Biologi og bekjempelse av hønsehirse

04.06.2020 (Oppdatert: 11.06.2020) Gerd Guren

VIDEO: Hønsehirse har vært et kjent og fryktet ugras i tidligdistriktene rundt Oslofjorden over lang tid, men finnes nå også i Innlandet, Agder og Rogaland. Hønsehirse er kategorisert som verdens tredje verste ugras, og er en utfordring å bekjempe.

Hønsehirse i økologisk gulrotproduksjon kan være utfordrende. FOTO: Gerd Guren

Ugraset trives best i varm jord, og i kulturer som er åpne eller har dårlig konkurranseevne. På grunn av den store formeringsevnen, spres ugraset lett. Hønsehirse er spesielt utfordrende i økologisk produksjon.

Prosjektet ECRUSLI har siden starten i 2017 jobbet med å finne effektive, integrerte tiltak mot hønsehirse i korn, grønnsaker og poteter basert på ny kunnskap om hønsehirse i Norge. Som del av prosjektet er det laget en informasjonsvideo om biologi og bekjempelse av hønsehirse. Videoen er laget av John Ingar Øverland (NLR Viken), Hilde Olsen (NLR Øst) og Morten Livenengen (NLR Innlandet).

 

 

Av andre formidlingstiltak i prosjektet er det over tre år avholdt mange markdager ute i regionale enheter hos Norsk Landbruksrådgiving med tema biologi og bekjempelse av hønsehirse. Det er også  gitt tilskudd til forbedringer av en informasjonsfolder og et utfyllende skriv om hønsehirse til NLR Viken.Her er annen informasjon om hønsehirse hos NLR Viken: Fagartikkel om hønsehirse, Hønsehirse og gullkrage spirer nå.

 

Ny kunnskap om biologien til hønsehirse

I prosjektet ECRUSLI utvikles modeller for å forutsi oppspiring og utvikling til norske populasjoner av hønsehirse, både i tilfeller hvor ugraset har konkurranse fra en kultur og når den får vokse fritt. Det arbeides også med utvikling av modeller for å forutsi oppspiring og utvikling av hønsehirsa i kulturer med dekke av fiberduk og plast. 

Hønsehirse kan være et problem i poteter. FOTO: Siri Abrahamsen. 

 

Tiltak mot hønsehirse

Prosjektet har videreutviklet kjemiske, mekaniske og termiske metoder for bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker - både tidlig og sein bekjempelse. I 2018 ble det utført et potteforsøk med termisk bekjempelse (varmt vann) før hønsehirsas oppkomst. Foreløpig analyse viser at den største dosen ga ca 60 % kontroll. Det jobbes videre med termisk bekjempelse (vanndamp) i 2020. Sein bekjempelse av hønsehirse ved og like etter aksskyting ble utført i potteforsøk ute i 2018 og skrevet om i en masteroppgve ved NMBU i 2020. Flere behandlinger reduserte mengden spiredyktige frø. 

 

Forebyggende tiltak i korn

Prosjektet har undersøkt i hvor stor grad frø av hønsehirse kan spises av insekter og større dyr i kornåkeren før og etter tresking. Ved en av fire tider ble opptil 50 % av frøene spist, og dyr større enn insekter spilte størst rolle ved slik biologisk kontroll av hønsehirse. Det har også vært aktivitet på hvordan oppdage hønsehirse i kornåkeren. 

Les mer på prosjektsiden til NIBIO. Nyhet hos NIBIO om ECRUSLI ved prosjektstart. Hønsehirse beskrevet i plantevernleksikonet hos NIBIO.

Fakta om prosjektet

Prosjekttittel: Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker / Controlling Echinochloa crus-galli in cereals, potatoes and vegetables (kortnavn: ECRUSLI).

 

Prosjektleder: Kirsten Semb Tørresen, NIBIO

 

Deltakere i prosjektet: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NLR Øst, NLR Viken, NLR Østafjells og finansieringspartnere fra industri og Fylkesmenn rundt Oslofjorden.

 

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Matfondavtale, NFR prosjektnummer: 267700) og følgende partnere: Felleskjøpet Agri, Bayer, Strand Unikorn, NORGRO, Fylkesmannen i Vestfold, Buskerud, Telemark, Oslo og Akershus og Østfold.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.