDE

27.11.2018 (Oppdatert: 29.11.2018)

NLR Nord Norge har i samarbeid med NIBIO laget en brosjyre, som presenterer 30 planter typisk for Utvalgt kulturlandskap Blomsøy-Hestøy og Skålvær.

Les mer ›

Inkluder jordvern i bruksutbygging

27.11.2018

Artikkelen ser gjennom konkrete eksempler på effekt av sterkere fokus på jordvern i planlegging av bruksutbygging.

Les mer ›

Dårlig drenering = nitrogentap

27.11.2018

Visste du at når jorda er vannmetta tapes plantetilgjengelig nitrogen til lufta? I ei luftig jord utnyttes næringsstoffene bedre, fordi plantene har mulighet for en optimal vekst.

Les mer ›

Avslutta sprøytesesong

27.11.2018

Etter en avslutta åkersprøytesesong er tiden kommet for å vurdere om man skal bytte ut noen deler på sprøyta.

Les mer ›

Ny kartløsning for planlegging av drenering

27.11.2018

Statens kartverk har lagt ut en ny kartløsning basert på lasermålinger. Datasettene har en punkttetthet på 2 punkter per kvadratmeter, enkelte steder enda høyere punkttetthet.

Les mer ›

Viktig å ta vare på rundballeplasten

27.11.2018

Plast på avveie har fått stor oppmerksomhet de siste årene. I en travel hverdag kan det være fristende å la ødelagte rundballer bli liggende til senere.

Les mer ›

Grovfôrproduksjon – evaluer sesongen, legg nye mål og planer

27.11.2018

Vekstsesongen 2018 er ferdig. Vi kan konkludere med resultatet i antall rundballer eller antall kubikk med silo og være fornøyd med det.

Les mer ›

Nå forbereder enga seg til vinteren

27.11.2018

For at graset skal overleve kommende vinter, er innvintringa viktig.

Les mer ›

Fôring av ammeku

25.11.2018 (Oppdatert: 28.11.2018)

Få en oversikt over mengden grovfôr du har og hvilken kvalitet. Dersom grovfôr er en begrensende faktoren er det viktigst av alt at man har minst en eteplass per dyr.

Les mer ›

Hvordan ha kontroll på sprøyteteknikk arealdose og væskemengder?

28.11.2017

Sprøyting i veksthus kan være utfordrende. Mange av de plantevernmidlene vi bruker er kontaktmidler som gjør at man er avhengig av å treffe skadedyret eller soppen for å få effekt.

Les mer ›

Redusert avrenning fra veksthus

27.11.2018

Fylkesmannen i Vestfold og Rogaland samt gartnerlagene i de to fylkene, har starta opp et prosjekt for å se på hvordan avrenning av næringsstoff fra veksthus kan reduseres.

Les mer ›

Erfaringer fra årets grovfôrprøver 2018

26.11.2018

Vi har nå tatt i overkant av 250 prøver av grovfôret produsert i 2018 og har fått et godt inntrykk av kvaliteten på årets grovfôr.

Les mer ›

Enkle bygg til storfe og småfe

26.11.2018 (Oppdatert: 27.11.2018)

I forskriftene om hold av storfe og småfe er det åpent for at dyrene kan oppstalles i enkle bygg. Selv om det er enkle bygg, er det fortsatt noen krav som må oppfylles.

Les mer ›

Byggekontrakter

23.11.2018

Våren er oppstartstid på mange byggeplasser. Denne artikkelen gir et kort innblikk i byggekontrakter og hvorfor de er viktige.

Les mer ›

Inspeksjon og tilstandsrapport av golv i sauefjøs

23.11.2018

Norges Bondelag og Gjensidige Forsikring gir eierne av systemgolv i småfefjøs det samme tilbudet i 2018 som de gjorde i 2017. Bonden betaler kr. 2.000,- ekskl. mva. i egenandel.

Les mer ›

Tilbygg til sauefjøs under oppføring. Tiltakshaver Svanhild Sandnes i Balsfjord kommune

23.11.2018

Byggestart januar 2018. Graving av byggetomt ble sluttført i januar av Nils Arne Johnsen.

Les mer ›

Ny dyrehelseforskrift påvirker tiltak i fjøs

23.11.2018

Endret dyrehelseforskrift gjelder fra 01.07.18. Noen bestemmelser medfører spesiell tilrettelegging i fjøs. Forskriften har fellesbestemmelser for alt næringsrettet husdyrhold.

Les mer ›

Før byggekontrakt – involverende planlegging

23.11.2018

I april-utgaven av medlemsnytt skrev vi om hvorfor det er viktig å kontraktsfeste byggearbeider. Høsten er en fin tid til å forberede neste vårs utbygging.

Les mer ›

Etter byggekontrakt – Byggefasen

23.11.2018

Alle kontrakter er på plass og en går over i byggefasen. Kontrakter for bygningsmessige arbeider anbefales en å bruke Norske Standarder, omtalt april 2018.

Les mer ›

IMEK - Riktige og viktige veivalg i planleggingsfasen

23.11.2018

Valg av IMEK-løsninger til driftsbygningen har ofte vært førende for planløsning og utforming av landbruksbygg.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.