Unngå beiting på gjenlegg

04.09.2020 (Oppdatert: 10.09.2020) Stein Jørgensen, Ragnhild Renna

Noen har fått gjenlegg med mer avling enn de er vant til på denne tida. Det kan da være fristende å slippe dyra utpå for å beite dette. Det skal du være forsiktig med. Beitinga må i så fall være kortvarig og sterkt kontrollert, så det fortsatt står igjen minimum 8 cm grashøgde når dyra tas vekk.

Utsnitt fra forsøksfelt i Orkdal med beiting og ikke beiting av raigras- og timotei-basert frøblanding våren 2016. Nærmest til venstre er ei mer og mindre grønn timotei-blanding, den gråbrune stripa til høyre er (daudt) raigras. Den helgrønne ruta bakerst til venstre er ubeita timoteiblanding. (Foto: Anne Kjersti Bakken, NIBIO)

For bedre overvintring bør det helst være 10-12 cm grashøyde igjen. Mange eldre og også nyere forsøk viser at høstbeiting ikke er gunstig for overleving av timoteien. 

I Trøndelag hadde de vinteren 2015-16 noen felt med beiting og ikke beiting av både raigras og timotei-basert frøblanding. Mye av raigraset gikk ut, men i feltet i Orkdal fikk de en god demonstrasjon av beiteeffekten i ei vintersterk surfôr/-beiteblanding. Der beitet kyr utover ettersommer og haust.

Dekningsgrad av timotei i eng med ulike beiteregimer på høsten. Y-aksen viser prosent dekning av timotei (Einar Andersen, 1960).

Et gjenlegg har dårlig utvikla rotsystem, og det er gjerne mye åpen jord mellom plantene. Dersom jorda ikke er tørr og tråkkfast kan beitedyr gi mye tråkkskader og søkk i overflata på gjenlegget. Dette er ugunstig og kan gi utfordringer med ugrasspiring i disse tråkka i kommende engår. Ei mekanisk avpussing er å foretrekke.

Er det forskjell på dyreslag?

Storfe er tunge dyr og bør ikke slippes utpå et nyetablert gjenlegg på høsten. Sau kan foreta ei lett avbeiting på et gjenlegg, og da helst under tørre forhold. Lett avbeiting betyr at de skal gå der i kort tid, og at det skal stå igjen 10-12 cm av plantene i gjenlegget etter at de er tatt fra beitet. Lam fra fjellbeite er de dyra som helst kan få tilgang til et gjenleggsbeite, siden de er lette dyr og har behov for næringsrikt fôr på høsten.

Søyer trenger ikke dette beitet.  
 

Les også

Pass på at graset har næringsreserver til overvintringaFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.